vineri, 29 iulie 2022

Viorel Iuga, un președinte căruia îi pasă de poporul său, un îndemn la rugăciune

 


Fratele președinte al Cultului Creștin Baptist, Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România se apropie încet de terminarea celor două mandate de președinte pe care le-a primit de la poporul credincios baptist.

A primit primul mandat la Congresul care a avut loc  în 28 – 29 mai 2015 în municipiul Oradea, judeţul Bihor, iar pe al doilea la Congresul din 24 – 25 mai 2019, ținut la Cluj-Napoca. Două mandate, cu multe provocări, la care a răspuns după puterea dată de Dumnezeu.

Timpul se scurge cu repeziciune și mai sunt 10 luni până la alegerea celui de-al XV-lea președinte al poporului baptist din România. Mai sunt șase luni până la demararea procedurilor oficiale de desemnare a procesului de alegere a noii conduceri și fratele președinte Viorel Iuga a trimis o scrisoare tuturor păstorilor și lucrătorilor din cult care cuprindea și următoarea inițiativă pentru care să ne rugăm:  

„Pentru că mai sunt doar șase luni până la demararea oficială a procesului prin care se va alege o nouă conducere a Uniunii, să ne rugăm Domnului să-i pregătească pe aceia pe care îi va putea folosi pentru împlinirea Planului Său în UBR”.

Cu permisiue am preluat acest mesaj important și doresc să propun întregii frățietăți baptiste și celor ce simpatizează cu acest popor, rugăciune intensă, fierbinte, stăruitoare către Dumnezeu, ca El să fie cel care își ridică omul după inima Lui, să fie slujitorul pe un mandat de patru ani în fruntea Uniunii Baptiste din România.

Acuma putem să strigăm către Dumnezeu pentru un om pe care îl dorește El în slujba de președinte.

Să ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune nouă tuturor baptiștilor ca să vedem pe omul ales de El.

20. Tot Israelul, de la Dan până la Beer-Şeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. (1 Samuel 3:20, VDCC)

Să ne rugăm ca Domnul să spargă dacă sunt grupuri de influiență și de manipulare și tot poporul să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt.

Să ne rugăm ca Domnul să ridice oameni tineri, cu frică de Dumnezeu, în lucrarea aceasta de slujire care să corespundă cerințelor Sfintelor Scripturi.

16. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:16)

 

Să ne rugăm Domnului să avem putere să acceptăm în totul voia Lui sfântă și binecuvântată.

Dacă ne vom ruga cu stăruință ne va dispărea patima critică și vom putea comunica cu respect și prețuire la o mai bună unire în popor.

Rugăciunea ne va ajuta pe fiecare să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și cei ce ne ascultă vor fi atrași de Cuvântul Domnului.

Popor drag baptist, unește-te în rugăciune, ca Domnul să lucreze cu putere, să miște inimile noastre, ca să fim cu toți o inimă și un suflet.

42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
43. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.
44. Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte.
45. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.
46. Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.
47. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.
(Faptele apostolilor 2:42-47)

 

32. Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte. (Faptele apostolilor 4:32)

2 comentarii:

  1. Să trecem atunci la rugăciune, încă de pe acum !

    RăspundețiȘtergere
  2. Rugăciunea are o mare importanță, dar trebuie făcută cu credință și dintr-o inimă curată. Zilnic trebuie să ne rugăm. Departe iarăşi de mine să păcătuiesc împotriva Domnului încetând să mă rog pentru voi! Vă voi învăţa calea cea bună şi cea dreaptă. (1 Samuel 12:23, VDCC)

    RăspundețiȘtergere