marți, 15 iunie 2021

Congresul al IV –lea al Alianței Mondiale Baptiste, Toronto 1928Abia începe anul 1928, când privirile tuturor baptiștilor erau îndreptate spre un mare eveniment: Congresul al IV –lea al Alianței Mondiale Baptiste, Toronto, despre care au început să vorbească conducătorii baptiștilor în urările lor de An Nou.

E. I. Mullins, președintele Alianței Baptiste Mondiale, în urarea de Anul Nou către frații baptiști din toată lumea, evidiențiază două mari evenimente:

1. Aniversarea a 400 de ani de la moartea lui Balthasar Hubmaier în 10 martie 1928.

2. Întrunirea Alianței Baptiste Mondiale în Toronto, Canada, începând din 23 iunie 1928.

I. H. Rushbrooke, Mandatar Baptist pentru Europa, în salutul de Anul Nou 1928 adresat românilor, spune: „Anul în care am intrat ar trebui să fie de mare însemnătate în istoria confesiunii noastre baptiste, pentru că se va ține Congresul Mondial Baptist la Toronto, unde se vor aduna din Răsăritul Îndepărtat, Japonia, China, din Sudul Îndepărtat Africa de Sud și America de Sud, din Australia și Noua Zeelandă, din toate continentele pământului, vor prezenta rapoarte.”  

În anul 1928 baptiștii au avut al IV-lea Congres Mondial în capitala Toronto, din Canada. La acest Congres au prticipat din partea baptiștilor români frații: Ioan Ungureanu, Secretarul General al Uniunii Baptiste din România și Ioan Socaciu, directorul Seminarului Teologic Baptist din București.

La acest Congres au participat delegați din 63 de state, în număr de 7000. Președintele ales a fost fratele Rev. John MacNeill, din Toronto.

Mai jos redau articolul scris de fratele Lucașa Sezonov în revista Farul Mântuirii din ziua de 1 ilie 1928.

„Alianța Universală Baptistă

   În ziua de 23 Iunie 1928, s-a ținut la Toronto (Canada), al IV – lea și cel mai mare congres al Alianței Universale Baptiste. La această mare întrunire și unică în felul ei, au luat parte ca delegați din România fr. I. R. Socaciu și I. Ungureanu.

Existența acestei ,,Alianțe” datează de abia de vreo 25 de ani. Cu mulți ani înainte de  a se ține primul congres, bărbații idealiști și cu vederi largi din poporul baptist, au visat o astfel de organizație.

Prima întrunire a Alianței Baptiste Universale s-a ținut în anul 1905 la Londra. Aici, pentru prima oară în istoria poporului baptist, grupuri de frați din toată lumea s-au întrunit la un loc pentru a se sfătui și a se îmbărbăta.

Al doilea congres al Alianței s-a ținut în anul 1911 în Philadelphia, la care un număr și mai mare de delegați din cele mai îndepărtate locuri, au luat parte.

Al 3-lea congres trebuia să aibă loc în anul 1916, ceea ce nu s-a putut face din cauza războiului mondial. Însă mai târziu în anul 1923 se ținu un grandios congres al Alianței Universale Baptiste la Stockholm, unde au participat zeci de mii de delegați.

La primul congress, ca președinte al Alianței a fost ales Dr. John H. Clifford, iar mai târziu la Philadelphia Dr. R. S. MacArthur. La Stockholm, ca președinte al Alianței Universale Baptiste a fost ales cel mai mare baptist, care este Dr. Edgar J. Mullins (să observăm că Dr. E. Y. Mullins e în același timp și președintele celui mai mare seminar baptist din lume, care se află în Louisville).

Este foarte necesar să cunoaștem întrucâtva obiectul și scopul Alianței Baptiste Universale. În primul rând să ținem minte, că ea este mai mult o organizație pentru tovărășie și inspirare mutuală (reciprocă) decât o organizație de afaceri sau o societate de misiune sau o instanță de judecată.

Ea niciodată nu colectează bani pentru scopuri misionare sau educaționale. Ea nu plătește misionari. Ea nu plătește nici pe funcționarii ei. Cheltuielile ei sunt foarte limitate. Iarăși e de știut că Alianța Universală nu are nicio autoritate asupra vreunei biserici sau comunități. Asemenea erau și toate celelalte organizații baptiste, ea este independentă, și prin ea însăși se conduce.

Din cele de mai sus se poate vedea clar că ea nu ia parte la dezbinările ivite între biserici sau între membri ei. Căci este o mare greșeală să presupunem că Alianța Universală Baptistă poate să arbitreze sau să judece conflictele ivite în bisericile locale. Căci cea mai înaltă instanță (autoritate) de judecată și de disciplină, nu este nici Alianța, nici comitetul executiv, nici altcineva decât biserica locală - adică acea biserică mică sau mare – unde s-a ivit conflictul. Dr. E. Y. Mullins spune că mulți dintre baptiștii din Europa, n-am înțeles lucrul acesta. Scopul ei suprem în lume este însă să unească baptiștii într-o strânsă tovărășie, să propage înțelegerea mutuală și bunăvoire, să întărească temeliile vieții noastre baptiste și să creeze loialitatea principiilor noastre. Dr. Mullins zice următoarele cuvinte: ,,Eu cred că cel mai mare lucru pe care Alianța trebuie să-l facă astăzi, este să creeze o tovărășie puternică și strânsă între  însăși baptiștii”.

                                              Lucașa Sezonov. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu