miercuri, 13 iulie 2022

Al XV-lea Congres Mondial Baptist Los Angeles 1985

 


Cel de-al XV-lea Congres Mondial Baptist a avut loc în zilele de 2-7 iulie 1985 la Los Angeles, California. Sunt afiliate la această organizație 143 de uniuni și convenții baptiste din 131 de țări din lume.

La Congres au fost prezenți peste 10.000 de delegați oficiali, reprezentând uniunile și convențiile baptiste din 98 de țări din lume.

Din partea Uniunii Baptiste din R. S. România au participat ca delegați oficiali frații: Mihai Hușanu, președintele Uniunii, Dr. Vasile Talpoș, secretar general, Sandor Kulcsar, vicepreședinte și Ioachim Țunea, redactor-șef al revistei cultului. De asemenea, au mai fost prezenți în calitate de invitați, următorii frați păstori: Traian Grec din Curtici, Pavel Badea I din Tulca, Vasile Brânzei din București și fratele Vasile Gherman din Orșova, precum și sora Sofia Țunea, invitată de Departamentul Femeilor din cadrul Alianței, să participe la Conferința Internațională a Femeilor Baptiste, care a avut loc cu câteva zile înainte de Congres.

Lucrările Congresului s-au desfășurat în sesiuni plenare precum și în secțiuni de lucru sau pe grupe, toate acestea având loc în impunătoarea clădire a Centrului de Conferințe din inima orașului Los Angeles.

Sesiunea festivă de deschidere a Congresului a avut loc în seara zilei de 2 iulie 1985, de la orele 19, fiind prezidată de fostul președinte al Alianței, Dr. Duke McCall, care a rostit rugăciunea de invocare, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra tuturor lucrărilor Congresului, după care, cei peste 10.000 de delegați prezenți în sală, fiecare în limba sa maternă, au intonat minunatul imn baptist cunoscut în lumea întreagă: ,,Cântați mărire lui Isus!”.

În continuare, prin intermediul unei casete video, pe un mare ecran din sala Congresului, a apărut președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Ronald Reagan, care a rostit un cuvânt de salut adresat participanților la Congres.

Printre invitații de onoare care au fost prezenți la festivitatea de deschidere a Congresului, s-a aflat și primarul orașului Los Angeles, domnul Tom Bradly. În cuvântul său, domnia sa, referindu-se la situația încordată existentă astăzi în lume, a afirmat că baptiștii, datorită răspândirii lor pe toate meridianele lumii, ,,pot și trebuie să contribuie la promovarea unui climat de încredere și înțelegere între oameni și popoare, pentru statornicirea unei păci adevărate și durabile în lume”.

TEMA GENERALĂ a Congresului a fost:

,,DIN ÎNTUNERIC LA LUMINA LUI HRISTOS”,

având ca bază textul biblic din I Petru 2:9 : ,,Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Și l-a ales ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată”.

Principalii vorbitori la serviciile religioase ale Congresului ce au avut loc în fiecare seară, au fost: Dr. Duke McCall, Dr. Gerhard Claas, Dr. Billy Kim, fostul președinte al S.U.A., Jimmy Carter și Dr. Billy Graham.

Ne face o deosebită bucurie să semnalăm faptul că unul dintre corurile care au împodobit programele Congresului, ascultat cu multă plăcere și care a provocat după fiecare cântare explozii de aplauze, a fost cel al Asociației Baptiste Române din S.U.A. și Canada, format din aproape 100 de persoane. Îmbrăcați în frumoase costume naționale și cântând în ,,dulcea limbă românească”, corul românilor a lăsat o deosebită impresie, coriștii și dirijorii fiind felicitați călduros de conducerea Alianței, prin Dr. Gerhard Claas, care, printre altele, a spus: ,,Astăzi am avut impresia că sunt la un serviciu religios în România!”. De fapt, în amintirea multora, corul românesc va rămâne neuitat.

După 5 zile de părtășie spirituală, de închinăciune și cântare, de studiu și rugăciune, zile de proslăvire a Numelui lui Dumnezeu și de zidire sufletească, în prezența a peste 12.000 de delegați și invitați, care s-au întrunit în marea sală a Centrului de Conferințe din Los Angeles, a avut loc, în seara zilei de 6 iulie 1985, festivitatea de închidere a celui de-al 15-lea Congres Mondial Baptist.

La acest serviciu divin, predica a fost rostită de către Dr. Billy Graham, faptul acesta devenind o tradiție, întrucât el a predicat la sesiunea de închidere a fiecărui Congres Mondial, începând din anul 1955. Corul Primei Biserici Baptiste din Los Angeles, format din circa 1.000 de persoane a împodobit programul serii cu minunate cântări, care au creat o atmosferă de mare spiritualitate, mai ales la prezentarea într-o execuție extraordinară a cunoscutei și îndrăgitei cântări ,,Halleluia”.

Cel de-al XV-lea Congres Mondial Baptist s-a încheiat în sunetul cântării comune: ,,Sfânt e legământul pe care l-am încheiat”, în timp ce miile de participanți ținându-se mână în mână, își simțeau inimile unite într-o singură zidire spirituală în Isus Hristos.

Zilele Congresului s-au transformat în momente prelungite de părtășie sfântă lângă Cuvântul Scripturilor, care a produs o atmosferă deosebită, o adiere cerească de har și pace, un binecuvântat timp de închinare și proslăvire a Numelui lui Dumnezeu. Miile de participanți au fost încă o dată adânc impresionați de frumusețea trăirii în credința în Isus Hristos, Domnul nostru.

De fapt, ținerea congreselor mondiale baptiste din 5 în 5 ani, când mii de credincioși baptiști din toate continentele lumii se adună laolaltă spre a avea părtășie unii cu alții, pentru a-L lăuda pe Dumnezeu și a I se închina Lui, s-a îndătinat și face parte din zestrea noastră cea mai aleasă. Aceste binecuvântate întruniri aduc mărturia depusă în cântare, rugă și închinăciune a unor inimi curățite și înnoite prin sângele Domnului Isus Hristos. Așa cum albinele, care din pulberi minuscule, strop cu strop în orânduiala și părtășia de stup umplu fagurii de miere, la fel și miile de participanți la Congres am strâns inimi lângă inimi, gând lângă gând, simțire lângă simțire și I-am adus lui Dumnezeu un dar smerit de închinare. Iar Dumnezeu, din graiul cântărilor, al predicilor, al gândurilor și al simțirilor noastre, a scris o carte de aducere aminte care se păstrează în ceruri.

Pentru întreaga lucrare care s-a desfășurat în zilele Congresului, pentru minunata armonie care a domnit între frații veniți de pe toate meridianele pământului, pentru atmosfera cerească care a domnit în inimile tuturor, Dumnezeu să fie lăudat și Numele Domnului Isus Hristos să fie slăvit în veci!

În cadrul lucrărilor Consiliului General a fost aleasă și Noua Conducere a Alianței Mondiale Baptiste, care, pentru perioada 1985-1990, are următoarea componență:

 - Dr. G. Noel Vose - PREȘEDINTE

 - Dr. Gerhard Glaas – SECRETAR GENERAL

 - Dr. Reinold Kerstan – Secretar general adjunct

 - Dr. Archie Goldie – Secretar general adjunct

 - Dr. Denton Lotz – Secretar general adjunct

 - Dr. C. H. Gimbert – Casier general

Pentru perioada 1985-1990 au fost aleși ca membri în Consiliul General al Alianței, în calitate de reprezentanți ai Uniunii Baptiste din R.S. România, frații: Mihai Hușan, președintele Uniunii și Dr. Vasile Talpoș, secretar general.

Consiliul General a ales și membri celor cinci comisii de lucru ale Alianței pentru perioada 1985-1990. Menționăm că fratele Sandor Kulcsar, vicepreședintele Uniunii noastre a fost ales membru în Comisia pentru Etică Creștină, iar fratele Ioachim Tunea, redactorul șef al revistei a fost reales membru în Comisia de conducere pastorală.

Surse:

Îndrumătorul Creștin Baptist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu