sâmbătă, 29 octombrie 2022

O zi plină într-un loc drag și alături de oameni dragi

 

Zi de toamnă, însorită, caldă la București strada Berzei nr. 29, ziua 29 de octombrie 2022 la Institutul Teologic Baptist, Seminarul meu de suflet. La intersecția Berzei cu strada Știrbei Vodă, buza unde buldozerul comunismului s-a oprit cu demolarea și argumentul stă la loc de cinste Biserica „Cuibul cu Barză” care a fost translatată și ascunsă după blocuri uriașe de beton și distrugând fața frumoasă a Bucureștiului de altă dată. Clădirile Seminarului au rămas prin hotărârea Atotputernică a lui Dumnezeu care a spus comunismului: „Pe-aici să se oprească mândria demolării tale!”.

La această instituție baptistă s-au întâlnit baptiști, ortodocși, catolici, studenți care au absolvit cursurile Institutului de Apologetică „Vox Dei”, director fiind un om drag Caius Octavian Obeada. Nu a fost timp de prea mult protocol tocmai pentru că eram pătrunși de emoția întâlnirii cu colegi pe care  i-am văzut până atunci doar pe aplicația Zoom. Cel mai apropiat într-un fel este colegul profesor Ioan Tămaș de la Baia Mare

La masa binevenită de la ora 12 am stat lângă un alt om drag care m-a ajutat pe partea tehnică, Laurențiu Nica cel care asigură logistica site-ul institutului. La acest prânz au fost prezenți și alți colegi și oameni dragi: Daniel Mariș, Daniel Fodorean, Octavian Baban și alții.

De la ora 13 s-a intrat în întâlnirea propriu-zisă, la care s-au perindat ca și vorbitori profesori, studenți fiecare dintre ei la ora stabilită, ținând consistentele prelegeri apologetice.

Au luat cuvântul: Dr. Daniel Mariș, Dr. Daniel Fodorean, Dr. Otniel Bunaciu, Dr. Lucian Dîncă, Dr. Ioan Ceuță și alții.

Prin video au transmis mesaje: „Dr. Williams Lane Craig, Dr. Ryan Mullins, Dr. Ciprian Simuț”. William Lane Craig este un filozof analitic american, apologet creștin, autor și teolog Wesleyan.

Prelegerile care au fost prezentate:

„Apologetica Genezei” a fost prezentată de Dr. Octavian Baban. „Părăsind Creștinismul” a fost o prezentare de Dr. Caius Obeada.

Discuțiile s-au purtat la o înălțime academică captivantă care a făcut timpul să dispară și să ne trezim că ceasul nu s-a oprit cum am crezut noi, ci ne-a adus cu picioarele pe pământ. Înmânarea diplomelor a fost emoționantă din multe puncte de vedere. Pentru mine a fost și mai emoționant deoarece eram unul dintre decanii de vârstă ai cursului alături de mult mai tinerii studenți. Emoția a fost și din faptul că am fost prima promoție a Institutului.

Din  ceea ce am crezut că va fi o zi grea, (a fost o zi plină) dar plăcută, frumoasă și care a adăugat la temelia vieții încă o piatră de aducere aminte. Am venit cu emoții pentru ceea ce ne așteaptă și ne-am despărțit într-o atmosferă plină de  aroma îmbietoare a cunoașterii pecetluită prin legarea unor prieteni.

Seara am luat bagajul și ne-am îndreptat fiecare la ale lui, la casele noastre, dar eu cu domnul profesor și familia acestuia ne-am îndreptat spre Gara de nord din București, pentru a ne reîntoarce în meleagurile noastre străbune maramureșene, respectiv Rohiene și Băimărene.

Mulțumim bunului Dumnezeu pentru această glorioasă zi pe care El a pregătit-o prin servul său Caius Obeada, cel care a făcut posibilă această întâlnire erudită, el fiind inițiatorul acesteia prin  sârguință și multă perseverență.

Închei

10. şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!”
11. Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului de domnie şi s-au închinat lui Dumnezeu
12. şi au zis: „Amin. Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria în vecii vecilor! Amin.”

(Apocalipsa 7:10-12, VDCC)


Maramureșeni
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu