luni, 6 decembrie 2021

Blaga Ioan din București - misionar în vreme de foamete

 

Fratele Blaga Ioan era originar din Bcurești aparținând de Biserica Creștină Baptistă, Basarb, biserică care a fost implicată și în lucrarea de misiune.

Frate Blaga Ioan a fost misionar în zona Moldovei în timpul Războiului al Doilea Mondial și cu mare grijă făcea misiune atunci când Cultul Baptist a fost scos în afara legii (1942 – 1944). Umbla din casă-n casă vizitând pe cei bolnavi împreună cu un  frate din localitate și predica Cuvântul Domnului riscând în orice moment să fie arestat și judecat de Curtea Marțială. 

În  zilele de 14 – 15  septembrie 1946 se ține în Casa de rugăciune din Constanța ,,Congresul Regional al Bisericilor Creștine Baptiste din Vechiul Regat”: Bucovina, Dobrogea, Muntenia și Oltenia. Acest Congres prin  comitetul de misiune pentru Vechiul Regat îl trimite pe fratele Ioan Blaga ca misionar benevol în regiunea Moldovei, unde trebuia să ajute lucrarea de răspândire a Evangheliei. În ziua de 1 noiembrie 1946 purcede la drum în Moldova ca să facă lucrarea Domnului. În acele zile grele de după război frații din vechiul Regat sunt rugați să susțină lucrarea de misiune din zona Moldovei unde era mare foamete.

Lucrarea de misiune în Moldova era îndreptată spre a vesti Cuvântul lui Dumnezeu oamenilor dornici să asculte, dar și de a ajuta practic la remedierea situației dezastroase pricinuită de marea secetă a anilor 1945-1947, de după război. În mod concret, fratele Ioan Blaga cu păstorii din zonă și cu familiile greu încercate din zona Dorohoi-ului au luat într-un prim transport 87 de copii, care au fost trimiși la frații baptiști din zona Bihorului, câțiva la Cluj și București. Acest lucru s-a petrecut în seara de Anul Nou 1946/1947.

În ziua de 17 aprilie 1947, frații păstori baptiști N. Bejenaru și Silvestru Ungureanu au trimis 99 de copii: din județul Rădăuți 55 și din județul Suceava 44 cu destinația în județul Arad. Copiii a fost îmbarcați în tren și la București au fost întâmpinați de surorile de la Biserica Baptistă Basarab care au adus mâncare copiilor și cele necesare pentru continuarea transportului spre Arad. Frații baptiști din zona Arad, Bihor și alte părți i-au primit cu mare drag pe acești copii care au fost înconjurați cu multă dragoste, haine și tot ce era nevoie.

Fratele Ioan Blaga mergea prin Bisericile Baptiste din zona unde a fost trimis și se interesa de situația fraților și a copiilor care erau cei mai afectați de foamete. În ziua de 20 martie 1947 merge la Biserica Creștină Baptistă din Stânca Cracalia din județul Dorohoi, vorbind din Cuvântul Domnului a îndemnat asistența la pocăință.

În ziua de 27 aprile 1947 vizitează Biserica Creștină Baptistă din Havârna județul Dorohoi, azi Botoșani. Aici a fost organizat un frumos program condus de fratele M. Fecioru, a cântat corul din biserica Baptistă Stânca condus de fratele V. Fecioru. La acest program au mai fost prezenți mai mulți frați predicatori și un numeros public.

În anul 1947, luna octombrie comitetul de misiune pentru Vechiul Regat anunță expirarea mandatului de misonar pentru fratele Blaga Ioan. Nu s-a putut reînnoi mandatul pe viitor din lipsa banilor.

În ziua de 9 mai 1948 fratele Ioan Blaga este ordinat ca păstor în Biserica Creștină Baptistă din Havârna, județul Dorohoi. Din comisia de ordinare au făcut parte frații păstori: Silvestru Ungureanu, N. Băjenaru  și Haralambie Coșmoleanu.

 Ultima informație despre fratele o găsim în revista ,,Îndrumătorul” din februarie 1949, în care se spune: „Negreni-Dorohoi în ziua de 19 septembrie 1948 a avut loc căsătoria fratelui Teodor Gherman din Negreni cu sora Filareta Bădăgrean din Dersca, actul cununiei fiind îndeplinit de către frații: Bejenar Nicolae, Ioan Blaga și Coșmoleanu Haralamb. Au luat parte orchestra din Stânca, corurile din Negreni și Havârna.

Dacă cineva cunoaște informații în plus despre fratele Ioan Blaga, vă rog să mă informați.

Surse:

Ioan Bunaciu

Farul Creștin

Îndrumătorul Creștin Baptist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu