miercuri, 3 martie 2021

420 de ani de la începerea frământării aluatului baptist

John Smyth (1570-1612).


Văzând și auzind în spațiul virtual afirmații și mărturii tot mai dese, de la unii lideri ai unor grupări care se pretind a fi mai presus de muritorul și încorsetatul în doctrine și statute moarte cult baptist, aș vrea să prezint într-o formulă pe înțelesul tuturor, nu ca o contra pondere ci, ca o informare adresată cititorilor mei fideli, ce este baptismul și poporul baptist.

Trebuie să fac precizarea simplă și clară că baptiștii, nu dau mântuire ci, Dumnezeu prin Domnul Isus Cristos care a murit pe cruce, și care conduce oamenii la mântuire, la citirea Bibliei și la cel ce dă Mântuire. După ce omul și-a predat viața Domnului, Isus îl ajută  să nu cadă pradă păcatului, să nu se frângă, ținându-i calea dreaptă spre ținta pusă de Dumnezeu. Ei caută să pună în practică ce ne poruncește Domnul Isus în Evanghelie.

19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”
(Matei 28:19-20, VDCC)

 

Biblia este scrisă în așa fel încât să fie înțeleasă de tot omul care dorește să o citească, nu trebuie să ai școală teologică ca să o înțelegi,  doar citind-o cu interes și Duhul Sfânt te luminează asemeni luminii unui far.

Plămădeala a început încă din anul 1517  și din aluatul proaspăt dospit a rezultat poporul baptist, aproximativ în anul 1610. A fost nevoie de aproape un secol de frământări, ca să dea viață la un popor, ce va fi  legat pentru totdeauna de Adevărul care dă mântuirea oricărui suflet.

Primul Baptist a fost John Smyth,  care a fost ales predicator anglican în orașul Lincoln în ziua de 27 septembrie 1600, dar care și-a încheiat activitatea în anul 1602 din cauza ideilor separatiste pe care le predica. Se alătură unei biserici separatiste din orașul său natal Gainsborough on Trent din Anglia. Devenind ținta persecuțiilor, membri bisericii pleacă la Amsterdam, Olanda unde se aflau începînd din anul 1596, alți credincioși englezi, care s-au refugiat  deoarece aici aveau libertate.

Sub influența anabaptiștilor și prins de vâltoarea studierii Cuvântului lui Dumnezeu John Smyth, ajunge la concluzia că botezul copiilor mici nu este biblic.

Ideile sale reflectă cu fidelitate apartenența sa la diferitele mișcări ecleziale pe care și le-a asumat: ca preot puritan în biserica anglicană, ca pastor al unei congregații separatiste în Anglia și apoi în Olanda, ca pastor Baptist.

În 1608 sau 1609 Smyth s-a botezat pe el, pe Thomas Helwys şi pe alţi membri ai grupului. John Smyth, fiind primul baptist, a urmărit îndeaproape procesul de convertire  punându-și amprenta sa ireversibilă.

 

Surse:

Sorin Bădrăgan

Earle E. Cairns

Farul Mântuirii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu