vineri, 23 aprilie 2021

Gând cu ocazia zilei de Vinerea de Florii

 


Dumnezeu ne ajută să sărbătorim încă o dată evenimentele petrecute în viața Domnului Isus. Azi este Vinerea de Florii, o zi în care medităm la intrarea Domnului Isus în cetatea Ierusalimului și apoi în Templu. Medităm la felul cum a fost primit cu flori și ramuri de finic și se cânta: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!” (Matei 21:9, VDCC)

Pe cine laud eu, la cine îi aduc eu osanale, lui Dumnezeu sau unei alte persoane?

Apostolul Pavel scrie creștinilor din Roma: „Aceştia au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună: au cinstit şi au adus cult creaturii în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin! (Romani 1:25, VBRC)

Dacă este ziua Domnului Isus, de ce facem cult unui om?

În Templu Domnul Isus spune: „şi le-a zis: „Este scris: ‘Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.’ Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.” (Matei 21:13, VDCC)

Dacă locul unde ne adunăm este Casa de rugăciune a lui Dumnezeu, de ce facem cult unui om?

Nu cumva prin aceasta schimbăm destinația?

În casa Domnului merg să mă întâlnesc cu Domnul.

4. Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de Templul Lui.
5. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa pe o stâncă.
(Psalmii 27:4-5, VDCC)

 

Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm lui Dumnezeu în casa Lui și în ziua Lui.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu