sâmbătă, 13 martie 2021

Dumnezeu ne-a mântuit prin credință, dar suntem obligați să lucrăm cu talantul dat (Matei 25 : 14 – 30)

 


Dacă Dumnezeu ne-a oferit în dar mântuirea prin Jertfa Domnului Isus Cristos, asta nu înseamnă nicidecum, că nu avem obligație față de această mare dragoste a Lui. Odată cu mântuirea noastră, Dumnezeu ne-a dat și un talant, o valoare, o responsabilitate în viața de zi cu zi de care trebuie să ne achităm. Ca să primim de la Dumnezeu valorile veșniciei este de datoria noastră, să fim credincioși, aici pe pământ, îndeplinind obligațiile noastre folosindu-ne de darurile primite de la Dumnezeu. Construindu-ne propriul confort, pentru care, chiar Îi mulțumim lui Dumnezeu, nu însemnă neapărat, că am pus talantul în negoț. Ce trebuie să fac, ca să pun talantul în negoț? Alege acum ce vrei să primești de la Dumnezeu, atunci când va cere de la noi ce Ne-a oferit în dar.

         I.          Dumnezeu ne-a dat o valoare egală cu puterea fiecăruia dintre noi de a lucra. V.15

1.     Dumnezeu te-a considerat vrednic și capabil de aceia ți-a dat din valorile Lui ca să le administrezi, este avuția Lui. V. 14

2.     La Dumnezeu nu-I place să ne robească, dându-ne poveri, pe care nu le putem purta ci ne dă după puterea reală a noastră a fiecărui.

5. Oare acesta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului?
(Isaia 58:5, VDCC)

 

                  II.          Dumnezeu ne-a dat o valoare, pe care trebuie, să o înapoiem lui Dumnezeu dublată. V. 27.

1.     Dumnezeu ne-a dat un dar, pe Fiul Său, o valoare pe care nu o putem echivala cu nicio valoare de a noastră, de pe pământ și aceasta este mântuirea noastră.

18. căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.
(1 Petru 1:18-19, VDCC)

2.     Prin talant Dumnezeu ne-a dat o valoare, pe care trebuie, să o dublăm prin muncă ,ca să putem primi ce ne este de drept și adevăratele comori.

4. ‘Duceţi-vă şi voi în via mea’, le-a zis el, ‘şi vă voi da ce va fi cu dreptul.’ Şi s-au dus. (Matei 20:4, VDCC)

 

             III.          Dumnezeu ne-a dat o valoare prin care ne dovedim credincioșia în lucrarea Lui. V. 21, 23.

1.     Dumnezeu ne-a dat să facem doar ce suntem datori să facem și nu ne cere mai mult, după putința fiecăruia 

10. Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: ‘Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.” (Luca 17:10, VDCC)

2.     Dumnezeu ne cere să ne achităm toate datoriile față de toți.

6. Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta.
7. Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.
8. Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii, căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea.
(Romani 13:6-8, VDCC)

 

                       IV.          Ce trebuie să fac ca să pun talantul spre dreapta folosință?

1.     Lucrarea credinciosului în Vechiul Testament.


7. Împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l şi nu întoarce spatele semenului tău!
8. Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi.
9. Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: ‘Iată-Mă!’ Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară,
10. dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime şi întunericul tău va fi ca ziua-n amiaza mare!
11. Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
12. Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit.
13. Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă, dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării,
14. atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov”, căci gura Domnului a vorbit.
(Isaia 58:6-14, VDCC)

2.     Lucrarea credinciosului în Noul Testament.

34. Atunci, Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ‘Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.
35. Căci am fost flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin şi M-aţi primit;
36. am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine.’
37. Atunci, cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut?
38. Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit sau gol şi Te-am îmbrăcat?
39. Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?’
40. Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.’

(Matei 25:34-40, VDCC)

 

Dacă vom lucra cu credincioșie și dragoste vom primi răsplata stăpânului bun și drept, iar dacă nu vom lucra pentru el vom primi înapoi întunericul de afară, unde ,,va fi plângerea și scrâșnirea dinților”.

2 comentarii:

  1. Avertisment: Razboiul este aproape caci vor venii vremuri grele pentru ca Bisericile se vor alia cu AntiHristul doar cei care cred cu adevarat in Divinitate vor fi mantuiti cu adevarat si nu acceptati sa fiti insemnati cu semnul fiarei pentru orice lucru pe care il cumparati din obligatie pentru mediul politic este corupt pentru a va minti si manipula cu vorbe mieroase si va va spune ca cel ne va salva va fi un Împărat fals care va face minuni in numele Necuratului - aveti de grija pe ce drum veti merge. by anonimus

    RăspundețiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Poporul batist este separat de stat și nu primește nici un ajutor de la stat.

      Ștergere