sâmbătă, 17 aprilie 2021

Vin din nou sărbători! Să ieșim la Domnul Isus, acolo, oriunde se găsește dânsul afară din lume.

 Evrei 13: 8 - 15

13 Aşadar, să ieşim afară la el, dincolo de zidurile cetăţii adică, în afara intereselor acestei lumi, acceptând de bună voie să fim dispreţuiţi să suferim acolo, împreună cu el, suportând ocara Lui. (Evrei 13:13, NTIT)

 

Sărbătorile sunt întotdeauna un prilej de bucurie, având loc în funcție de  obiceiurile fiecărei țări, și de religia fiecărui om. Vin înaintea dumneavoastră ca să vă transmit ceea ce dorește Dumnezeu de la noi, cum să facem ca să fim plăcuți înaintea Lui, pentru a ne bucura aici, pe Pământul trecător, dar și în veșnicie. Din păcate, noi oamenii, firi slabe, ne aducem acuze unii altora în numele religiilor noastre, dar trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Eu, în calitate de slujitor al credinței baptiste vreau să ascult de Dumnezeu și să îmi schimb învățătura mea după cea dată de Dumnezeu prin Domnul Isus Cristos. Aș dori să vă adresez următoarea întrebare: Dumneata ce vei face?

      I.          Pentru că în lume sunt învățături străine care schimbă sau denaturează adevărul lui Dumnezeu. V. 9.

1.    Schimbarea mâncărurilor este un neadevăr, o învățătură străină Bibliei.

2.    Schimbarea inimii se face prin harul lui Dumnezeu de care putem beneficia doar dacă credem în El și nu în oameni.

3.    Toate învățăturile care se abat de la Biblie nu folosesc la nimic.

Vin cu bucurie această înălțătoare sărbătoare, Moartea și Învierea Domnului Isus, care de bunăvoie a suferit pentru păcatele noastre, ale tuturor. Este de datoria noastră să învățăm de la El, să ascultăm ceea ce ne învață pentru că este singurul, în afară de Dumnezeu, care ne iubește necondiționat prin jertfa Sa de pe cruce.

    II.          Pentru că absolut nimeni și nimic, doar  El este cel care ne poate sfinți V. 12.

1.    Scopul venirii și al suferinței Domnului Isus este să își facă un popor, după bunul plac și care să fie a Lui.

2.    Este foarte dureros că ignorăm învățătura Lui și căutăm alte mijloace și metode, decât cele ce sunt scrise în Cartea Vieții, și care ne sunt spre pierzanie și nu spre mântuire.

3.    Sângele răscumpărător al Domnului Isus este singura metodă a lui Dumnezeu, un ajutor,  care să ne curățească și să ne facă sfinți în poporul Său.

Noi, oamenii, am face orice altceva, am duce la îndeplinire orice canon ca să fim sfințiți, să fim primiți în împărăția lui Dumnezeu, doar că Biblia ne spune că Sângele scump al Domnului ne poate curăți, șterge orice pată, ca să fim sfinți așa cum ne cere Domnul. 16 Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.” (1 Petru 1:16, VDCC)

 III.          Pentru că ieșindu-I în întâmpinare, ne alăturăm suferințelor Lui.

1.    Ieșind din planul valoric al lumii, ne alipim Lui și valorilor Lui

2.    Ieșind din tiparul lumii, tipar pe care nu-l suportăm, Îl urmăm și ne atașăm tiparului Lui

3.    Ieșind din lume, la El, vom suferi aceleași consecințe ca și El:

                                              i.          Vom fi disprețuiți și ocărâți

                                            ii.          Vom fi dați morții de sistemul lumesc

                                          iii.          Vom învia împreună cu El când va veni să își ia mireasa care este sfântă și curată

                                          iv.          Vom locui cu El în locul pe care ni L-a pregătit în casa Lui

Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său pentru că ne-a iubit și ne iubește nespus, pentru că vrea să ne sființească pentru El, ca să putem trăi cu El. Ce fac eu? Cum mă pregătesc? Așa cum mi se cere sau urmând o altă învățătură care nu este în concordanță cu Biblia? Învățătura care nu are suport Biblic este falsă și de niciun folos. Să ieșim la El și să învățăm de la El.

Dumnezeul cerului să ne dea o inimă după voia Lui și El să fie înălțat și glorificat pentru bunătatea cea mare cu care ne-a iubit.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu