duminică, 19 septembrie 2021

Cocariu (Cocar) Cornel 1927 – 1978 din Leșcovița

 


Fratele Cornel Cocariu[1] (Cocar) s-a născut în ziua de 25 martie 1927 în satul Leşcoviţa jud. Caraş-Severin.

Mama fratelui Cocariu Cornel a fost prima persoană convertită la credinţa creştină baptistă din localitatea Leşcoviţa şi această femeie credincioasă a semănat în inima celui mai mic fiu al ei această credinţă plină de evlavie şi devotament pentru Domnul Isus Hristos la fel ca şi în inimile celorlalţi fii ai ei, Mircu şi Duşan, care la anii maturităţii lor  s-au decis nu numai să-L primească pe Hristos ca Domn şi Mântuitor, dar să-L şi slujească ca păstori în lucrarea Bisericilor Sale.

Fratele Cornel Cocariu s-a întors la Dumnezeu încă de tânăr, primind botezul  nou-testamental în anul 1945, când avea 18 ani.

După 7 ani, simţind chemarea din par­tea lui Dumnezeu pentru slujirea cu Evanghelia el n-a ezitat nicio clipă să răspundă : „Iată-mă, trimite-mă !“ Şi astfel pentru desăvârșirea cunoştinţelor sale biblice şi teologice a intrat în Seminarul Teologic Baptist din Bucu­reşti pe care l-a absolvit in anul 1956, fiind unul dintre seminariştii cei mai buni din seria sa.

În anul 1952 s-a căsătorit cu sora Ana Ciupici din satul Leşcoviţa şi Dumnezeu a binecuvântat căminul acesta cu doi băieţi cărora le-a pus numele Buni şi Beniamin, amândoi    urmându-i exemplara şi pilduitoarea sa viaţă, astfel că ei sunt astăzi elevi ai Seminarului nostru, unul în anul       IV şi celălalt în anul II.

În anul 1957 la cererea bisericilor baptiste din Leşcoviţa, Naidăş, Răeăjdia, Ciuchici şi Rusova din judeţul Caraş Severin a fost ordinat ca pastor.

Timp de 20 de ani a lucrat în aceste biserici propo­văduind Evanghelia lui Hristos la timp şi ne la timp, păs­torind pe credincioşii Domnului pe păşunile mănoase ale Cuvântului lui Dumnezeu.

Fratele Cocariu Cornel a fost şi un mare iubitor al muzicii bisericeşti, el însuşi fiind dotat de Dumnezeu cu o voce de tenor, cu care L-a slăvit pe Domnul şi Mântuitorul său spre bucuria şi încântarea tuturor celor ce l-au ascultat cântând.

În anul 1976 s-a îmbolnăvit, dar a continuat să-L slu­jească pe Dumnezeu şi în suferinţele bolii cu vocea sa, pentru că Domnul l-a inspirat cu cântări de veselie chiar şi în noaptea suferinţelor sale.

După o suferinţă de 2 ani, în ziua de 9 ianuarie 1978 fratele păstor Cocariu Cornel a trecut în veşnicie, fiind chemat de Domnul în loc de odihnă şi fericire netrecă­toare.

În urma sa fratele Cocariu Cornel a lăsat biserici şi fraţi în Hristos, care l-au iubit mult, ca pe un adevărat slujitor al Domnului, şi care-i regretă plecarea prea tim­purie din mijlocul lor. A lăsat fraţi de corp, păstori ca şi el, care continuă lucrarea. A lăsat şi doi copii, care ca şi el, s-au decis pentru această sfântă lucrare. Şi a lăsat şi o soţie îndurerată, care continuă să lăcrimeze, dar care îşi găseşte mângâierea în făgăduinţele Cuvântului lui Dumnezeu.

La serviciul divin de înmormântare condus de fraţii păstori Trif Ioan şi Găvăgină Irimia, care a avut loc în ziua de 11 ianuarie 1978, au participat mulţi credincioşi, care şi-au manifestat prin prezenţa lor preţuirea şi dra­gostea faţă de cel care i-a păstorit sufleteşte timp de peste 20 de ani.

Între cei care l-au condus pe ultimul său drum au fost şi fraţii păstori: Raţă Nicolae, Bîtea Ilie, Scînteie Gheorghe, Constantin Nicolae, Scobercea Ion, Vrancuţa Ianoş şi Cioancă Vasile, precum şi o delegaţie formată din fraţii seminarişti Nicola David, Belciu Busuioc şi Vrancuţa Gheorghe.

Corurile bisericilor din Moldova Nouă şi Anina, precum şi fanfara din Moldova Nouă au cântat imnuri religioase potrivite serviciului ţinut cu acea ocazie.

Rugăm pe bunul Dumnezeu ca să mîngîie familia iar celor doi seminarişti le dorim a fi buni păstori în via Domnului.

Surse:

Ioan Trif

Îndrumătorul Creștin Baptist[1] În necrologul din Îndrumătorul Creștin Baptist este scris Cocariu, dumnealui este tatăl lui Buni și Beniamin Cocar. De aceea am lăsat numele Cocariu și nu l-am schimbat în Cocar după numele fiilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu