marți, 5 iunie 2018

Viața dr. D. Livingstone - lămuriri
Dumnezeu este uimitor de minunat, prin felul cum lucrează. Un verset ne spune:
Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.” (Efeseni 3:20,21)
Așa este Dumnezeu, face pentru noi mai mult decât putem noi gândi. Pentru aceasta oare nu trebuie să-L slujim, iubim, ascultăm? Da, merită mult mai mult, să ne apropiem de El și să-I fim ascultători. Azi, am trăit din nou, a multa oară, minunea puterii Lui și de aceea îi mulțumesc.

În cartea „Literatura baptistă de limbă română din perioada 1895-1990” , apărută la    Cluj-Napoca, Editura Risoprint  în 2017, Pag.139,  am scris despre această carte următoarele:
„Careta scrisă de Ioan Cocuț, apare în anul 1933[1], având un număr de 120 de pagini. [2] Despre Livingstone se precizează că a fost „apostolul Africii care i-a dus vestea iubirii lui Dumnezeu. Primul misionar care a străbătut 30.000 km prin pustiurile, pădurile și printre sălbaticii Africii. Descoperitorul științific fie a multor lacuri, țări și triburi necunoscute până la el.”[3]
Toate aceste informații le-am scris din cele trei resurse de la notele de subsol și nu am avut nici imaginea a cărții.

Prin îndurarea lui Dumnezeu și bunăvoința unei familii de mare noblețe sufletească, pot să prezint cartea așa cum este. Această familie se trage dintr-un butuc baptist, cu o vechime de 122 de ani, despre care poți vedea AICI. Este vorba de familia Coldea Viorel și Viorica, din Cluj. Această familie a păstrat din comoara strămoșilor săi cu multă dragoste și această carte minunată. M-am întâlnit astăzi cu dumnealor și am văzut doi oameni simpli, dar plini de dragostea lui Dumnezeu. Spun simpli, prin atitudine, comportament, oameni cu frică de Dumnezeu, aproape de oameni, populari, dar fr. este medic și sora un bun pictor. Vezi AICI.
Iată precizările:
-          Cartea este scrisă de Dr. G. Blaikie și prelucrată de Ioan Cocuț.
-          Traducătorul are o prefață pe care o redau mai jos în întregime.
-          Cartea are 61 de pagini.
-          Este tipărită la tipografia „Știrea”, Arad.
Cartea o mai găsiți și la fratele Daniel Stoica.

Mai jos este prefața cărții:
„Prefață
Publicarea vieții  lui Dr. D. Livingstone e un început al publicării vieților  mai multor eroi ade­văraţi ai lumii, cari au părăsit ţările lor şi s-au pogorât în întunerecul păcătos şi superstiţios al păgânismului, pentru a duce lumina dragostei lui Hristos. Ei au fost eroii cari au cucerit ţări şi conti­nente, nu prin sabie şi forţă, ci prin dragoste, prin pildă şi prin jertfă.
În paginile următoare, cititorul va lua contact cu un om neobişnuit, cu un geniu al vieţii creştine, a cărui viață nu poate fi explicată decât ţinând seamă de motivul, de imboldul lăuntric care l-a purtat: dragostea Celui ce a murit pe cruce pentru omenire. Această dragoste de omenire, primită de la Idealul său, Isus, a cucerit cu totul pe Dr. Livingstone şi a făcut din el misionarul care şi-a consumat viața întreagă pentru Continentul Negru.
Dorinţa noastră sinceră e ca, citind şi studiind viața acestui mare om al Creştinismului, tineretul nostru român să fie cuprins de acelaşi ideal altruist, pentru a-şi pune viața în slujba omenirii.            Traducătorul. (Ioan Cocuț)”
Dumnezeu să fie slăvit!


[1] Alexa Popovici, Istoria baptiștilor din România 1856-1989, p. 320.
[2] Calendar pentru citirea zilnică a Bibliei, 1933, Tipografia ”Știrea” Arad, coperta 3.
[3] Revista Farul Creștin,  anul XIV, sâmbătă 17-24 februarie 1945, p. 10.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu