marți, 9 octombrie 2018

Bokor Barnaba 1911 – 1966 din SecuieniFratele Bokor Barnaba a fost pastor la bisericile baptiste maghiare din București, Cluj și Oradea.
S-a născut la data de 7 februarie 1911, în comuna Secueni.
A făcut şcoala elementară  urmând cursurile la Liceul Gojdu din Oradea şi apoi la Colegiul reformat din Cluj.
În anul 1926 a fost botezat de către pasto­rul Karol Molnar, după care simţind chemarea Domnului Isus Hristos pentru slujba Evan­gheliei s-a predat în lucrarea lui Dumnezeu.
În anul 1935 este ales ca păstor la Biserica Baptistă Maghiară din București.
În anul 1936 a fost ordinat ca pastor de către fraţii : Lucaşa Sezonov, Lakatos Ludovic şi Laszlo Iosif, în timp ce păstorea Biserica Creş­tină Baptistă de limbă maghiară din Bucureşti. Tot în acest an fratele a avut și un  botez.
Seminarul Teologic Baptist din Bucureşti l-a absolvit în anul 1937 şi curând după aceasta s-a căsătorit cu sora Lakatos Iuliana, în care a găsit nu numai o soţie bună, ci şi un bun ajutor în lucrarea sfântă.
Începând cu anul 1937 a fost chemat pentru păs­torirea Bisericii Creştine Baptiste de limbă maghiară din Cluj, unde a lucrat până în anul 1940.
În ziua de 30 iulie 1939 participă alături de alți frați păstori la un botez în Cluj unde are un cuvânt din partea Domnului.
În luna august a venit în țara noastră un grup de frați din Anglia, care au făcut un turneu prin mai multe localități. La Oradea în ziua de 6 august 1939 a fost zi de mare sărbătoare și frații s-au întrunit în „Sala Cercului Catolic din Oradea”. Au participat ascultători din oraș și din țară. Au fost prezenți și frați din partea Uniunii Bisericilor Baptiste printre care și fratele Bokor Barnaba ,care a avut un mesaj în programul de după masă. La încheiere, fratele a avut cuvântul de mulțumire.
În anul 1940, a preluat pastoratul Bisericii Creştine Baptiste din Oradea. În această biserică a pus în slujba Domnului tot talentul şi toată puterea sa spirituală şi fizică. De la amvonul bisericii, a vestit cu toată cre­dinţa pe Domnul Isus Hristos cel răstignit şi înviat. Deşi a avut o inimă în permanenţă bolnavă, a împărţit la toţi şi pretutindeni mângâiere, îmbărbătare şi bucurie, prin tot ceea ce a făcut în mijlocul frăţietăţii.
În anul 1951 este ales ca vicepreședinte al Cultului Creștin Baptist. Timp de 15 ani a fost şi vice­preşedinte al Uniunii Comunităţilor Creştine.
În anul 1965 a avut bucuria să sărbătorească în mijlocul bisericii aniversarea a 25 de ani în slujba de pastor al Bisericii Creştine Baptiste nr. 1 din Oradea.
Timp de 15 ani a fost preşedintele Comuni­tăţii Creştine Baptiste de limbă maghiară din Oradea, iar după unificarea celor două comu­nităţi a rămas în funcţia de vicepreşedinte, pe care a îndeplinit-o până la trecerea din viaţa pământească.
Mulţi ani la rând a fost şi profesor la Seminarul Teologic Baptist din Bucureşti.
A lucrat mult împreună cu bisericile baptiste de limbă română și cu  pastori baptiști români.
În plină maturitate spirituală, fr. Bokor Bar­naba a fost chemat acasă la Domnul său, deși bisericile, comunitatea şi Uniunea mai aveau încă nevoie de el. Dar la porunca divină el s-a supus şi a plecat.
În ziua de 9 aprilie 1966, pe patul unui spi­tal din Cluj, unde a fost internat pentru trata­ment, a trecut în veşnicie, mutându-se acasă la Domnul, fratele Bokor Barnaba, pastor al Bisericii creştine Baptiste din Oradea, vicepre­şedinte al Comunităţii Creştine Baptiste din Oradea şi vicepreşedinte al Uniunii Comuni­tăţilor Creştine Baptiste din Republica Socia­listă România.
Vestea neaşteptată a încetării din viaţă a fratelui Bokor Barnaba a umplut de o adâncă durere inimile întregii noastre frăţietăţi din ţară.
 Marţi, 12 aprilie a.c. la orele 16, la Capela cimitirului Rulicovski din Oradea, a avut loc, în prezenţa unui mare număr de credincioşi, serviciul divin de înmormântare.
Surse:
Alexa Popovici
Ioan Bunaciu
Farul Creștin
Îndrumătorul Creștin Baptist


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu