joi, 12 martie 2020

Este cazul să credem că numai Dumnezeu poate îndepărta mânia Lui de peste noiȘtiința cu înaintarea ei spectaculoasă este depășită de mânia lui Dumnezeu, care vine peste o lume de nelegiuți, cum suntem noi toți.
Vindecătorii promovați pe toată media, dau în spate, nu au putere în fața voii lui Dumnezeu.
Icoane făcătoare de minuni și racle cu moaște vindecătoare, nu se arată acum când este jale mare, pentru că sunt ca o sperietoare.
3. Căci obiceiurile popoarelor sunt deşarte. Taie un lemn din pădure; mâna meşterului îl lucrează cu securea;
4. îl împodobeşte cu argint şi aur, şi ei îl ţintuiesc cu cuie şi ciocane, ca să nu se clatine.
5. Dumnezeii aceştia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveţi şi nu vorbesc; sunt duşi de alţii, pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeţi de ei, căci nu pot să facă niciun rău şi nu sunt în stare să facă niciun bine.”
6. Niciunul nu este ca Tine, Doamne! Mare eşti Tu şi mare este Numele Tău prin puterea Ta.

(Ieremia 10:3-6, VDCC)

Omenire turbată, oprește-te, întoarce-te la Dumnezeu, Creatorul tău, pentru că te poate strivi în orice clipă.
Dragostea Lui a fost mare, a suferit când Fiul Său era batjocorit și răstignit, noi toți ne-am purtat cu dispreț față de El, iar Dumnezeu a tăcut. Acum ne amintește cât de mici și neputincioși suntem.
Teme-te de Dumnezeu și aleargă la El.
9. Israele, încrede-te în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
(Psalmii 115:9, VDCC)
5. Eu sunt Domnul, şi nu mai este altul; afară de Mine, nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să Mă cunoşti,
6. ca să se ştie, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că, afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, şi nu este altul.
7. Eu întocmesc lumina şi fac întunericul, Eu dau propăşirea şi aduc restriştea, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.

(Isaia 45:5-7, VDCC)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu