sâmbătă, 16 octombrie 2021

Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. (Coloseni 3: 1 – 17 (2)Noi, oamenii, suntem formați prin gândire și faptă ca să lucrăm pentru bunurile materiale, pentru confortul propriu și lucrăm mult pentru a atinge acest scop. Dumnezeu ne ia deoparte, de partea Lui, și ne avertizează prin Cuvântul Său că acest fel de gândire este unul viciat prin natura umană care se lasă inspirată de cel rău, care este diavolul. Dumnezeu ne atenționează că aceste lucruri nu ne ajută cu nimic în ceasul morții și de aceea AZI, ACUM, trebuie să ne schimbăm valorile și prioritățile după principiul lui Dumnezeu, care este în favoarea noastră, implicit a mântuirii noastre veșnice; doar așa o vom obține, trăind în veșnicie cu Dumnezeu și sfinții Lui.

 

  I.          Ca să dăm importanță lucrurilor de valoare care ne ajută să accedem la mântuirea mult dorită, trebuie să înviem împreună cu Domnul Isus Hristos. V. 1.

1.    Învierea împreună cu Domnul este o cerință a lui Dumnezeu, fără de care nu putem să fim mântuiți și pe care fiecare om trebuie să o accepte.

9. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
10. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,
11. după cum zice Scriptura: „Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.”
12. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec, căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.
13. Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.
(Romani 10:9-13)

2.    Învierea împreună cu Domnul necesită parcurgerea anumitor pași, obligatorii pentru fiecare om care vrea mântuirea.

Primul pas este:

Primirea Cuvântului lui Dumnezeu în inimă.

12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
13. născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
(Ioan 1:12-13)

Al doilea pas:

Botezul în apă prin care se depune mărturia de loialitate a omului față de Dumnezeu.

Al treilea:

După botezul în apă prin punerea mâinilor se primește Duhul Sfânt.

5. Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
6. Ce este născut din carne este carne şi ce este născut din Duh este duh.
7. Nu te mira că ţi-am zis: ‘Trebuie să vă naşteţi din nou.’
(Ioan 3:5-7)

Concluzia: Învierea împreună cu Domnul Isus Cristos este în mod obligatoriu un act al lui Dumnezeu, pe care ni-L cere și pe care noi sub nicio formă nu-l putem negocia, doar să-l studiem iar dacă decidem că ne dorim mântuirea, trebuie doar să ni-l asumăm.

4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
6. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului,
7. căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.
(Romani 6:4-7)

II.          Rezultatul învierii împreună cu Domnul Isus este schimbarea valorilor din viața noastră, sau mai bine zis, o alegere între valorile acestei lumi și valorile lui Dumnezeu care se deosebesc mult în esența lor.

1.    Tendința omului este să caute lucrurile acestea de pe pământ, efemere, de scurtă durată, dar Domnul Isus ne spune că mai întâi trebuie să căutăm lucrurile de sus, cele care contează cel mai mult în economia mântuirii.

31. Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’
32. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.
33. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
(Matei 6:31-33)

2.    În fața lui Dumnezeu această continuă căutare a  lucrurilor,,deșarte”, materiale, de pe pământ și considerarea acestora ca fiind izvor de viață pentru om, este un lucru extrem de grav. Uneori în această ,,goană” după căutarea lucrurilor aducătoare de împlinire, în viziunea noastră egoist, riscăm să ne pierdem sufletele pentru totdeauna. De aceea trebuie să știm când să punem ,,frână” și să ne rugăm Domnului să ne trezească din ,,beția lăcomiei”.

15. Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.”
16. Şi le-a spus pilda aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult.
17. Şi el se gândea în sine şi zicea: ‘Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.
18. Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele
19. şi voi zice sufletului meu: «Suflete , ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi veseleşte-te!»’
20. Dar Dumnezeu i-a zis: ‘Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul, şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?’
21. Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.”
Luca 12:15-21

 

 În caz contrar, consecințele vor fi cu atât mai devastatoare atunci când se va pronunța judecata lui Dumnezeu, de aceea AZI!, decide aprecierea valorilor de sus și caută AZI! împărăția lui Dumnezeu, ca să primești ce este în ochii oamenilor de mai mică importanță, dar la Domnul valorează totul.

III.          Ca să ne putem schimba scara valorilor avem nevoie de o voință pe măsură, urmând să ne schimbăm felul de a gândi, de a percepe ce este cu adevărat important și ne poate pecetlui soarta încă de pe pământ. V. 2.

Dacă ne concentrăm toată atenția asupra lucrurilor ,,de sus” salvatoare, care nu pot fi măsurate cu nicio unitate de măsură existentă sau descoperită de vreun fizician, matematician etc., acestea nu ne părăsesc în ceasul morții și acestea atrag după ele și bunurile pământești de care avem nevoie pentru că:

1.    Prin moartea împreună cu Domnul Isus, viața noastră este ascunsă în El. V. 3.

2.    Când va veni Domnul să judece, existând în El vom fi cu El în veci de veci. V. 4.

 

Beneficiile ce vin în urma ascultării de Domnul Isus sunt inestimabile. Poate că acum nu le putem aprecia la valoarea lor reală, tocmai din cauza naturii noastre coruptibile ce nu ne lasă să reflectăm îndeajuns sau chiar deloc asupra întrebării: ,,Oare, ce se va întâmpla cu mine după ce mor?”. Dumnezeu, ca un Părinte Bun ne vorbește, ne atenționează, spunându-ne că totul se poate cunoaște doar să vrem.

IV.          Fapte care atrag asupra omenirii mânia lui Dumnezeu și pe care suntem obligați să le abandonăm, prin omorârea lor.

 

1.    Curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia. V. 5.

2.    Trăirea în păcat. V. 7.

3.    Mânia, vrăjmășia, răutatea, clevetirea, vorbele vulgare. V. 8.

4.    Minciuna. V. 9.

5. De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.
6. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.
7. Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate.
8. Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură.
9. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui,
10. şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.
(Coloseni 3:5-10)

 Acestea sunt 12 mădulare sau păcate aducătoare de moarte, la care trebuie să renunțăm, să ne cerem iertare Domnului și apoi să murim cu Domnul Isus; să înviem cu El prin botez și apoi să ne îmbrăcăm cu omul cel nou făcut după chipul Celui ce ne-a făcut. Dragii mei cititori din orice denominațiune ați face parte, Acesta este planul lui Dumnezeu pentru noi. Doar urmând toți pașii pe care i-am expus mai sus, ne vom bucura în veșnicie cu Dumnezeu. Mai presus de toate, schimbarea vine din INIMĂ ȘI PRIN ATINGEREA LUI DUMNEZEU!

Doamne ajută-ne, Doamne dă-ne izbândă.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu