sâmbătă, 2 iulie 2022

Sângele și trupul Domnului este poarta deschisă pentru intrarea în Cer

 

Evrei 10: 14 - 25

Mâine 03.07.2022, în cadrul serviciului Divin din bisericile baptiste se va serba Cina Domnului. Credincioșii se vor apropia să mănânce trupul Domnului și să bea sângele Domnului. Este cea mai mare solemnitate pe care credincioșii o pot trăi în această viață și doresc să ne ajute Domnul să fim la masă în veșnicie cu Domnul Isus, cu Avram, Isac, Iacov și toți răscumpărații Săi.

Azi fiind sâmbătă, am fost bombardat cu versete referitoare la Sabat, ca fiind ziua de închinare, de odihnă și altele și am fost atenționați că cine nu o respectă nu poate fi mântuit. Oare așa să fie? Are Sabatul o importanță în procesul mântuirii? Trebuie să sfințim azi Sabatul sau pe Isus Cristos?

În vechiul Legământ, în ecuația de a fi plăcut Domnului, trebuia să sfințim Sabatul.

20. Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!› Ezechiel 20:20.

 

În Noul Legământ, vechiul Legământ este desființat și nu se mai țin zile de sărbătoare sau Sabat, ci Isus Cristos este centrul mântuirii noastre.

15. Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă, 1 Petru 3:15.

 

Textul din Evrei 10: 14 – 25 ne lămurește din punctul de vedere al lui Dumnezeu cum stau lucrurile:

-        Dumnezeu ne face sfinți prin jertfa Domnului Isus. V. 14

-        Nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre pentru că am fost iertați prin sângele Domnului Isus. V. 17 și Efeseni 1: 7.

-        Avem intrare slobodă în Locul Preasfânt, prin sângele Său. V. 19.

-        Domnul Isus a deschis o nouă cale care este trupul Său. V.20

Ce trebuie să facem noi acum?

-        Să ne apropiem de Marele nostru Preot pus de Dumnezeu. V. 21, 22A.

-        Apropierea trebuie să aibă caracteristicile cerute. V. 22.

-        Să ținem la mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu. V. 23.

-        Să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la ce este bun. V. 24.

-        Să nu părăsim adunarea. V. 25.

Este nespus de bine și plăcut să știm că intrarea în prezența lui Dumnezeu este pregătită de Dumnezeu cum a voit și ne-a dat intrare slobodă prin trupul Domnului Isus. Nu Sabat, nu ținerea zilelor și sărbătorilor, ci prin credința în Cuvântul Său.

Evrei 10:19

(BLAJ) Drept aceaea, fraţilor, având îndrăzneală a întra întru ceale sfinte prin sângele lui Iisus Hristos,
(BRC) Drept aceea, fraţilor, având, întru sângele lui Iisus, îndrăzneală să intrăm îa Sfânta Sfintelor,
(BTF) De aceea fraţilor, având cutezanţă pentru a intra în locul preasfânt prin sângele lui Isus,
(BVA) Fraţilor, noi avem astfel curajul să intrăm în acel „Loc Foarte Sfânt” în baza sângelui lui Isus.
(CLV) Avînd deci, fraţilor, îndrăzneală pentru intrarea în Sfânta sfintelor, prin sîngele lui Isus,
(CV) De aceea, fraţilor, întrucât avem îndrăzneala de a intra în sanctuarul ceresc prin sângele lui Iesus,
(EDCR) Aşadar, fraţilor, fiindcă avem îndrăzneală să intrăm în sanctuar prin sângele lui Isus,
(GBV) Având deci, fraţilor, îndrăzneală să intrăm în locurile sfinte prin sângele lui Isus,
(NTB) Derept aceaia, fraţilor, avem îndrăznire a întra întru sfinţie, pentru sîngele lui Iisus Hristos.
(NTIT) Şi astfel, iubiţi fraţi, datorită sângelui lui Isus noi putem intra acum direct în Sfânta Sfintelor unde se află Dumnezeu.
(NTLR) Aşadar, fraţilor, întrucât îndrăznim să intrăm în Locul Preasfânt prin sângele lui Cristos,
(NTR) Aşadar, fraţilor, fiindcă avem îndrăzneală să intrăm în
Locul Preasfânt prin sângele lui Isus,
(NTS) Drept aceea, fraţilor, având îndrăzneală a intra întru cele sfinte prin Sângele lui Iisus Hristos, pre cale nouă şi vie.
(TINT) De aceea, fraţilor, avem îndrăzneală să intrăm în locaşurile sfinte prin sângele lui Iisus,
(TLRC) Aşadar, fraţilor, întrucât îndrăznim să intrăm în Locul Sfânt prin sângele lui Cristos,
(VBA) Prin urmare, fraţilor, având noi îndrăznire să intrăm în altar prin sângele lui Hristos,
(VBOR) Drept aceea, fraţilor, având îndrăzneală, să intrăm în Sfânta Sfintelor, prin sângele lui Iisus,
(VBRC) Aşadar, fraţilor, având încredere că vom intra în sanctuar datorită sângelui lui Isus
(VDCC) Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt
(VDCL) Având deci, fraţilor, îndrăzneală ca să intrăm în Sfânta sfintelor prin sângele lui Isus,
(VDCM) Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare liberă în Locul Preasfânt,


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu