sâmbătă, 18 mai 2019

100 de ani de la Conferința care a pregătit formarea Uniunii Baptiste din România Mare

Dumnezeu ne-a ajutat să punem la dispoziția celor interesați de istorie baptistă: „Protocolul luat cu ocazia primei încercări de unire a Comunităților Baptiste Române din Transilvania și Regat, la 4 iunie 1919, în Șiria”.
Protocolul se găsește la Arhivele Uniunii Baptiste din București, în dosarul 2. Acest protocol a fost scris de mână și cu un mic efort de descifrare, s-a scris în format Word. Frații care vor constata unele greșeli, să ne comunice, ca să corectăm.
Acest protocol este unul mort, dar aflăm de la frați ca: Vasile Berbecar, Constantin Adorian, iar mai târziu Paul Bărbătei, că atmosfera care a generat acest document a fost una de mare înălțare și bucurie sufletească. S-au rugat toți participanții și au cerut de la Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea din țara întregită. La terminarea rugăciunilor fr. Pavel Purdei, începe să cânte cântarea: „Domnul vă binecuvânteze, în sfatul lui să vă țină, în turma lui să puteți sta, Domnul vă binecuvânteze.”
Atmosfera era  înălțătoare, curgeau lacrimi, era un entuziasm că se vedeau unii pe alții în aceeași țară, aveau năzuințe, credeau că robia s-a încheiat, credeau în Dumnezeu și puterea Lui, știau ce au de făcut și au făcut, iar noi la an centenar mulțumim Domnului pentru acești oameni plini de zel și râvnă.
Iată mai jos documentul transcris. Vă doresc un studiu plăcut și nu uitați, drumul continuă, nu s-a încheiat, așa că gândește-te ce trebuie să faci ca peste 100 de ani să îți fie scris numele și în cer, dar și pe pământ în istoria noastră baptistă.

Conferința de la Șiria din 4 Iunie 1919
Conferința reprezentanților Comunităților Baptiste Române din Transilvania și Regat, ținută la 4 Iunie 1919.
De față au fost:
Din cercul Buteni: T. Sida și V. Berbecar.
Din cercul Talpoș: G. Florian, G. Oltean și G. Roman.
Din cercul Curtici: R. Tașcă, G. Vărșăndan, I. Savu și I. Ciorău.
Din cercul Tăut: I. Țirban și T. Todinca.
Din cercul Curtador: N. Hancu, S. Olav, D. Sighete, P. Purdei, D. Vancu, P. Trîmbiță, S. Simarton, I. Popa, Lajos V, G. Laza și N. Nicoloi.
Din cercul Domnița Ileana ( Chitighaz): M. Muntean și P. Santău.
 Din Brăila: G. Nicoară.
Din cercul București: C. Adorian.
De tot 26 reprezentanți.
Fr. Adorian deschide ședința citind I Ioan 3, 14-18. După câteva cuvinte referitoare la textul citit, aduce la cunoștință însărcinarea ce i-au dat-o frații din România.
După aceasta, face un larg expozeu al situației, chemând frații români spre unire, pentru evanghelizarea poporului românesc. Propune adunării, să se aleagă un președinte care să prezideze ședința. Au fost aleși ca președinte fr. I. Țirban, ca vicepreședinte fr. G. Florian, ca notari (secretari) I. Popa, R. Tașcă și V. Berbecar.
Fr. Țirban mulțumește fraților și își exprimă dorința unirii cu toți frații din toate părțile, în orice împrejurări.
Fr. Vicaș vorbește amintind puțina noastră cultură avută până în present, exprimând dorința ca să se pună mai multă silință în înaintarea culturii.
Fr. Florian aprobă cele spuse de fr. Vicaș.
Fr. Tașcă amintește despărțirea fraților de până acum, pe de o parte din partea granițelor, pe de altă parte din partea recunoștinței (necunoștinței), zidul înse (între) care a căzut. Face (atrage) atent (atenția) la unire, (aliare) care face putere.
Fr. Țirban zice că poporul român a fost o putere fiind unit, ceea ce trebuie să fie și în viitor.
Fr. Adorian amintește că pentru a fi uniți și a avea putere, trebuie să centralizăm tot lucrul nostru.
Fr. Țirban ia în discuție casa centrală, pe care nu o aprobă.
Fr. Purdei vorbește pentru înființarea casei centrale, recomandă unirea generală.
Urmează o mai lungă discuție din partea mai multora, pro și contra, majoritatea aprobând casa centrală, se hotărăște înființarea ei.
Discuția asupra organizării noastre și prezentarea noastră înaintea autorităților pentru timpul potrivit.
Urmează alegerea comitetului provizoriu central dirigent:
Președinte: Constantin Adorian – București.
Vicepreședinte: Ioan Popa - Șiria.
Secretari: R. Tașcă și V. Berbecar.
Procuror se recomandă G. Șimonca – Gyula ori D. Momac – Arad.
Tutore: G. Vărșăndan – Radna nr. 61.
Econom: T. Todinca – Tăut.
Casier: T. Sida – Buteni.
Controlori: Ignea, Muntean, Florian, Purdei și Vicaș.
Conferința de n.a (înainte amiază) se închide la ora 12.40 cu rugăciunea fratelui Purdei.
Continuare d. m. (după-masă) ora 2.40.
Fr. Țirban vorbește despre membri consilieri, care să fie ca sfetnici. Aceștia să fie frați mai bătrâni, cu mai multă experiență în lucrul Domnului. După o lungă discuție se ajunge la rezultatul, ca toate lucrările să rămână până la o conferință țărească care va hotărî.
Au fost aleși ca și consilieri: Olar și Luca – Buteni; Popovici și Covaci – Lalașinț; Savu – Curtici; N. Popa, Ionescu, Șușman, Țirban – Tăut; Oală și Roman – Talpoș; Argheu – Chitighaz; Susan – Tulca.
Se iau în discuție statutele organizației baptiștilor aducându-se modificările necesare, urmând ca să fie transcrise și înaintate guvernelor din București și Sibiu.
Apoi se discută punctul de vedere în privința religiei copiilor născuți din părinți baptiști. Neputându-se ajunge la o unitate de păreri, s-a amânat chestiunea spre a se discuta în conferința viitoare.
În privința cărților de cântări, având un mare stoc din „Cântările Sionului” la Budapesta, care mai întâiu trebuiesc vândute (deplasate), rămânând ca noua carte de cântări să fie prelucrată și înaintată conferinței spre aprobare.
S-a hotărât, să se tipărească sub titlul: „Solul Păcii”, foaia ca organ al Comunităților Baptiste Române sub conducerea fratelui V. Berbecar, îndemnați fiind și ceilalți lucrători să sprijine cât mai mult această lucrare, fie prin scris sau prin propagare.
De asemenea a fost hotărât, să se ia grabnice măsuri pentru tipărirea călindarului (calendarului) nostru pe 1920. Atât pentru foaie cât și pentru calendar, casierul va sta la dispoziția redactorului pentru cheltuielile necesare.
În sfârșit s-a făcut o statistică provizorie în modul următor:
Cercul Tăut – 763 membri; Cercul Chișlaz – 550 membri; Cercul Vintir – 437 membri.
Cercul Groși – 330 membri; Cercul Gârbău – 200 membri; Cercul Tulca – 600 membri.
Cercul Talpoș - 900 membri; Cercul Curtici – 1000 membri; Cercul Domnița Ileana (Chitighaz) – 1000 membri.
Cercul Lalașinț - 900 membri; Cercul Șiria – 1250 membri; Cercul Buteni – 2100 membri.
Cercul România – 130 membri.
Cu totul s-au socotit a fi 12000 membri.
Toate lucrările pregătitoare pentru conferința viitoare le va pregăti comitetul ales. Locul și timpul nu s-au stabilit.
Altceva, nemaipetrecându-se conferința, s-a încheiat subsemnând cei prezenți protocolul.
             ss. Ioan Țirban                                      ss. Georgiu Florian
              ss. Ioan Popa – secretar,               ss. Radu Tașcă – secretar
       Vasile Berbecar – secretar,                    ss. Georgiu Nicoară

      p. conformitate  V. Berbecar


Un comentariu: