vineri, 11 martie 2022

Îndrumătorul Societăților Tineretului Baptist de Ioan Cocuț 1928

 


Această mică broșură o scrie fratele Ioan Cocuț, secretar general al U. T. B. R. la Editura: „Uniunea Tineretului Baptist din România” și este tipărită la tipografia „Ateneum” Arad, dar nu scrie în ce an. În anul 1928, fratele Cocuț publică în articole această broșură în revista „Glasul Tineretului Baptist”, așa că apreciez anul 1928, anul tipăririi.

Din această carte putem înțelege felul de funcționare și cine compune Uniunea Tineretului Baptist din România. Toate sfaturile ei sunt valabile pentru vremea tumultoasă în care trăim.

Prefaţă

Tineretul nostru baptist din România e într-o mişcare îmbucurătoare. El se bucură că e baptist, se bucură că are pe Isus Christos şi are toată dorinţa şi tot zelul pentru a lucra în bisericile noastre. Tinerii noștri nu vreau să fie nişte trântori, ci vreau să ia parte activă la răspândirea Evangheliei în ţara noastră. Ei sunt gata să-şi pună vieţile lor jertfă pentru, Isus Christos!

Din această pricină, Societăţile Tineretului se înmulţesc zi cu zi. Atât in bisericile cele mici cu patru cinci tineri, cât şi în bisericile cele mari, unde tineretul numără optzeci-nouăzeci de membri, se înfiinţează Societăţi cari lucrează şi progresează minunat. Aproape zilnic primim scrisori din toate părţile ţării, în cari tinerii nostri ne declară că ei sunt gata să-şi pună toată energia lor în lucrul lui Christos şi ne cer sfaturi cu privire la organizarea Societăţilor Tineretului.

Iată de ce am crezut de potrivit să facem această mică broşură, care să cuprindă toate sfaturile şi îndrumările necesare tineretului pentru a se organiza şi a lucra pentru Christos, în bisericile noastre. Acest „îndrumător" are ca scop să arate tuturor tinerilor baptişti cum pot şi cum trebuie să lucreze în via Lui Isus Christos.

Aceste sfaturi şi planuri de lucru au în vedere situaţia specifică a bisericilor noastre din România. Le-am făcut în aşa fel ca să se poată aplica în orice biserică baptistă.

Credem că această mică broşură va aduce un folos real tuturor tinerilor noştri, arătându-le cum trebuie să lucreze ca să aibă succes. De aceea o trimitem tuturor, cu dorinţa şi rugăciunea ca tinerii baptişti, organizaţi bine, să lucreze puternic pentru răspândirea luminii Evanghelice în România.

Autorul.

 

 

Felul de organizare al Societăţilor Tineretului.

I. Ce este Societatea Tineretului?

1. Societatea Tineretului este o organizaţie a tineretului din biserica baptistă. Ea e o ramură din pomul bisericii şi lucrează sub supravegherea ei. În societate trebuie să intre toți tinerii dela doisprezece ani în sus. Corurile sau muzicile fac parte din Societatea Tineretului unde sunt.

2. Societatea Tineretului face parte din Uniunea Tineretului Baptist U. T. B. R. din ţară. Ea trebuie să asculte de sfaturile U. T. B. R. şi să o sprijinească.

II. Necesitatea şi scopul Societăţii Tineretului.

E necesară Societatea Tineretului? Vom arăta mai jos necesitatea absolută a Societăţilor Tineretului. În motivele expuse mai jos, se va vedea clar că, în fiecare biserică baptistă trebuie să existe o Societate. În aceste motive se va mai vedea şi scopul pe care îl urmăresc Societăţile Tineretului.

I. Tineretul are nevoie de lucru.

Vechea vorbă; «Daţi tineretului de lucru, căci dacă nu, îi va da diavolul", e adevărată şi azi. Un tînăr nu se simte bine numai să vină la biserică şi să meargă acasă. El vrea să facă acolo ceva. Şi dacă are ceva de făcut, merge cu mai mare bucurie la biserică şi îşi pune toată puterea ca să lucreze pentru Christos. El simte atunci că biserica e a lui şi că el e al bisericii. Bisericile care nu cuprind tineretul şi nu-l înrolează în lucru, pierd.

2. Societăţile tineretului fac bucurie în biserici.

O societate de tineri, care lucrează cu drag, e o podoabă pentru biserică. Multe biserici au fost scoase din răceala lor prin Societăţile tineretului, cu programele lor vioaie şi vesele. Inimile tuturor se mişcă, văzând tinerii şi fecioarele lucrând şi vestindu-L pe scumpul nostru Isus.

3. Societatea tineretului ajută pe tineri să cunoască Sfânta Scriptură.

Un lucru este sigur: că un tânăr numai atunci va deveni un baptist bun şi un serv devotat al lui Isus Christos, când va cunoaşte bine Biblia. Un tînăr care nu cunoaşte Biblia, ori merge în lume, ori devine un trântor în biserica sa. Societatea tineretului ajută şi îndrumă pe tineri să cunoască şi să creadă Cuvântul sfânt.

4. Societatea tineretului ajută pe tineri să-şi dezvolte talentele.

Noi avem nevoie de predicatori, de misionari, de evanghelişti, de diaconi, de cântăreţi şi de membri tari, cari să ştie în cine cred şi să-şi dea toată viaţa lor cauzei lui Christos. N-avem nevoie de nişte membri timizi, ignoranţi şi şovăitori, care mai târziu se transformă în leneşi, zgârciţi şi critici. Dar dacă nu dăm tineretului de lucru  şi nu-l obișnuim de timpuriu să se jertfească pentru Christos, va deveni" tocmai ce nu ne aşteptăm şi ce nu dorim. Dimpotrivă, dacă vom face Societăţi ale tineretului în care fiecare tânăr dela doisprezece an în sus, să aibă de făcut câte ceva, ni se vor umplea inimile de bucurie când vom vedea că se ridică în bisericile noastre oameni harnici şi devotaţi Domnului!

5. Societatea tineretului luptă pentru aducerea celor pierduţi la Mântuitorul.

Cine ar putea spune că nu e necesar acest lucru? Ah, e absolut nevoie să facem din toţi tinerii nostri pescari, cari să aducă tineretul pierdut din frumoasa noastră ţară, la Christos!

III. Tineretul trebuie să se organizeze.

1. Organizaţia e un principiu biblic.

Moise a organizat poporul prin pustiu (Numeri 2). Neemia şi-a organizat lucrătorii la zidirea Ierusalimului. (Neemia 3, 4). Isus Christos și-a organizat ucenicii, trimiţându-i câte doi în misiune. Pavel,apostolul; a organizat bisericile pe care le-a înfiinţat. (Faptele 19:23). Ei au ştiut că numai organizaţi pot lucra.

2. Numai printr-o organizaţie bună putem să ne ajungem scopul.

Scopul nostru este să dăm fiecărui tânăr de lucru. Şi numai printr-o organizaţie bună putem face acest lucru.

IV. Cum să ne organizăm?

Mai jos vom vedea pe larg cum trebuie să se organizeze fiecare Societate. Sigur că nu toate Societăţile se pot organiza după acest plan, dintr-o dată. Dar fiecare trebuie să ajungă, cu timpul, organizată astfel. Unde sunt tineri mai mulţi, se pot organiza dintr-o dată astfel.

În acele locuri unde sunt tineri puțini şi nu pot începe singuri, e foartă bine să intre şi fraţi mai bătrâni, ca să îi ajute. Însă, ei vor lăsa pe tineri să facă ei tot ce pot şi numai unde nu pot, acolo îi vor ajuta. Astfel, cu ajutorul fraţilor bătrâni, se poate înfiinţa Societatea Tineretului în fiecare biserică baptistă.

Iată felul de organizare:

I. Tineretul şi toţi cei ce vreau să intre în Societate, să aibă o şedinţă. În această şedinţă să înscrie pe toţi cei cari vreau să fie membri în Societate. Apoi să aleagă un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar, un casier, un bibliotecar şi un conducător de cor (unde este cor). Aceştia vor forma comitetul de conducere al Societăţii. Tot în această şedinţă să se fixeze o cotizaţie lunară pentru fiecare membru.

Datoriile celor aleşi vor fi următoarele:

I. Preşedintele:

a) El va conduce întreaga activitate a Societăţii.

b) El va prezida toate şedinţele comitetului şi Societăţii.

c) Va supraveghea toate programele şi va lupta pentru îmbunătăţirea lor.

d) Va supraveghea viaţa spirituală a membrilor.

e) Va ţine legătura cu Uniunea Tineretului din ţară.

f) Nu va răpi timpul cu vorbiri lungi. El trebuie să ştie că datoria lui nu e să facă toate lucrurile, ci să le împartă în aşa fel, ca toţi sa aibă de făcut câte ceva. „Cea mai bună Societate e aceea unde fiecare are ceva de lucru, iar cea mai rea aceea unde unul le face pe toate".

2. Vicepreşedintele,

a) Va înlocui pe preşedinte în lipsa acestuia.

b) Va supraveghea ca tinerii să fie prezenţi la „ora tineretului" şi va cerceta cauzele celor ce n-au venit.

c) Va lupta pentru membri noi în Societate.

3. Secretarul.

a) Va înscrie într-un registru pe toţi membri Societăţii.

b) Va face procese verbale la şedinţele comitetului şi ale Societăţii.

c) Va trimite la revista „Glasul Tineretului Baptist” spre publicare, serbări şi fotografii.

d) Va face un raport anual către preşedintele U. T. B. din ţară.

e) Va ţinea socoteală despre toate lucrările Societăţii.

f) Va avea un registru în care va trece toate programele, precum şi alte activităţi.

4. Casierul.

a) Va cultiva spiritul de dărnicie în tineri şi va supraveghea ca fiecare să-şi plătească regulat cotizaţia lunară. Cotizaţia poate să fie de 5, 10, 15, sau 20 lei, după starea materială a membrilor. Ea trebuie fixată la începutul fiecărui an.

b. Va trimite la casierul Uniunii Tineretului din ţară, procentul hotărât pentru acel scop. Fiecare Societate e datoare să trimită 20 la sută din câştigul ei anual, la casierul U. T. B. Apoi colectele cari se vor face la serbări, se vor trimite la U. T. B. Uniunea Tineretului ajută toată mişcarea tineretului din ţară; deci suntem datori s-o ajutăm şi noi.

c. Casierul va avea un registru în care va trece toate intrările şi ieşirile banilor. Banii nu vor putea fi distribuiţi numai acolo unde va hotărî comitetul Societăţii. Cei mai mulţi bani vor fi cheltuiţi pentru a cumpăra cărţi bune în bibliotecă.

5. Bibliotecarul.

Fiecare Societate trebuie să aibă o bibliotecă. Această bibliotecă trebuie să aibă două feluri de cărţi: cărţi de citit şi cărţi de vândut. Cărţile de citit vor fi împrumutate de membri Societăţii, pe timp de o lună. În acest timp ei le vor citi şi apoi Ie vor înapoia bibliotecarului. Acest lucru e de foarte mare importanţă pentru educaţia tineretului. Cărţile de vândut vor fi vândute în biserică şi între tinerii din lume. Societatea tineretului trebuie să fie o mare răspânditoare de cărţi. Deci, bibliotecarul are următoarele datorii:

a) Să cumpere pentru bibliotecă cele mai bune cărţi. Dacă nu cunoaşte cărţile bune, să ceară o listă de cărţi de la misionarul tineretului.

b) Să aibă un registru în care să fie trecute toate cărţile. În acest registru va însemna toate cărţile împrumutate.

c) Să îndemne pe tineri la citit. O dată pe lună, trebuie să anunţe în faţa Societății toate cărţile din bibliotecă. . .

d) Să răspîndeasă revista Glasul. E bine ca toţi membri să se aboneze la Glasul şi toate numerele să vină la bibliotecar. El le va împărţi la toţi.

e) Să conducă citirea zilnică a Bibliei. Fiecare Societate trebuie să organizeze citirea zilnică a Bibliei. Să se împartă părţi biblice de citit pentru fiecare zi. Bibliotecarul trebuie să supravegheze ca fiecare tânăr să citească zilnic Biblia.

f) Să vândă cărţi. În bibliotecă trebuie să fie totdeauna cărţi, Biblii şi Testamente de vândut. El va vinde personal şi va da membrilor să vândă. Iată ce mare misiune are un bibliotecar bun!

6. Conducătorul de cor.

a) Va face un cor cât se poate de frumos.

b) Va învăţa pe tineri notele. E bine ca în fiecare iarnă să se ţină un curs de note pentru tineri.

c) Va participa la facerea programului.

Împărţirea în grupuri.

O altă parte de organizare e împărţirea în grupuri. De ce trebuie această împărţire? Pentru că numai astfel putem da fiecărui membru ceva de lucru. Fiecare, numai atunci se simte bine când are şi el o parte în activitatea Societăţii. Prin împărţirea în grupuri se poate realiza acest lucru. Iată cum se va face această împărţire:

1. Societatea se va împărţi în patru grupuri.

Acolo unde sunt tineri mai puţini, se pot împărţi în trei sau în două grupuri şi acolo unde sunt şi mai puţini, pot forma un singur grup. Dar gândul acestora să fie întotdeauna, să ajungă la patru grupuri.

2. Fiecare grup să aibă un conducător.

3. Fiecare grup să aibă de executat programul dintr-o duminică din lună. (asta acolo unde sunt patru grupuri).

4. Grupul trebuie să fie organizat astfel, ca atunci cînd le vine rândul la program, toţi membri săi să ia parte la program.

V. Cum va lucra Societatea?

După ce Societatea va fi organizată aşa cum am văzut mai sus, ea va începe  munca. Lucrul cel mai principal al Societăţii va fi „ORA TINERETULUI“ de Duminica. Cum va lucra ea în această privinţă?

1. Pregătiri.

La începutul fiecărei luni se va întruni comitetul Societăţii împreună cu conducătorii de grupuri şi vor face amănunţit fiecare program pentru duminicile din luna viitoare. La facerea fiecărui program, se vor avea în vedere următoarele lucruri:

a) Programul va fi cât se poate de variat. Iată un model de program:

1. Rugăciune.

2. Două cântări comune (din fiecare câte două versete). '

3. Citirea textului.

4. Rugăciune.

5. Un verset de cântare.

6. Corul.

7. Primul vorbitor.

8. Un solo.

9. Două  poezii.

10. Cvartet (sau corul).

11. Al doilea vorbitor.

12. Cântare comună (în picioare).

13 Corul.

14. Poezie (sau convorbire)

15. Duet (sau muzică, unde este).

16. Al treilea vorbitor.

17. Un verset de cântare în picioare şi mulţumire.

18. O cântare comună (Colecta).

19 Un verset de cântare de încheiere.

20. Rugăciune.

În tot cazul, se va avea în vedere ca să nu urmeze două puncte mari, una după alta, iar vorbitorii vor vorbi fiecare cinci minute. Cu niciun preţ, nu vor ţinea vorbirea mai mult de zece minute.

b. Textul şi subiectul vor fi luate din revista Glasul.

Acolo se arată câţi vorbitori trebuie să fie. Se va pune în vedere vorbitorilor   să-şi pregătească bine predicile.

c. Cântările comune să fie alese în legătură cu textul. Cântările comune vor ocupa un mare loc în program și vor fi cântate vioi şi repede.

d. Se va da fiecărui membru din grup ceva de făcut. Acesta e cel mai necesar lucru.

e. Să nu se dea loc Ia vorbire decât fraţilor botezaţi.

f. Programul să nu fie prea lung. Să nu treacă niciodată peste un ceas.

2. Ora tineretului

a. Să se înceapă la timp şi să se sfârşească la timp. Punctualitatea e de mare importanţă pentru tineri. Deci, să învăţăm pe tineri să fie punctuali.

b. Tineretul va păstra cea mai mare linişte şi atenție în tot timpul programului.

3. Duminica a cincea.

În unele luni avem cinci duminici. Ce vom face în duminica a cincea? Vom face un program special. Toate grupurile se vor uni sub conducerea preşedintelui şi vor face o serbare mare. Scopul acestei serbări va fi aducerea celor pierduţi la Mântuitorul. La această serbare e bine să fie chemaţi tineri din jur şi astfel mai multe Societăţi să ţină o mare serbare.

Iată planul de organizare după care trebuie să se conducă Societăţile tineretului din ţară. Deci, tinerilor încercaţi! Nu ascultaţi de şoapta diavolului, care vă spune că voi nu vă puteri organiza astfel. Voi puteţi face minuni cu Christos! Luaţi acest plan şi conduceţi-vă după el şi apoi vă veţi mira şi vă veţi bucura de succesul ce veţi avea.

Cheia Succesului.

Pentru ca Societăţile tineretului să aibă success, nu-i destulă o organizaţie bună. Au fost locuri unde Societăţile au fost bine organizate şi totuşi n-au adus roadele cerute de Evanghelie. Care a fost cauza? Ce a lipsit? A lipsit devotamentul faţă de Christos.

Poate o Societate să fie oricât de bine organizată, poate avea tineri oricât de talentaţi şi voinţă de lucru oricât de multă, dacă totul se face numai ca tinerii să se arate pe ei cine sunt, numai ca să câştige oamenilor succesul, e pierdut. Ei aduc foc străin pe altarul Domnului ca şi fiii lui Aron (Leveticul 10 1-3).

De aceea, primul lucru de care atârnă înaintarea şi statornicia Societăţilor, e devotamentul faţă de Isus Christos. Acest devotament trebuie să stăpânească pe fiecare membru al Societăţii. Şi toate vorbirile, cântările, poeziile, etc. să fie făcute cu gândul ca Christos să fie slăvit şi păcătoşii să se pocăiască. Poate o locomotivă să fie oricât de bună, dacă nu este foc în ea, nu se mişcă. Şi poate fi o Societate oricât de frumoasă, dacă nu o stăpâneşte „focul dragostei lui Isus“, ea e moartă. Viaţa noastră tânără trebuie să fie pusă cu totul în serviciul Mîntuitorului. „El trebuie să crească, iar noi să ne micşorăm".

Un alt lucru care e necesar pentru succes, e rugăciunea. Ora et Iabora (roagă-te şi lucrează), trebue să fie lozinca vieţii noastre. La facerea programului, la predică, la cântări, la declamări etc., trebuie să-l cerem pe El să ne ajute. Un spirit de rugăciune trebuie să domnească peste toată activitatea noastră. Dumnezeu iubeşte pe tineri şi doreşte ca ei să se roage. El le va răspunde cu binecuvântările Sale.

Al treilea lucru necesar e viaţa sfântă. Duhul lumesc trebuie să piară din tinerii Iui Christos. Cum poate un tânăr, care iubeşte lumea şi a cărui viaţa lasă de dorit, să se ridice în faţa lumii şi să-L vestească pe Christos? Deci, tinerii care lucrează în Societatea Tineretului, trebuie să fie înfrânaţi de la tot ce e josnic şi lumesc. Viaţa lor trebuie să fie o lumină în faţa tineretului din lume. Numai astfel vor avea înaintare în lucrul lui Christos. Fericitul Augustin a spus: „Dacă viaţa ta va lumina ca fulgerul, cuvintele tale vor răsuna ca tunetul“.

Dacă aceste trei lucruri: viață sfântă, rugăciune şi devotament faţă de Christos vor stăpâni peste Societăţile noastre, tinerii noştri vor face minuni pentru Christos! Deci, tinerilor, înainte! Christos e cu voi! Uniţi, să luptăm pentru ridicarea bisericilor noastre, pentru mântuirea celor pierduţi şi pentru slava lui Christos!

Organizaţia Actuală a Uniunii Tineretului Baptist din România.

Dăm acest adaus cu scopul ca tinerii noştri să fie bine informaţi cu privire la toată mişcarea tineretului baptist din ţară.

Generalităţi.

1. Numele ei este Uniunea Tineretului Baptist din România. (U. T. B. R).

2. Ea este o Uniune a tuturor Societăţilor tineretului baptist din ţară.

3. Ea e o secţiune a Uniunii Bisericilor Baptiste din România.

4. Scopul ei este să ajute la întreagă mişcarea tineretului baptist din România.

Conducerea:

U. T. B. R. e condusă de un comitet compus din: preşedinte (I. Dan), vicepreşedinte (F. Drăgan), secretar general (I. Cocuţ), vicesecretar (Gh. Ciosescu), un casier (P. Bale) şi un controlor (D. Sida).

Pe lângă acest comitet mai sunt încă patru subcomitete:

1. Un subcomitet care conduce Asociația Studenţilor Baptişti. Acesta are programul şi statutul său special. E o ramură dintre cele mai frumoase a U. T. B. R.

2. Un subcomitet al corurilor. Acesta se ocupă cu organizarea corurilor şi a muzicilor.

3. Un subcomitet care are în îngrijire literatura tineretului.

4. Un subcomitet pentru casa tineretului.

Mijloacele prin care lucrează U.T.8.R.

1. Prin Misionarul tineretului. U. T. B. R. a pus un misionar la lucru ca să ajute Societătăţile tineretului în activitatea lor.

2. Prin corespondenţă. Preşedintele Uniunii şi misionarul sunt la dispoziţia tuturor tinerilor cu sfaturi, prin scrisori.

3. Prin serbări regionale. Societăţile tineretului sunt împărţite pe regiuni şi în fiecare regiune este numit un secretar regional. U. T.B. R. ţine în fiecare regiune câte o serbare regională. La această serbare vin toţi tinerii din regiunea respectivă.

4. Prin revista Glasul şi altă literatură. Uniunea tipăreşte tot felul de literatură folositoare tineretului.

Ajutaţi Uniunea Tineretului!

Fiecare Societate e datoare să trimită 20 la sută din venitul ei Ia casierul Uniunii Tineretului.

 La serbări se vor face colecte care vor fi trimise la Uniune. Şi Societăţile sunt rugate să sprijinească pe orice cale Uniunea. Cu cât va fi sprijinită mai mult, cu atât  va ajuta mai mult toate Societăţile din ţară.

Toată atenţia noastră trebuie să se îndrepte spre tineret, căci de el atârnă viitorul nostru în România. Deci, ajutaţi U. T. B. R, căci ea ajută toată mişcarea tineretului nostru!
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu