joi, 25 ianuarie 2018

07 Dușmanii lui Hubmaier Balthasar
Dacă liderii religioși ai lumii din istorie ar fi fost măcar creștini, nu erau: „Războaie sfinte”, „Cruciade”, „Reformatori”, „Denominațiuni” și „Comunismul ateu”. Dacă erau ai lui Hristos, nu făceau ororile de care te îngrozești. Domnul Isus spune:
Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.” (Ioan 15:12, VDCC)
Lucrul acesta nu s-a dovedit a fi real, nici la preoții de la Ierusalim, nici la conducerea Bisericii de după anul 312 și până la noi azi.
Care este vina de moarte a lui Balthasar Hubmaier?
Hubmaier a pus în prim plan învățătura simplă a Noului Testament, cu privire la aducerea Bisericii la standardul Bisericii primare:

1.      Botezul credincioșilor.

2.      Libertatea de conștiință.

3.      Separarea Bisericii de stat.

4.      Mântuirea prin iertarea neconstrânsă, versus iertarea sacramentală.

5.      Preoția tuturor credincioșilor, față de preoția unei clase și democrația fiecărei biserici, cu Hristos ca şi conducător, mai presus de tradiție sau de oportunitate.

Era interesat doar de învățătura Noului Testament,  fără a scoate sau a adăuga ceva.

Balthasar Hubmaier a avut și prieteni
Îmi calc pe inimă și citez din „Opere, volumul 7” ce scria Friedrich Engels despre Anabaptiști:

„Țărani și orășeni au intrat într-o frăție evanghelică din cauza persecuțiilor religioase dezlănțuite împotriva predicatorului lor  Balthasar Hubmaier.”

„Nenumărați anabaptiști au fost schingiuiți, arși de vii sau executați în alt mod, dar curajul și perseverența acestor emisari erau neclintite și succesul activității lor era nemăsurat.”

Oamenii de rând au fost de acord că ce spune Hubmaier Balthasar este adevărat și au acceptat să scoată icoanele și tablourile din Biserică.
Dușmanii lui Hubmaier Balthasar
În primăvara anului 1525, este botezat.
Această acţiune îndrăzneaţă a lui Hubmaier a provocat furtună din două direcţii:

1. Din partea catolicismului austriac.
2. Din partea reformatorilor elveţieni.
3. Cel mai mare dușman a fost prietenul lui cel bun, Zwingli.

Luther și ceilalți i-au fost dușmani.
Reforma­torii elveţieni provoacă pe Hubmaier la o dezbatere publică, ce avu loc la 5 iunie 1525.
De acum înainte, reformatorii elveţieni deveniră cei mai amarnici împotrivitori şi duşmani.[1]

„Zwingli căută să-l determine să-şi retragă scrierile, de aceea el personal, precum şi judecătorul Maconius şi alţii, se duseră la închisoare la Hubmaier. Toate vorbele mieroase, momelile, n-au folosit la nimic.
O dată cu această a doua întemnițare din Zürich, Hübmaier a fost supus torturii. În timp ce era întins pe roată, el a rostit lepădarea cerută și după aceea a formulat-o în scris, după cum ceruse Zwingli. Deși mult mai puțin păgubitoare decât ar fi putut fi, lepădarea l-a mulțumit pe Zwingli și a dovedit slăbiciunea lui Hübmaier. Ulterior, ea a provocat o pocăință și o mărturisire profundă din partea lui Hübmaier.”[2]


Pe data de 3 martie, acest bărbat osândit, a fost dus la Viena și torturat din nou pe roată; dar de data aceasta n-a mai avut loc nici o lepădare. Slăbiciunea de care a dat dovadă la Zürich și într-o măsură mai mică la Gratzenstain, fusese înlocuită de o tărie necunoscută până atunci.
Hubmaier a murit protestând nu numai împotriva tiraniei Romei, ci împotriva botezului copiilor și a membrilor neconvertiți ai Bisericii și a folosirii forței și a constrângerii în materie de credință și religie prin oricare Biserică sau stat, catolică sau protestantă.
Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” (Filipeni 2:12-13, VDCC)


[1] Petru Popovici, Lumini peste veacuri Vol. I
[2] William R. Estep, Istoria Anabaptiștilor,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu