joi, 22 iulie 2021

Congresul al V –lea al Alianței Mondiale Baptiste 1934 Berlin

 

Delegația română împreună cu președintele Truett
Delegația română împreună cu
președintele Truett


Dumnezeu a dat pace peste națiuni și rănile erau închise după prima conflagrație Mondială. Economia mergea bine, bunăstarea se vedea în casele oamenilor, totul mergea bine și nu părea să se întrevadă ceva necaz mare.

Poporul Baptist era în  forfotă după ce orologiul a bătut trecerea dintre anul 1933 și 1934, atât președintele Alianței Mondiale Baptiste, cât și secretarul general în mesajele transmise de Anul Nou către membri baptiști din întreaga lume, aduc aminte de marele Congres care va avea loc la Berlin.

Congresul al V –lea al Alianței Mondiale Baptiste s-a ținut în zilele de 4 – 10 august 1934 la Berlin, Germania. A corespuns cu un eveniment petrecut cu 100 de ani în urmă, botezul, în ziua de 22 aprilie 1834 al lui Oncken baptistul, care a formulat expresia: „Fiecare Baptist, un misionar”. Cu Oncken a început cea mai mare mișcare evanghelică din veacul al XIX-lea din Europa.

Din România s-au înscris să participe la Congres 15 baptiști, iar fratele L. L. Sezonov, corespondentul oficial, era însărcinat să ofere formularele de delegare ale doritorilor. Fiecare delegat trebuia să plătească o taxă de 10 mărci germane, circa 400 lei, sumă achitată la ghișeul de la Congres.

Au venit delegați din 70 de țări ale lumii.

Congresul s-a deschis prin prima ședință, sâmbătă 4 august 1934 la orele 14, prezidată de dr. Simoleit, președintele baptiștilor din Germania. S-a făcut apoi „Apelul Națiunilor”, unde fiecare reprezentant din fiecare țară a avut 5 minute la dispoziție să adreseze un mesaj Congresului.

În ziua de 07 august 1934 a fost ales președinte al Alianței Baptiste Mondiale Dr. G. W. Truett, secretar general a fost ales Dr. J. H. Rushbrooke.

În cuvântarea sa, dr. Truett spune printre altele: „Sunt un băiețaș în fața acestei mulțimi imense”. Cuvântul de ordine era: „Libertate – Îngăduință – Serviciu. Nu există unitate printre baptiști fără cooperarea Duhului Sfânt; El face imposibilă orice dezbinare. Unitatea însă, este totdeauna o minune a harului lui Dumnezeu”.

Din partea României, Congresul l-a ales pe dr. Gheorghe Șimonca, membru în comitetul Alianței Mondiale Baptiste, pe fratele Lucașa Sezonov, care rămâne și mai departe corespondentul Alianței pentru România.

Hotărâri care au fost votate de Congresul de la Berlin:

1.    Prigonirea Religioasă din Rusia. Prin aceasta s-a protestat cu cea mai mare energie împotriva persecuției din Rusia. Congresul și-a arătat adânca simpatie față de cei care suferă pentru credință și în special față de frații noștri baptiști.

2.    Foametea din Rusia.

3.    Pacea lumii. Acest Congres își afirmă convingerea profundă că războiul este împotriva minții lui Hristos. În lume există un simț crescând de  nesiguranță, din pricină că nu s-a putut ajunge până acum la stabilirea unei organizații a națiunilor care să aibă autoritatea și mijlocirea de a preveni nedreptățile internaționale. De aceea, acest Congres îndeamnă pe pe toate organizațiile care fac parte din el, să sfătuiască pe orice cale guvernele țărilor respective să se declare gata a ceda tot ce e necesar din autoritatea lor pentru menținerea păcii, pe baza dreptății și a echității. Etc.

4.    Rasele. Acest Congres, reprezentând tovărășia mondială a baptiștilor de toate rasele, se bucură că, cu deosebirile de rasă, există în Hristos o unitate care îi cuprinde pe toți, așa că în El se înfăptuiește adevărul adânc care spune că „nu este nici Iudeu, nici păgân, tăiat împrejur sau netăiat împrejur, barbar, scit, rob sau liber, ci Hristos e totul și în toți”.  

5.    Biserica și Statul. Membrii acestui Congres cred că Biserica este o tovărășie de oameni ai lui Hristos cu Domnul Însuși, după promisiunea sa, că va fi în mijlocul lor și că El prin Spiritul Său, îi conduce în tot adevărul și le arată clar voia lui Dumnezeu. Ei cred că orice împiedicare a libertății Bisericii e un amestec între Dumnezeu și poporul său și că a limita libertatea bisericii, înseamnă a împiedica lucrarea răscumpărătoare a lui Dumnezeu în lume, prin poporul Său….

Chemarea Congresului din Berlin.

Un mesaj de la Alianța Baptistă Mondială

Către Baptiștii din toate țările

Iubiți frați!

Congresul mult așteptat din Berlin, s-a sfârșit. El ne-a adus inspirație și tovărășie, însă mai ales, un nou simț al marelui lucru pe care trebuie să-l facem și nevoia unui devotament mai înalt.

Suntem siguri că interpretăm gândirea tuturor celor ce au participat la Congres, când ne exprimăm convingerea că nu se poate găsi o soluție durabilă a problemelor internaționale, politice, sociale sau economice ale lumii, decât atunci când suntem credincioși învățăturii Domnului nostru și conducerii Duhului Sfânt și suntem gata să îndeplinim toate cerințele legii dragostei.

Cea mai adâncă însemnătate a Congresului e în adevăr o chemare către tot poporul nostru din toată lumea, să se roage fierbinte ca duhul lui Dumnezeu să ne descopere fiecăruia din noi datoria noastră și să ne ajute ca în toate lucrurile să exemplificăm marea lege a dragostei, atât în fapte cât și în vorbele noastre.

Ai voștri frați în slujba Domnului Isus Hristos.

Dr. G. W. Truett, Președinnte al Alianței Baptiste Mondiale.

Dr. I. H. Rushbrooke Secretar General.

Dr. Clifton D. Gray, Secretar asociat.

Impresiile fratelui Ioan Cocuț de la Congresul din Berlin:

1.    Poporul Baptist e un popor puternic, având un număr de peste 12 milioane de membri.

2.    Poporul Baptist are conducători buni, cu o cultură aleasă și oameni adânc spirituali.

3.    Baptiștii sunt credincioși Noului Testament. La Congres, nota dominantă a fost: „Ce zice Domnul?”

4.    Baptiștii au un mare viitor. În Evanghelia simplă, curată, nefalsificată, pe care o găsesc baptiștii în Noul Testament, se găsește leacul pentru toate suferințele și problemele materiale și spirituale ale acestei lumi.

5.    Suprema noastră datorie e să aducem suflete la Hristos.

 

 

Surse:

Ioan Cocuț

Farul Creștin
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu