sâmbătă, 12 iunie 2021

Umplerea cu Duhul înseamnă să fii sub controlul Lui în lucrarea de slujire

 


De la începutul perioadei creștine și mai precis cu Simion vrăjitorul,            Fapte 8:1-25, mulți oameni vreau să folosească și folosesc, din păcate, Duhul Sfânt ca pe o afacere. Și după cum Simion s-a înșelat, așa se înșeală azi foarte mulți, în dorința lor de afirmare, înălțare, dar Dumnezeu îi lasă într-o rătăcire ce duce la pierzare.  

Duhul Sfânt este o persoană de o ființă cu Tatăl și Fiul, adică Domnul nostru Isus Hristos și în Biblie este tratat ca atare.

      I.          Umplerea cu Duhul Sfânt se produce când ești în ascultare de Cuvânt Fapte 2: 1-4.

Ascultarea este un cuvânt forte în ecuația lui Dumnezeu. Poți face mari miracole, precum vrăjitorii în Egipt, poți să scoți draci, precum cei șapte fii ai lui Sceva, să faci vindecări și alte minuni, dacă nu asculți de Dumnezeu, nu folosește la nimic.

22. Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile-de-tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.
23. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai lepădat Cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat.”

(1 Samuel 15:22-23, VDCC)

22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’
(Matei 7:22, VDCC)

 

    II.          Umplerea cu Duhul Sfânt se petrece atunci când te rogi Domnului să ai putere în a predica Evanghelia Fapte 4: 23- 31.

Ucenicii s-au rugat  Domnului să le dea putere de predicare și în Numele Domnului să se facă minuni, ei au fost umpluți de Duhul Sfânt.

Aici se  vede înșelătoria celor de azi care cer umplerea, dar nu cer  să fie slujitori, să predice Evanghelia, să facă lucrarea de evanghelist. Aceștia vreau ceva,  să manipuleze, nu să facă lucrarea lui Dumnezeu.

1. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa:
2. propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.
3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor.
4. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.
5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba.

(2 Timotei 4:1-5, VDCC)

 

  III.          De umplerea cu Duhul Sfânt este nevoie pentru ca să poți trăi după pilda lui Dumnezeu  Efeseni 5: 1-21.

Credinciosul lui Dumnezeu trebuie să fie în caracter la fel ca Dumnezeu, iar pentru această lucrare Dumnezeu ne umple cu Duhul Sfânt, dar și cu bunătate și alte calități, pentru care nimeni nu se roagă.

14. În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă şi, astfel, sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii.
(Romani 15:14, VDCC)

2. să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii.
(Tit 3:2, VDCC)

19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
(Efeseni 3:19, VDCC)

Nu am auzit să se facă stăruință pentru a fi plini de blândețe, bunătate, plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

Doamne deschide-ne  ochii, mintea și inima ca să fim lucrători plini de Duhul Sfânt.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu