joi, 25 februarie 2021

Catechismul Apostolic de Ioan Rose Socaciu vede lumina tiparului, în anul eveniment, cel al Marii Uniri din 1918.


Această carte, scrisă de Ioan Rose Socaciu, a fost publicată tocmai în luna decembrie a anului 1918 și are 165 de pagini. Din Prefața cărții aflăm următoarele: „Numele cărții este «Catechismul Apostolic», pentru că crede și declară învățătura lui Cristos tocmai precum au crezut-o, declarat-o Apostolii Domnului”.

Mai jos redau în întregime prefața cărții pentru a înțelege și mai bine despre ce este vorba. Postez mai întâi prima pagină, ca să vedeți originalul, pentru a nu lăsa vreun loc de dubiu, sau vreo întrebare. Ulterior voi posta cu ajutorul Domnului și cuprinsul.

  Vă doresc lectură plăcută.

                   Prefața

Această carte este, prin harul Domnului, pregătită a fi o mapă sufletească și o candelă luminătoare pentru toți cititorii. Creștinii vor afla în ea cunoștințe despre toate adevărurile Dumnezeești și hrana cea sufletească, după care multe suflete doresc (tânjesc); iar cei ce până acuma n-au pornit pe Calea Mântuirii, urmând lui Cristos, ci doresc a cunoaște Adevărata Credință Nou-Testamentală, ca să plece și ei cu noi pe Calea Domnului vor afla în această carte fiecare îndrumare, întrebare și răspuns, arătătoare spre CRISTOS Domnul și Mântuitorul nostru, în Care vor afla deplina mântuire și iertare.

Numele cărții este ,,Cathehismul Apostolic”, pentru că crede și declară învățătura Lui Cristos tocmai precum au crezut-o și declarat-o Apostolii Domnului... Altă Credință, afară de ceea ce este în Cristos, nu conține. Vor fi multe cărți și cu diferite scopuri, dar din cele ce am aflat, afară de Sfintele Scripturi, în Limba noastră românească, nici una nu are mai înalt scop și mai sfântă misiune decât Catehismul Apostolic. Izvoarele și îndrumările acestei cărți sunt Sfintele Scripturi; spre a da la față Adevărul cele ascuns de dinaintea poporului nostru românesc, autorul s-a simțit obligat numai și numai de Biblie – Cartea lui Dumnezeu – care este puterea lui Dumnezeu și spre mântuire la toți cei ce cred.

Catehismul Apostolic apare tocmai la timpul cuvenit - în timpul când învățăturile cele false se trudesc a se închuiba (a se băga, a se infiltra) în popor în mai mare măsură ca și până acum; când luxul și ateismul încearcă să surpă speranța neamului omenesc; când creștinii cei adevărați trebuie și sunt siliți mai mult decât în trecut să apere credința cea dată sfinților Domnului. Deci, scopul acestei cărți este să arate tuturor Adevărul, ca fiecare să poată alege grâul de neghină, și Credința cea Adevărată de învățăturile cele false.

Mă simt obligat a mulțumi întâi Domnului și apoi fraților în Cristos, care m-au încurajat în această operă. Datorez cu prisosință mulțumire Rev. George C. Ewart din Granville, Ohio, U. S. A., iubitul martor al Evangheliei, care a făcut în mare parte posibil tipărirea cărții.

Cu inimă plină de bucurie și cu rugăciune către Dumnezeu să reverse harurile Sale bogate asupra tuturor cititorilor și asupra neamului nostru românesc, vă dau această carte ajutătoare. Harul Domnului Isus Cristos, și iubirea lui Dumnezeu, și împărtășirea Duhului Sfânt fie cu voi toți. Amin.

Ioan Rose Socaciu
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu