miercuri, 8 septembrie 2021

Mărişescu Ilie 1900-1985 din Gornea

 


Fratele Ilie Mărişescu s-a născut la data de 7 iunie 1900, în localitatea Gornea. În anul 1923, în timpul satisfacerii serviciului militar în oraşul Caransebeş, intrând în contact cu credincioşii  baptişti de acolo, şi în urma ascultării Evangheliei, L-a primit de Domnul Isus Hristos ca Mântuitor personal.

În ziua de 27 iunie 1923 a fost botezat nou- testamental, în comuna Sasca Montană şi a devenit membru al Bisericii Baptiste din Gornea.

Deşi a trecut prin multe greutăţi şi încercări de tot felul, fratele Ilie Mărişescu a rămas statornic şi în­crezător în Dumnezeu pînă la sfârşitul vieţii sale pământeşti.

Mutându-se datorită serviciului în Valea Jiului, s-a stabilit în Petrila, unde a muncit câştigându-și pâinea pentru familia sa, ca miner, evidenţiindu-se prin cinste şi seriozitate, fiind mulţi ani şef de echi­pă şi apoi maistru minier.

Fiind un bun credincios, cu multă râvnă pentru lucrarea Domnului, în anul 1947 a fost ales evan­ghelist în cadrul Comunităţii Creştine Baptiste din Alba Iulia, activând 11 ani în această calitate.

La 6 iulie 1958 este ales şi ordinat diacon în Bi­serica Baptistă din Lonea. Îndeplinind această slujire a lu­crat mulţi ani, până la bătrîneţe, alături de fraţii pastori ai Bisericilor Baptiste din Lonea şi Petrila.

Din cauza problemelor de sanătate, se reîntoarce în comuna natală, pe meleagurile bănăţene, unde a trăit pînă în clipa cînd a fost chemat acasă, la Domnul, în ziua de 14 ianuarie 1985.

În ziua de 16 ianuarie 1985, a avut loc în comu­na  Gornea, jud. Caraş-Severin, serviciul divin de înmormântare al fratelui Ilie Mărişescu, diacon ordi­nat, care a fost un bun lucrător pe ogorul Evanghe­liei Domnului Isus Hristos.

Serviciul divin a fost condus de fr. Vrancuţa loan, pastorul bisericii, ajutat de fra­ţii : Gheorghe Radovan, diaconul Bisericii Baptiste din Sicheviţa şi Ilie Milutin, diaconul Bisericii Baptiste din Pescari.

Textul inspirativ din Sfânta Scriptură a fost citit din  Timotei I :1—8.

Corul Bisericii Baptiste din Pescari a împodobit serviciul divin din cadrul înmormântării cu cântări duhov­niceşti potrivite cu ocazia actuală.

Spre nădejdea revenirii şi a răsplătirii cereşti ne­-am despărţit de fr. Ilie Mărişescu.

Surse:

Pastor VRANCUŢA IOAN

Îndrumătorul Creștin Baptist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu