duminică, 13 martie 2022

Al XIII-lea Congres Mondial Baptist 1975 Stockholm

 


Cel de-al XIII-lea Congres Mondial Baptist s-a ținut la Stockholm, Suedia, între     8—13 iulie 1975.

Delegaţia Uniunii Baptiste din R.S. România, care a participat la acest congres a fost formată din următorii frați : pastor Nicolae Covaci, preşedintele Uniunii, pastor Ioachim Țunea, secretar general al Uniunii, pastor Irimia Găvăgină, vicepreşedintele Uniunii şi pastor Dr. loan Bunaciu, directorul Seminarului Teologic Baptist.

La congres au participat delegaţii din 85 de ţări, reprezentând convenţiile şi uniunile baptiste din ţările respective, care sânt membre în Alianţa Mondială

Baptistă, numărul delegaţilor oficiali prezenţi la congres fiind de 9.565. Preşedintele Comitetului de organizare al congresului a fost Dr. Gerhard Claas, secretarul general al Uniunii Baptiste din R.F. Germania, care a fost ales şi secretar general asociat al Alianţei Mondiale Baptiste pentru următorii cinci ani.

Baptiștii din întreaga lume sunt 43 milioane, din care 33,7 milioane membri botezați și 9, 3 milioane aparținători (copii), în 113 țări.

Lucrările congresului au fost conduse de cătreDr. V. C. Hargroves, preşedintele în funcţiune al Alianţei, asistat de către secretarul general Dr. Robert S. Denny şi de secretarii generali adjuncţi.

Tema congresului a fost:

„Oameni noi pentru o lume nouă — prin Hristos“,

având ca bază textul biblic din II Corinteni 5:17 : „Dacă este cineva în

Hristos, este o făptură nouă“ .

Vorbitorii principali ai sesiunilor plenare ale congresului au fost Dr. V. C. Hargroves, Dr. P. St. Amant, directorul Seminarului Teologic Internaţional din Rusckhlikon, Elveţia, Doamna Ayako Hino din Japonia, Dr. Thomas Eilgore din Statele Unite, Dr. C. R. Goulding din Anglia şi Dr. Erling Oddestat, preşedintele Uniunii Baptiste din Suedia.

Sesiunile plenare ale Congresului au avut loc în sala „St. Erik Massan“, care se află la o depărtare de 6 km. de centrul oraşului Stockholm, în cartierul Alvajo.

În afara sesiunilor congresului, prin organizarea Uniunii Baptiste din Suedia, a avut loc un serviciu divin special, care s-a ţinut în parcul „Skansen" din Stockholm, după terminarea lucrărilor congresului, vorbitorul principal fiind evanghelistul baptist, Dr. Bylly Grahaam.

Festivitatea de deschidere a congresului a avut loc în seara zilei de 8 iulie 1975, la care au fost prezenţi ca invitaţi de onoare următoarele personalităţi: Prinţul Bertil, regele Suediei, Dr. Olof Palme, primul ministru al Suediei, Dr. Ewald lohannensonn, primarul oraşului Stockholm şi Dr. Olof Stindby, arhiepiscopul din'Uppsala.

Un moment deosebit de emoţionant a fost prilejuit în cadrul festivităţii de deschidere când un reprezentant al fiecărei delegaţii din ţările participante

a urcat la tribună şi a rostit în limba ţării sale cuvintele din II Corinteni 5:17 : „Dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă“,

după care preşedintele Alianţei Mondiale Baptiste în funcţiune, Dr. V. C. Hargroves, a strâns călduros mâna fiecărui reprezentant, în semn de salut pentru ţara respectivă. Rostirea numelui ţării noastre, la apelul făcut de către Dr. R. S. Denny, secretarul general al Alianţei, precum şi rostirea versetului biblic amintit mai sus, în limba romană de către fr. Ioachim Tunea, reprezentantul delegaţiei Uniunii Baptiste din R. S. România au fost îndelung aplaudate de întreaga asistenţă.

În după amiaza zilei de 9 iulie 1975, oficialităţile oraşului Stockholm, în frunte cu domnul Dr. Elwald lohannensonn, primarul oraşului, au dat o recepţie

în cinstea Comitetului Executiv al Alianţei Mondiale Baptiste, la care au participat ca invitaţi şi membri delegaţiei Uniunii noastre. Faptul acesta

a constituit o atenţie deosebită dată delegaţiei Uniunii Baptiste din R. S. România.

În seara zilei de 11 iulie 1975, în prezenţa unui numeros public, fr. Ioachim Țunea, secretarul general al Uniunii noastre a prezentat raportul delegaţiei

Uniunii Baptiste din R. S. Romania, în care, după ce a transmis salutul frăţietăţii baptiste din ţara noastră, a afirmat că în cadrul libertăţilor religioase acordate de statul nostru, baptiştii din România se bucură de linişte şi pace şi îşi desfăşoară întreaga viaţă religioasă în condiţiuni bune, bucurându-se de progrese spirituale deosebite. Raportul, cuprinzând date despre viaţa şi lucrarea baptistă din ţara noastră, a fost ascultat cu deosebit interes şi primit cu aplauze puternice.

Membrii delegaţiei noastre au avut prilejul să poarte discuţii şi să aibă contacte fructuoase cu diferite personalităţi baptiste din întreaga lume, făcind cunoscută lucrarea baptistă din R.S. Romania, care este apreciată foarte mult atât de conducerea Alianţei Mondiale Baptiste, cât şi de către baptiştii din întreaga lume.

Congresul s-a pronunţat împotriva războiului şi condamnă atât înarmarea, cât şi stocarea de arme nucleare, declarând, fără ezitare, că războiul este un blestem pentru omenire, întrucât el include o ură obligatorie, o ofensă diabolică adusă personalităţii umane, violând conştiinţa omului şi toate perceptele morale.

lată ce se scrie, printre altele, în rezoluţia respectivă :

„Noi reafirmăm că războiul este o cale necreştină de a căuta rezolvarea problemelor şi disputelor internaţionale. De aceea, sântem incintaţi de raportul primit prin reprezentantul nostru, Dr. Gerhard Claas, de la Conferinţa Mondială pentru Pace, care a avut loc în luna iunie 1977 la Moscova.

Noi sprijinim ideile şi propunerile făcute la această Conferinţă, ajutând şi încurajând pe fraţii noştri creştini, să participe şi să susţină împreună cu conducătorii acestor organizaţii până la final, că tensiunea poate fi înlăturată şi pacea statornicită“.

 

Noul preşedinte ales la al XIII-lea Congres Mondial Baptist care a avut loc la Stockholm, Suedia, între 8—13 iulie 1975, este fratele Dr. David Y.K. Wong din Hong Kong,

Cel de-al XIV-lea Congres Mondial Baptist, se ține în Canada, în anul 1980.

 

Surse:

Ioachim Țunea

Christianiti Today

Îndrumătorul Creștin Baptist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu