joi, 25 noiembrie 2021

Adorian Titus 1915 – 1977 din București

 


Fratele Titus Adorian s-a născut în ziua de 19 mai 1915 în București, fiind fiul lui Constantin și Luiza Adorian. Copilăria a petrecut-o în cartierul Ferentari din București.

Părinții, văzând talentul muzical al copilului, l-au înscris la Conservatorul „Egizio Martini” din București, unde a învățat tainele muzicii. A cântat în orchestra simfonică „Moldova” din Iași, apoi la orchestra simfonică a Cinematografiei din București și în orchestra simfonică a Operei Române.

Anul 1929 este hotărâtor pentru fratele Titus Adorian, primindu-l pe Domnul Isus în inimă și l-a mărturisit ca Domn în apa botezului. De aici viața dumnealui s-a împletit cu lucrarea Evangheliei, el fiind unul dintre neobosiții muzicieni ai Cultului Baptist. A activat ca dirijor de coruri și orchestre, având o deosebită măiestrie și îndemânare în această lucrare.

Încă din anul 1934, fratele Titus Adorian a predat lecții de muzică la Seminarul Teologic Baptist din București.

După o căsătorie scurtă, eșuată, prin plecarea în lume a primei soții, în 1947, se recăsătoreşte cu sora Aurica, membră în biserica baptistă din Lugoj.

În perioada 1948–1952, Titus Adorian este dirijor de cor şi orchestră al bisericii şi locuieşte împreună cu soția sa, într-o cămaruţă amenajată provizoriu în clădirea bisericii, în balconul de deasupra holului de la intrarea principală în sala de adunare.

 

Ca dirijor, a aranjat, a armonizat și a pus pe note cântări religioase culese de dumnealui. Multe poezii le-a transformat în cântări, contribuind în acest fel la înbogățirea repertoriului cântărilor religioase din biserici.

De numele fratelui Titus Adorian e legată formarea orchestrei de viori a Bisericii Baptiste din Bucureşti, Bulevardul N. Titulescu, la fel ca şi formarea unei frumoase orchestre în Biserica Baptistă din Lugoj. El a fost dirijorul orchestrei baptiste din Bucureşti, strada Popa Rusu şi tot el a reinfiinţat

şi orchestra de mandoline a Bisericii Baptiste din Bucureşti — Ferentari.

La Congresul cultului, care s-a ţinut in Bucureşti, între 4—6 februarie 1977, fratele Titus Adorian cântă cu corul cântarea „Glorie, Glorie Aleluia, cântată de întreaga asistenţă de la Congres.

De la fratele Titus au rămas mai multe cântări: „ de dorul Tău, Isus iubit          „Înspre zări albastre”, „Isuse, culme minunată” „Am găsit o dulce mângâiere", „Îndură-te Părinte” şi „O călătorule!”. A orchestrat şi aranjat oratoriul intitulat „Fiul risipitor”.

Ultima cântare pe care a compus-o a fost „Isuse, Domnul meu”, pe care a predat-o la Seminar la ultima sa oră de muzică, în ziua de 10 noiembrie 1977, când a scris pe tablă notele şi cuvintele acestei cântări.

„Isuse, Domnul meu, ţine-mă în ' braţul Tău,

Căci fără tine nu pot eu să merg,

Pe calea cea ingustă, dreaptă, unde-s încercări, dureri;

Isuse, Domnul meu, ţine-mă în braţul Tău,

căci numai cu Tine merg eu.”

La rugămintea fraţilor seminarişti de a nu scrie pe tablă cuvintele şi notele acestei cântări, întrucât timpul orei de muzică expirase, el a răspuns: „Să faci întotdeauna un lucru ca şi când mâine n-ai mai fi“„ şi n-a plecat din clasă

până n-a scris întreaga cântare. După două zile a fost chemat de Domnul acasă.

Ca profesor, fratele Titus Adorian, avea o metodă personală. De la el ne-a rămas cursul de muzică bisericească în două volume, în care a cuprins lecţiile pe patru ani, ce le-a predat la Seminar. De asemenea, de la el ne rămân în manuscris, punerea pe note a tuturor cântărilor noastre comune şi o colecţie de cântări religioase adunate, puse pe note şi armonizate de el. Acest manuscris este intitulat „Cântările cristaline” .

Ca profesor era blând, suflet răbdător, foarte conştiincios, cu multă bunăvoinţă, smerit şi' credincios Domnului său Isus Cristos.

În noaptea de 14 noiembrie 1977 fratele profesor Titus Adorian este chemat de Dumnezeu acasă, la El în veșnicie.

Serviciul de înmormântare din ziua de 16 noiembrie 1977, a fost condus de fratele Mara Cornel, președintele Uniunii. Au mai luat cuvântul următorii frați: Vasile Brânzei, Vasile Taloș și Mihai Chiu. Fratele Ioan Bunaciu, directorul Seminarului  a prezentat mai multe aspecte din viața fratelui Titus Adorian. Corul bisericii a cântat mai multe cântări potrivite evenimentului, printre care unele compuse de Titus Adorian.

Surse:

Ilie Pop

Ioachim Țunea

Farul Creștin

Îndrumătorul Creștin Baptist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu