sâmbătă, 9 octombrie 2021

Nu Ioan este lumina, ci Domnul Isus este adevărata Lumină


Dumnezeu în planul Lui ne-a învățat care este raportul dintre om și Dumnezeu. Unii oameni cred că Dumnezeu este o ființă așa de Sfântă că încât se tem să-I pronunțe Numele, unii sunt așa de obișnuiți cu Dumnezeu că uită de raportul și relația dintre om și Dumnezeu. Ioan Botezătorul ne ajută să stabilim raportul corect dintre om și Dumnezeu printr-o înțelegere corectă a acestui raport.

6. A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.
7. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
8. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.
9. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume.

(Ioan 1:6-9, VDCC)

 

  I.          Ioan a fost un om trimis de Dumnezeu și este cel mai mare om născut din femeie.

28. Vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el.
(Luca 7:28, VDCC)

1.    Ioan a fost cel mai mare pentru că Dumnezeu l-a trimis cu un scop bine definit.

1. „Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul, pe care-L căutaţi: Solul legământului, pe care-L doriţi; iată că vine”, zice Domnul oştirilor. (Maleahi 3:1)

-  El este solul lui Dumnezeu: să pregătească calea.

23. „Eu”, a zis el, „sunt glasul celui ce strigă în pustie: ‘Neteziţi calea Domnului’, cum a zis prorocul Isaia.” (Ioan 1:23) Vezi tot contextul – Ioan 1: 19 – 27.

- Solul Legământului cel Nou – arată spre Mielul de jertfă

29. A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! (Ioan 1:29)

36. Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”
(Ioan 1:36)

2.     Ioan s-a născut prin făgăduință într-o familie în vârstă, dar credincioasă. Luca 1: 5 – 25. ( 15 )

 

II.          Ioan a fost trimis ca să depună mărtuire despre adevărata lumină.

7. El a venit ca să depună mărturie cu privire la lumină, pentru ca, prin el, toţi să creadă.
(Ioan 1:7, TLRC)

 

Mărturia înaltă a lui Ioan despre Domnul Isus: Ioan 3: 26 – 36.

1.    Omul trebuie să facă ce îi este dat de Dumnezeu fără să adaugă ceva.  V. 27.  Sfinții lui Dumnezeu au făcut ce li s-a poruncit.

2.    Sfinții sunt oameni care slujesc lui Dumnezeu și nu și-au arogat alte calități. V. 28. Ioan recunoaște că nu el este cel ce aduce mântuire, ci Mielul Lui Dumnezeu ridică păcatele lumii.

3.    Prietenii Domnului stau și-L ascultă pe Domnul Isus și au o bucurie deplină. V. 29. Un bun exemplu este Maria și Marta. Luca 10: 38-42.

Dacă nu avem în noi bucuria deplină a lui Ioan Botezătorul înseamnă că nu suntem prieteni ai lui Isus. Lucrul acesta trebuie dovedit în faptă, deoarece și Dumnezeu în faptă ne-a dovedit dragostea Lui, dându-L pe Domnul Isus să moară, ca oricine crede să aibă viață veșnică.

4.    Sfinții lui Dumnezeu nu pretind nimic din ce este al Domnului Isus. V. 30. De aceea, în Biblie găsim că doar Dumnezeu și Mielul primesc laudă, cinste și închinare deoarece ei sunt vrednici. Toți sfinții Lui sunt slujitori.

11. M-am uitat şi, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii.
12. Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!”
13. Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare şi tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: „Ale Celui ce şade pe scaunul de domnie şi ale Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!”
14. Şi cele patru făpturi vii ziceau: „Amin!” Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ şi s-au închinat Celui ce este viu în vecii vecilor!
(Apocalipsa 5:11-14)

5.    Sfinții lui Dumenzeu sunt oameni de pe pământ care nu pot primi aceeași cinste ca și Cel ce vine din Cer. V. 31. Domnul Isus este mai presus de toți.

Dacă Ioan, cel mai mare om născut din femeie recunoaște că este mare diferență între el și Domnul Isus, nici noi nu avem voie să înălțăm pe cineva și să-i acordăm aceeași calitate ca și lui Isus Domnul.

6.    Ioan Botezătorul recunoaște că atunci oamenii nu L-au crezut pe Domnul Isus. V. 32. Vedem că nici azi oamenii nu ascultă de Dumnezeu, ci își fac ei obiceiuri după alte reguli și nu după Legea lui Dumnezeu.

7.    O concluzie de care noi oameni ar trebui să ținem cont pentru că este viața noastră în joc. V. 33.

Creștinătatea de azi, nu dă deloc impresia că a primit mărturia lui Dumnezeu și că Dumnezeu are dreptate în ce spune și că noi trebuie să dăm dreptate lui Dumnezeu.

28. Vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el.
29. Şi tot norodul care l-a auzit şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan,
30. dar fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui.
(Luca 7:28-30)

 

III.          Ioan a fost trimis de Dumnezeu, dar nu era el Lumina Adevărată, ci Domnul Isus pentru că:

1.    Domnul Isus luminează pe orice om venit în Lume.

2.    Domnul Isus a venit din Cer și cunoaște toate lucrurile pentru că El le-a creat și le-a dat viață.

3.    Domnul Isus este Lumina Lumii. Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.” (Ioan 9:5)

Văzând raportul corect dintre Domnul Isus și Ioan Botezătorul și felul în care Ioan își cunoaște limitările lui și recunaște superioritatea Domnului trebuie să mă întreb și eu:

De cine sunt luminat, de Domnul Isus Cristos sau de alte învățături sau oameni? Cine este lumina mea călăuzitoare, Domnul sau oamenii? Să ne ajute Domnul și noi să dorim, să mergem după Domnul Isus, Lumina lui Dumnezeu trimisă în lume.

11. şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. (Filipeni 2:11, VDCC)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu