sâmbătă, 20 februarie 2021

Contează să fiu ortodox sau mântuit, să fiu religios sau să am Viață Veșnică?

 


Mîtuitorul, Domnul Isus spune: „Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul?(Marcu 8:36, VDCC)

Sufletul este mai scump decât lumea și Mântuire este mai de dorit decăt religia.

Se distribuie public, dar și în privat sloganul:

TE-AI NĂSCUT ORTODOX ? RĂMÂI ORTODOX !”.

 Mie nu mi se pare a fi un slogan corect, deoarece Biserica Ortodoxă susține că copilul născut este un păcătos cu 7 păcate strămoșești, mai bine spus un păgân și prin botez devine creștin. Deci, copilul se naște păgân, nu ortodox.

Biblia ne spune că copilul când se naște este sfânt.

14. Căci bărbatul necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă şi nevasta necredincioasă este sfinţită prin fratele; altminteri, copiii voştri ar fi necuraţi, pe când acum sunt sfinţi. (1 Corinteni 7:14, VDCC)

15. Nu ne-a dat Unul singur, Dumnezeu, suflarea de viaţă şi ne-a păstrat-o? Şi ce cere acel Unul singur? Sămânţă dumnezeiască! Luaţi seama dar în mintea voastră şi niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinereţea lui! (Maleahi 2:15, VDCC)

Învățătura Bisericii Ortodoxe este foarte eronată, deoarece Domnul Isus cheamă copiii la el și îi Binecuvintează, nu le cere botez și mai spune că Împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei.

14. Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.” (Matei 19:14, VDCC)

14. Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat şi le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei.
15. Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş cu niciun chip nu va intra în ea!”
(Marcu 10:14-15, VDCC)

 

Pe vremea Domnului Isus oamenii erau interesați nu de iudaism, religia mozaică a poporului Evreu, ci  de Viața Veșnică.

17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: „Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” (Marcu 10:17, VDCC)

25. Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” (Luca 10:25, VDCC)

 

Primul meu interes este nu să fiu înrolat într-o religie care nu te poate mântui, ci să caut să fiu mântuit, având viață veșnică.

40. Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”
(Faptele apostolilor 2:40, VDCC)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu