vineri, 12 noiembrie 2021

Primul Congres al Tinerilor Baptiști 1925 și propuneri de revitalizarea bisericilor

Toma Slev primul președinte


Dumnezeu a pus în fiecare om o valoare după puterea fiecăruia de a o putea purta, această valoare se vede în viața fiecăruia. Istoria a păstrat în dreptul fiecărei generații, valori de gândire, înțelegere, înțelepciune, în rezolvarea problemelor.

Comparând azi aplecarea Comitetului de Misiune din cadrul Uniunii pentru revitalizarea bisericilor și aplecarea fraților noștri înaintași spre aceea problemă, rămân uimit. Dumnezeu nu se schimbă în strategie, ci a elaborat-o în trecut și este actuală și azi, doar trebuie să o folosim.

Primul Congres al Tinerilor Baptiști din 1925 are un plan, dar și soluții la acel plan. Pentru această comparație redau mai jos cele scrise acum 95 de ani în Revista tinerilor baptiști: Glasul Tineretului Baptist.

CONGRESUL NOSTRU

„După cum am arătat în numărul trecut al revistei noastre

  Congresul ,,Tinerimii Baptiste Române” va avea loc la Arad în zilele de 12-15 Septembrie 1925.

Fiecare adunare, în care există o societate a tinerimii, Societatea femeilor, Soc. Coriștilor, sau școala de Duminică, este rugată să-și trimită un grup de delegați oricare ar fi numărul lor. Va trebui însă să anunțe cel mai târziu până la 15 August numărul delegaților care vor lua parte la Congres, fratelui Vasile Berbecar, Buteni (Jud. Arad), pentru a se putea îngriji din vreme de găzduirea lor.

Cheltuielile de călătorie privesc pe fiecare delegat în parte.

Grupele de delegați sunt rugate, ca odată cu venirea lor să aibă și un mic program cu ei: poezii, cântări, cuvântări, convorbiri etc., pe care-l vor preda la sosire în Arad, fratelui Ungureanu, președintele biroului congesului. Programele acestea se vor executa pe rând, în serile congresului, cu ocazia evanghelizărilor ce se vor ține.

De asemenea grupele de delegați vor avea la dânșii o recomandare în scris din partea societății sau comunității de la care vine, pentru a avea drept la ședință și vot.

Deci tineri și tinere, veniți în număr cât mai mare și cât mai bine pregătiți la primul nostru congres.

    Cu voia Domnului, la revedere la Buteni!

                                    Secretariatul

                                       ,,Uniunii Tineretului Baptist Român”

 

Primul congres al tineretului baptist din România.

În zilele de 20-22 Septembrie s-a ținut în Buteni, jud. Arad, primul Congres al Tineretului Baptist Român din România, la care au participat delegații cercurilor, Alba-Iulia, București, Buteni, Curtici, Chișinău, Șiria, Șiclău, Beliu, Gurba, Deva, Lugoj; Prilipeț, Timișoara, județul Bihor, Cluj, Dobrogea, Gurba și Talpoș în număr foarte mare. De la acest congres au lipsit delegații cercului Bucovina, care nu s-au putut prezenta din cauză că cu o săptămână mai înainte se anunțase amânarea congresului, fiindcă nu obținusem autorizație pentru ținerea lui. Primindu-se în urmă autorizația cuvenită, avizul trimis n-a sosit la ei la timp.

Acest congres, căruia i s-a dat mare importanță, ceea ce se poate vedea și din reprezentarea tuturor cercurilor, s-a desfășurat după programul următor:

                      Ziua I

1)    Ora 8 a.m.: Ora de rugăciune I. Mârza;

2)    Ora 9 și jumătate: Serviciu divin: Jean Staneschi;

3)    Ora 11 jumătate: Bine ați venit, I. Ungureanu;

4)    Deschiderea Congresului: T. Slev;

5)    Citirea scrisorii fratelui I. R. Socaciu, ceea ce congresul primește cu entuziasm și însărcinează pe fratele președinte să-i transmită mulțumiri;

6)    Citirea unei telegrame primită de la Asociația Comunităților Baptiste Române din America, care este primită de congres cu mare însuflețire, însărcinând pe fratele președinte să gtransmită mulțumirile unanime;

7)    Desfășurarea drapelului: cu program special, condus de fratele I. Dan, de la Cluj, (Asupra acestui punct vom reveni într-un articol dintr-un număr viitor);

8)    După masă ora 3: Școala Duminicală model: Jean Staneschi;

9)    Seara, ora 8 (20): Ședința Societății Tineretului cu program special, condusă de T. Slev.

                

            Ziua II

1)    Ora 8 a.m.: Ora de rugăciune condusă de G. Morar și L. Sezonov;

2)    Alegerea Biroului de ședință. Au fost aleși ca și președinte, N. Ionescu, vicepreședinte I. Dan; secretari: V. Berbecar și P. Balc; verificatori: S. Brâna și I. Ungureanu; cenzori: L. Sezonov și G. Morar;

3)    Darea de seamă a comitetului de organizare, președinte: T. Slev, secretar: Jean Staneschi, casier: Esfira Sezonov;

4)    Cum să ne organizăm?, ref.: T. Slev;

5)    Cum să se organizeze Școala Duminicală, ref.: I. Dan;

6)    Cum să se organizeze Societatea femeilor, ref.: Esfira Sezonov;

7)    Cum să se organizeze Societatea coriștilor, ref.: V. Berbecar;

8)    De unde să luăm fonduri, ref.: T. Slev (referatul a fost ascultat cu mare plăcere, având totodată și putere convingătoare).

9)    Seara, ora 20: Ședința Societății Tineretului cu program special, condusă de fratele I. Dan. (În cursul acestei ședințe s-a predat fratelui V. Bebecar un buchet cu flori, simbolizând recunoștința tineretului pentru care muncise timp de 25 de ani, iar fratelui Slev, pentru stăruința depusă timp de 3 ani în organizarea tineretului, un serviciu de birou).

                    Ședința de noapte.

1)Ora 10 seara: Ce s-a făcut pe terenul literaturii și ce trebuie să se mai facă: J. Staneschi;

2) Demisia vechiului comitet;

3) Alegerea noului comitet: președinte ales fr. T. Slev, vicepreședinte: I. R. Socaciu (a cărui sosire în țară este așteptată), secretar general: J. Staneschi, casier: sora Esfira Sezonov, bibliotecar: C. Dumitrescu, misionar I. Ungureanu, secretari de corespondență: I. Dan, P. Andrișan, V. Berbecar, Olga Dimitrova;

4) Propuneri diferite: S-a propus excluderea tânărului I. Cristea din comunitatea noastră frățească, pentru faptul că a dezertat (fugit) de două ori din mâna autorităților, pentru ca să nu facă serviciul militar. Propunerea a fost primită de toți;

5) Cuvânt de închidere: I. Ungureanu.

 

                   Ziua III

Ședința noului comitet în care s-au discutat:

1)    Cum să ne organizăm Școala Duminicală, Societatea Tineretului, Societatea coriștilor și Societatea femeilor;

2)    De unde să luăm fonduri;

3)    Ce s-a făcut pe terenul literaturii și ce trebuie să se mai facă;

4)    Redactarea unei reviste cu titlul ,,Învățătorul Școlii Duminicale”;

5)    Redactarea unui Calendar biblic pentru Școala Duminicală;

6)    Regulamentul de organizare.

Toate punctele discutate de comitet au fost rezolvate așa după cum s-au dat îndrumări de către congres. Ele vor fi publicate pe rând în revistă. În numărul de față nu vom comunica decât cele ce privesc revista ,,Glasul Tineretului Baptist”.

                    Revista ,,Glasul Tineretului nu primesc răspuns să repete scrisul. Îi mai rugăm ca dacă ne trimit bani, să arate pentru ce îi trimit, și pe toată corespondența ce ne trimit să scrie citeț. Avem multe adrese care nici nu se pot citi.

Cu privire la neprimirea revistei la timp și neredactarea articolelor trimis, ne cerem scuze, deoarece revista noastră nu a avut funcționari plătiți și din cauză că a fost făcută de persoane care mai aveau și alte însărcinări, a cam întârziat. Pe viitor redactarea și administrarea revistei a trecut în sarcina biroului ,,Farului Mîntuirii” sub conducerea fratelui N. Ionescu în calitate de redactor și sperăm că aceste lipsuri se vor remedia.

Cu această ocazie s-au ales colaboratori permanenți ai revistei noastre dintre tineri, având sarcina de a scrie fiecare în direcția stabilită dinainte și a trimite în fiecare lună câte un articol, a cărui publicare se va face în limitele spațiului, dând întâietate articolelor primite de la colaboratori ocazionali.

Colaboratorii permanenți ai revistei noastre sunt:

P. Andrișan, în materie de educație și ilustrații; P. Balc, diferite. A. Costin, poezii; I. Dan, igienă; O. Dimitrova, igienă; E. Pop, diferite; D. Pascu, diferite; Esfira Sezonov, știri misionare externe; D. Sida, diferite; J. Staneschi, educație, dogmatică și ilustrații; T. Slev. Istorie; I. Ungureanu, știri misionare interne; T. Oprescu, diferite; N. Sava, poezii.

 

Baptist”

    Contra redactării revistei noastre s-au ridicat mai multe plângeri la congres. Unele dintre plângeri erau: Nu se primește la timp, nu se redactează articolele colaboratorilor, nu se răspunde la reclamații sau alte chestiuni etc.

    Cât privește neprimirea ei și răspunsurile la reclamații și alte chestiuni, în repetate rînduri am rugat frații să binevoiască a ne aduce aceste cazuri de mai multe ori la cunoștință. Sunt persoane cărora le-am trimis revista și de cinci ori, și le-o vom trimite de atâtea ori până va ajunge și în mâinile lor. Am arătat de multe ori că revista se aruncă de căte cei ce lucrează cu ea prin poștă. De la noi se trimite la fiecare abonat.

    Răspuns la reclamații sau alte chestiuni am dat întotdeauna, se poate însă să fie câte un caz neglijat ici și colo. Rugăm pe frați, dacă ne scriu o dată pentru vreo chestiune și

  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu