sâmbătă, 17 iulie 2021

Cum putem înflăcăra darul Duhului Sfânt? 2 Timotei 1: 1 – 10.

 


Dumnezeu ne-a lăsat scris cum trebuie să ne purtăm în această lume, ca să fim mântuiți. Din cauza că nu cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, facem multe greșeli, în multe privințe, dar le putem corecta învățând Cuvântul Domnului, prin călăuzirea Duhului Sfânt. O mare greșeală  facem atunci când ne rugăm lui Dumnezeu să ne schimbe și noi nu facem nimic. Pavel ne spune că avem și noi o mare responsabilitate, trebuie să facem și noi ceea ce ni se cere, nimic mai mult sau mai puțin.

       I.          Trebuie să ne asigurăm că am urmat corect pașii primirii Duhului Sfânt

1.    Printr-o credință neprefăcută, sinceră, nefățarnică și neipocrită.

2.    Printr-o credință care și-a găsit locuința, adăpostul, care s-a înfiripat, și a fost adevărată. Nu inventăm noi o credință nouă, a noastră.

3.    Printr-o credință trăită de înaintașii credincioși, recunoscuți de Dumnezeu v. 5C Lois și Eunice.

Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. (Iuda 1:3)

 Aici este vorba de credința dată de Dumnezeu oamenilor care au trăit-o și s-au numit credincioșii lui Dumnezeu.

     II.          Asigurându-ne că este vorba de Duhul Sfânt, trebuie să vedem poziția noastră față de El.

1.     Duhul Sfânt poate fi întristat în viața noastră și de aceea tot stăruim după El. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. (Efeseni 4:30)

2.     Duhul Sfânt l-am întristat prin nepăsare. Nu ne-a interesat învățătura Lui, nu l-am lăsat să ne impună învățătura Lui, ci ne-am impus-o pe a noastră. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. (1 Timotei 4:14)

3.    Ai primit Duhul Sfânt, El te-a convins de păcat, iar tu te-ai supărat pe El și l-ai stins. Nu stingeţi Duhul. (1 Tesaloniceni 5:19)

   III.          Când mă asigur și văd poziția mea față de Duhul Sfânt, trebuie să fac următorii pași v. 6 și 7

1.    Adu-ți aminte de cine și cum ți-a vestit Evanghelia și nu lăsa să îți scape din minte învățătura Scripturilor.

14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat:
15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa în Hristos Isus.
16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
17. pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
(2 Timotei 3:14-17, VDCC)

2.    Începe să lucrezi, să fii un lucrător activ care nu se lasă amăgit de cel rău.

1.Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa:
2. propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.
3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor.
4. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.
5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba.
(2 Timotei 4:1-5, VDCC)

 

3.    Nu te teme de puterea Duhului, ci în dragoste și chibzuință lasă-l să te direcționeze pe calea Domnului Isus Hristos.

13. Dreptarul învăţăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus.
14. Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat păzeşte-l prin Duhul Sfânt, care locuieşte în noi.
(2 Timotei 1:13-14, VDCC)

Nu putem înflăcăra darul lui Dumnezeu printr-o viață de nepăsare, prin a nu face nimic din ce ni se poruncește, deoarece suntem considerați a fi niște robi vicleni și leneși și atunci vom fi aruncați afară, departe de fața lui Dumnezeu.

 

26. Stăpânul său i-a răspuns: ‘Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat,
27. prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu!
28. Luaţi-i dar talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi.
29. Pentru că celui ce are, i se va da şi va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are!
30. Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
(Matei 25:26-30, VDCC)

 

Doresc ca acest mesaj să ne însuflețească și să ne atașăm apostolului Pavel care spune frumoasele cuvinte:

12. Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus.
13. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte,
14. alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
15. Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi; şi dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă.

(Filipeni 3:12-15, VDCC)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu