marți, 28 decembrie 2021

Chemarea poporului baptist din 1919

 


Dumnezeu a îngăduit, în anul 1918, împlinirea marii dorințe a românilor, aceea de a se uni într-o singură țara a tuturor românilor. De această unire s-au bucurat nespus de mult și baptiștii români care au participat în număr destul de mare la Alba Iulia la evenimentul așteptat de secole.

Văzându-se baptiștii români într-o singură țară și că nu mai aveau nevoie de pașaport ca să se viziteze unii pe alții, au lucrat cu zor la un program care să fie pus în practică imediat și să vină în întâmpinarea celor ce doreau mântuirea. Fronturile pe care trebuiau să lupte erau multe: adunarea tuturor baptiștilor români într-o singură Uniune, editarea unei reviste a cultului, organizarea unui congres și altele, dar prima linie de bătaie a fost în anul 1919:

„Evanghelizarea poporului românesc”

O dorință arzătoare a poporului baptist:

„Cristos pentru Români și Români pentru Cristos”.

Redau chemarea frățietății baptiste din anul 1919

 

CHEMARE,[1]

                                    I

                             Fraților,

Războiul care a cerut atâta sânge, și din a cărui jertfă s-a făurit libertatea popoarelor, dar mai cu seamă libertatea noastră, a românilor – sosind deci ceasul dezrobirii noastre naționale, se ridică în fața noastră un munte mare de Ideal, dar în același timp și de greutăți la care sunteți chemați astăzi, a le aduce la îndeplinire pe unele, iar pe celelalte a le înlătura...

Noi, Fraților, avem un Ideal la care suntem chemați, și anume: ,,Evanghelizarea poporului românesc”, suntem deci răspunzători de acest lucru, cum îl vom face înaintea lumii, a neamului și a Domnului nostru.

Am zis că a sosit ceasul dezrobirii noastre naționale,.. se face ziuă pentru tot românul, a sosit deci și ceasul cel mare.

,,Ridicați inimile voastre tot mai sus, ... fiți plini de bărbăție, căci în numele Domnului nostru Isus vom învinge”.

Prin această chemare, voim ca toți să ne adunăm împrejurul unui drapel și să luptăm pentru cauza cea sfântă, .. iată deci chemarea: Este vorba mai întâi ca toată organizația noastră care până în prezent a fost condusă de alții, să fie de azi înainte condusă de noi. Felul de organizație cum a fost până acum nu va suferi nicio schimbare, va dobândi însă o îmbunătățire.

Centralizarea și lucrarea de evanghelizare trebuie să fie cu desăvârșire în mâinile noastre; sperăm că am ajuns la această maturitate, să putem conduce ce ni s-a încredințat.

                        II

Suntem convinși de asemenea, că în popoul nostru ales, vezi elemente puternice, deși nu cu deosebită cultură, dar cu o putere mare Ideală și spirituală pentru lucrul Evangheliei. Deci, trebuie să formăm o armată puternică – spirituală – bine organizată, bine întreținută și bine condusă.

Iată acum ce trebuie să facem toată organizația noastră a Comunității Baptiste Române. Va trebui să aibă un centru care își va avea reședința la Brașov, aici va fi Casa Centrală a tuturor lucrărilor noastre de unde se va supraveghea tot lucrul.

Acest centru format din membri ai Comunităților noastre și aleșii de conferințe se vor compune din: Un Președinte, un Vice-Președinte, un Secretar, un Procuror, un Casier și patru Controlori; aceștia sunt aleși pentru un an.

Toate Comunitățile prin reprezentanții lor cercuali, vor vărsa sumele de bani ce se vor strânge într-o anumită bancă din Brașov.

Centrul va plăti pe toți lucrătorii așa după cum va fixa conferința, salariile ce li se cuvin.

Va fonda un azil denumit: ,,Azilul Central Baptist Român” în care vor fi adăpostiți lucrătorii bătrâni.

Va clădi (construi) o casă – eventual va cumpăra o casă în care să se cuprindă: Casă de Rugăciune sau de adunare, Tipografie, Librărie, Locuințe pentru Personal și Călători, și o Școală de misiune.

Tipografia va avea un Șef tipograf, un Redactor, un Corector și lucrători.

Librăria va fi condusă de un librar și de atâtea ajutoare câte va avea nevoie.

Cancelaria de care va dispune Directorul va avea un Șef – contabil, iar lucrările de birou vor fi repartizate în 3 secțiuni:

I). Secțiunea Religioasă

II). Secțiunea.....posibil Politică (nu am putut descifra ce scrie)

III). Secțiunea Economică

 

                III.

Primele lucrări pe care le aduce la îndeplinire acest Centru vor fi:

1). Unificarea Cultului.

2) Menținerea Disciplinei.

3). Tipărirea unei foi cu caracter pur religios.

4). Tipărirea de Tractate.

5). Tipărirea și unificarea cărților de cântări.

6). Fondarea unui depozit de Biblii.

7). Fondarea unei Biblioteci.

Toate hotărârile luate, într-un cuvânt tot ceea ce va aduce la îndeplinire Casa Centrală, se va face numai cu sancțiunea conferințelor Țărești, - care rămân suverane în hotărârile lor. Centrul, deci, nu va putea lua nicio hotărâre fără de autorizația conferințelor și nici Comunitățile nu vor lua vreo hotărâre fără autorizația Centrului; astfel că, lucrând mână în mână, orice mișcare în rândurile noastre să fie cunoscută.

Nădăjduim că frații care au atâta zel în lucrul Domnului nu vor vedea în Centralizarea și Cristalizarea lucrului, decât îndeplinirea Idealului celui Mare.

Încheiem dorind din toată inima ca să vedem cât mai curând adus la îndeplinire – ceea ce cu toții o dorim din tot sufletul, adică: ,,Cristos pentru Români și Români pentru Cristos”.[1] AUBR Fond Corespondență I, D 04 Corespondență cu Ministerul Cultelor privind libertatea religioasă 1920-1929, file 42 – 44.

Un comentariu:

  1. O ce minunat,
    puternic&-nflăcărat.
    Duh viu, activ și lucrător,
    În tot ce au început,biruitor.

    RăspundețiȘtergere