joi, 10 decembrie 2020

Botaș Ioan 1899 – 1981 din Grăniceri


Fratele Botaş s-a născut în ziua  de 11 octombrie 1899 în comuna Grăniceri din judeţul Arad, în familia lui Vasile Botaş, o familie de buni creştini. Copilăria şi-a petrecut-o în comuna natală ; aici urmează şi şcoala ele­mentară unde învaţă ştiinţa de carte, munca, dragostea de Dumnezeu şi de oameni.

Din fragedă tinereţe îl cunoaşte pe Domnul Isus şi-L acceptă ca Mântuitor personal, iar la vîrsta de 18 ani, în anul 1917 este botezat în apa rîului Crişul Negru de către fratele Munteanu Mihai.

Vâltoarea primului război Mondial nu-l ocoleşte, aşa se face că în anul 1917 ajunge pe front de unde se reîntoarce după terminarea războiului.

În anul 1920 fratele Botaş se căsătoreşte cu sora Sofia Puşcaş, iar căminul lor fericit este binecuvântat de Domnul cu două fete şi doi băieţi.

Anul 1930 va fi pentru această familie un an de grea încercare : o boală nemiloasă taie firul vieţii surorii Sofia, lâsînd în urma ei patru copii orfani şi un soţ îndurerat! Dumnezeu a îngrijit, însă, şi a pregătit o altă soră care să preia creşterea şi educaţia copiilor rămaşi orfani, sora Ana Laza, care va rămâne alături de fratele timp de 50 de ani, până când moartea i-a despărţit.

După ce, în anul 1924, familia Botaş se mută în Șiria, Arad, fratele desfăşoară o bogată activitate în cadrul Bisericii, lucrând cu râvnă şi deplină dăruire. În anul 1941, la data de 23 martie, fratele Botaş este ales, pus deoparte şi ordinat ca diacon al Bisericii din Șiria, Arad. Din comisia de ordinare au făcut parte fraţii : Marin Dumitraşcu, secretarul Uniunii şi Gheorghe Olteanu.

În anul 1957, familia fratelui Botaş se mută la Timi­şoara şi la un an după aceasta, fratele este ales ca diacon al Bisericii Creştine Baptiste nr. 2  Timişoara, slujbă pe care o îndeplineşte până la plecarea sa în veşnicie.

Între anii 1972—1978, timp în care s-a construit loca­lul actual al Bisericii, alături de fratele Stanca Ioan, păstorul Bisericii, şi de ceilalţi Credincioşi, fratele Botaş îşi aduce o contribuţie de seamă, fiind şi dirigintele aces­tui şantier.

Viaţa fratelui Botaş a fost bogată în experienţe cu Dumnezeu. A  fost un om de nădejde, un bun sfetnic şi un om al păcii.

În ziua de 1 septembrie 1981 Domnul își cheamă slujitorul credincios acasă,iar  după 3 zile, pe data de  4 septembrie are loc serviciul de înmormîntare al fratelui loan Botaş, diaconul Bisericii Creştine Baptiste nr. 2 din Timişoara.

La serviciul de înmormîntare, alături de membrii Bi­sericii nr. 2, au venit şi credincioşi din toate celelalte Biserici din oraş, precum şi un număr mare din cei ce l-au cunoscut.

Au vorbit din Cuvîntul lui Dumnezeu fraţii păstori : Turcin Dumitru, Gâvâginâ Irimia, Bâleanu Gheorghe şi Râncu loan, păstorul Bisericii.

Din partea Bisericii Şiria—Arad a vorbit fratele păs­tor Chiu Mihai.

Corul şi fanfara au împodobit programul cu imnuri ocazionale.

Surse:

Ioan Râncu

Îndrumătorul Creștin Baptist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu