sâmbătă, 19 iunie 2021

Coborârea Duhului Sfânt

 


Dumnezeu în dragostea Lui, ne-a dat sărbători, în care să-l cinstim și noi să ne bucurăm de binecuvântările date de Tatăl nostru din cer. Sărbătoarea Rusaliilor este asumată de unii, zicând că este a lor, neânțeleasă de alții, dar ea este pentru oricine  trăiește pe acest pământ și se numește OM. Coborârea Duhului Sfânt este planul veșnic al lui Dumnezeu, prin care ne-a dat ocazia să ne bucurăm în răcoarea zilei pe care Adam a pierdut-o și a intrat groaza în el. Azi, primind oferta generoasă și unică a Domnului, vom fi veșnic cu cel care ne-a iubit: 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

       I.          Acum este inaugurată pe o altă temelie „răcoarea zilei”, vremea când omul se întâlnea cu Dumnezeu la părtășie.

1      Adam a pierdut privilegiul unic și singurul important: întâlnirea în răcoarea zilei cu Dumnezeu, când adierea plină de viață înviora ființa umană.

2.    Era momentul cel mai potrivit din timpul zilei, la o întâlnire de nivel înalt, cum era întâlnirea cu Creatorul Universului, dar și conducătorul oștii supreme care-l înconjoară.

3.    O dată ascultând de diavol, omul a pierdut totul, liniștea în mijlocul grădinii, parcă totul i-a devenit dușman, căuta un loc să se ascundă, dar unde? Le era rușine unul de altul, groaza că va veni Domnul și acuma sunt goi. Doamne, ce dezastru a venit prin ascultarea de cel rău.

     II.          Acum în răcoarea zilei se poate întâlni cu Dumnezeu la părtășie oricine, părtășia cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

1.    Prin ce a obținut Domnul Isus de la Dumnezeu Tatăl, acum oricine poate veni cu încredere înaintea lui Dumnezeu.

2.    Acum se impune să vii înaintea lui Dumnezeu gol și descoperit, precum fiul risipitor și Tatăl ne strânge la sânul Său.

3.    Nu te ascunde de Dumnezeu, deoarece este șoapta diavolului, ci cheamă-L și vei fi mântuit.

Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.’ (Faptele apostolilor 2:21)

   III.          Acum cu venirea Duhului Sfânt, Dumnezeu face ființa noastră mai sensibilă la chemarea Sa.

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” (Faptele apostolilor 2:37)

 

1.     Nu mai trebuie să ne ascundem ca Adam, nu trebuie să ne temem că Dumnezeu ne va mustra de tot răul ce l-am făcut, ci ascută răspunsul de la Dumnezeu:

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” (Faptele apostolilor 2:38, 39)

 

2.    La Adam a urmat moartea, la noi azi, dacă ascultăm, va fi viața eternă cu Dumnezeu, cu Fiul Său care a suferit tot disprețul nostru și cu poporul Său răscumpărat.

 

Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” (Faptele apostolilor 2:40)

- Dacă azi nu vom asculta de glasul Domnului care ne cheamă:

28. Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
29. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
30. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.”
(Matei 11:28-30)

 

           -  Mâine vom fi obligați să ascultăm glasul care va zice tăios și rece:

41. Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!
42. Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau;
43. am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.’
44. Atunci, Îi vor răspunde şi ei: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiindu-Ţi sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?’
45. Şi El, drept răspuns, le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.’
46. Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.”

(Matei 25:41-46)

 

Nu fi ignorant, nici arogant, pentru că este în defavoarea ta. Duhul Sfânt nu aparține nimănui, cum cred unii, El este pentru toți oamenii și ajută pe fiecare om care vrea să facă voia Domnului. Duhul Sfânt te vede în cămăruța ta dacă citești Cuvântul, te vede chiar de ești în pustiu ca famenul etiopean, despre care citim în cartea Faptele Apostolilor 8: 26 – 40.

Ziua de Rusalii este pentru mine și tine o zi a deciziei. Tu pe cine asculți? În ziua de Rusalii trei mii de suflete au dat dreptate lui Dumnezeu, s-au pocăit și  s-au botezat.

Domnul să ne ajute să facem și noi așa!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu