joi, 27 decembrie 2018

Baptiștii, oameni ai cărții. O listă a cărților din 1908Baptiștii au înțeles din Biblie, că trebuie să predice mesajul pe care Dumnezeu l-a îndreptat către oameni și de aceea, au cumpărat Biblia, au citit-o și au predicat-o. Au înțeles că datoria fiecărui credincios este să îl laude pe Dumnezeu și baptiștii lângă Biblie aveau și cartea de cântări. Au înțeles că mai sunt ajutoare pentru a înțelege mai bine Biblia și baptiștii au tipărit cărți, broșuri și pliante, pentru a fi tot mai iscusiți în a mânui Cuvântul lui Dumnezeu.
Lista cu publicațiile de mai jos, a fost publicată în revista baptistă „Adevărul” din 1908. La fratele V. Berbecar, în Buteni, se află următoarele cărţi şi tractate în limba română:
Biblii mici şi testamente.
Voiagiul Creştinului  - broşură ........60 fileri.
Tradusă 1890

Cartea inimii – broşură ....................30 fileri.
Vechea flaşnetă ............................. – fileri.
1.     Foi pentru misiune .......... 50 fileri.
2.     Vino la Isus ..................... 12 fileri.
3.     Andrei Dunu catoticul Irlandez .... 12 fileri.
4.     Drugul de fier sau Patine nesanctificate .......... 9 fileri.
5.     Patimile Domnului ............. 9 fileri.
6.     Ciuntul din Rottenstain ........ 9 fileri.
7.     Icoane din lumea păgână ........ 5 fileri.
8.     Izvoarele deşerturilor .............. 5 fileri.
9.     Monica, mama părintelui de biserică Augustin .......... 5 fileri.
10.  Bravul soldat sau Istoria vieţii lui Petru Lobec .......... 5 fileri.
11.  Peana muiată în oleu. Istorisire ............. 5 fileri.
12.  Veste bună .............................................5 fileri.
13.  Calea pierdută. Anecdotă tradusă din limba franceză .......... 5 fileri.
14.  Cei doi bătrâni .................................................................. 5 fileri.
15.  Istoria sărmanului Seppeli ............................................ 3 fileri.
16.  Maiestrul Filip sau binecuvântarea Bibliei .................... 3 fileri.
17.  Moartea copilului ........................................................... 3 fileri.
18.  Margareta sau femeia marinarului .................................. 3 fileri.
19.  O explicare scurtă despre „Tatăl nostru” ......................... 3 fileri.
20.  Isus şi cei doi lotri pe cruce .............................................. 3 fileri.
21.  Păsările o văd .................................................................... 3 fileri.
22.  Doi copii ce caută cerul ...................................................... 3 fileri.
23.  Doi adulţi ce au găsit cerul .................................................. 3 fileri.
24.  Casele din col ...................................................................... 3 fileri.
25.  Amicul păcătosului ............................................................. 3 fileri.
26.  Blandina ............................................................................... 3 fileri.
27.  Epistola orfelinului ................................................................ 3 fileri.
28.  Neascultarea vindecată ............................................................ 3 fileri.
29 – 38. Zece cărticele cu icoane biblice cu câte .............................. 25 fileri.
Table de perete cu versuri, sunt foarte frumoase, cu litere argintate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu