joi, 20 octombrie 2022

Consiliului Uniunii întrunit la Mintia, Hunedoara

 


În ziua de luni 17 Octombrie 2022 a avut loc întâlnirea de toamnă a Consiliului Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, în Mintia, județul Hunedoara. La această întâlnire s-au dezbătut multe subiecte printre care și următorul  Congres care se va ține în anul 2023. Acest Congres va avea loc cu ajutorul Bunului Dumnezeu și voia Sa sfântă în ziua de 26 mai 2023, într-o locație ce se va stabili ulterior.

Congresul de anul viitor va fi  al XXXVIII-lea (38) Congres al Cultului Creștin Baptist din România. Acest congres va desemna pe cel de al XV-lea președinte al Cultului și va pune capăt slujirii credinciosului președinte dr. Viorel Iuga, care a avut două mandate totalizând opt ani. Ales în anul 2015, fratele dr. Viorel Iuga a fost liderul poporului baptist timp de două mandate, având parte de multe încercări și mari provocări pe care nu le analizez acum, eu spun, doar că a fost un slujitor credincios, vrednic și temător de Dumnezeu.

Consiliul Uniunii a propus pentru buna desfășurare a Congresului, un calendar premergător întrunirii Congresului după cum urmează:

1.   Se va întruni Comisia Națională pentru Propuneri în ziua de 24 ianuarie 2023.

2.  Consiliul Uniunii se va întruni în ziua de 28 februarie 2023.

3.  Consilile reunite se vor reuni în ziua de 28 martie 2023.

4. Va avea loc Congresul Uniuni Bisericilor Creștine Baptiste din România în ziua de 26 mai 2023.

 

Procedurile sunt în conformitate cu Statutul Cultului Crestin Baptist din România recunoscut de către Guvernul României și publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 59 din 25 ianuarie 2008.

Art. 104. - (1) Propunerile pentru Comitetul executiv al Uniunii Baptiste vor fi făcute de către adunările generale ale comunităţilor bisericilor.
(2) În cursul lunii ianuarie a anului în care are loc Congresul electiv şi anterior ţinerii adunărilor generale ale comunităţilor se va întruni Comisia Naţională de Propuneri (C.N.P.), formată din delegaţii comunităţilor. Aceştia vor fi desemnaţi de către slujitorii duhovniceşti ordinaţi de pe raza comunităţii respective. Numărul delegaţilor în C.N.P. va fi în proporţie de un delegat la fiecare 2.000 de membri. Comunităţile mai mici de 2.000 de membri au dreptul la un delegat.
(3) C.N.P. va stabili prin vot componenţa Comitetului executiv propus în ordinea voturilor obţinute şi va transmite fiecărei comunităţi lista candidaţilor, în vederea prezentării ei în adunarea generală, după ce s-a obţinut acordul fiecărui candidat. Moderatorul comisiei va fi preşedintele în exerciţiu al cultului.
(4) Adunarea generală a comunităţii are dreptul să propună propriul candidat pentru fiecare funcţie în parte. Persoana care întruneşte cel mai mare număr de voturi este candidatul comunităţii pentru funcţia respectivă. La şedinţa de pregătire a Congresului cultului se totalizează propunerile comunităţilor şi se întocmeşte lista candidaţilor pe funcţii pentru Congresul cultului, în ordinea voturilor obţinute.

25. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!
26. Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului!

Vă binecuvântăm din Casa Domnului.
27. Domnul este Dumnezeu şi ne luminează.

(Psalmii 118:25-27)Surse:

Dr. Viorel Iuga președintele Uniunii

Președintele Comunități Cluj, Teofil Mihoc

Statut

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu