sâmbătă, 4 septembrie 2021

Isus Cristos Domnul este singura Jertfă de ispășire pentru păcatul întregii omeniri 1 Ioan 2: 1 – 5

 


1. Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.
2. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
3. Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem: dacă păzim poruncile Lui.
4. Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos şi adevărul nu este în el.
5. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El.
(1 Ioan 2:1-5, VDCC)

 

Deși noi, oamenii, Îl acuzăm pe Dumnezeu pentru toate lucrurile rele, care se întâmplă zi de zi, Dumnezeu prin jertfa Sa dovedește neîncetat unică bunătate, dragoste și mare îndurare. Care dintre noi ar fi putut să asiste la felul în care s-a purtat omenirea cu Fiul Său, cum L-au batjocorit, umilit și omorât? Oricare dintre noi i-am fi distrus fără drept de apel și le-am fi arătat noi cine suntem. Dumnezeu însă a tăcut, deoarece era în Cristos împăcând lumea. Haideți, să privim la Dumnezeu prin Jertfa de ispășire pe care a făcut-o pentru mântuirea noastră.

      I.          Dumnezeu a făcut posibilă iertarea păcatelor doar prin Domnul Isus. Cristos. V.1.

1.    Domnul Isus Cristos a murit pentru toți oamenii ca să primească mântuire.

2.    Domnul Isus Cristos este acum singurul Mijlocitor între om și Dumnezeu.

3.    Domnul Isus Cristos garantează omului intrarea la Dumnezeu prin credință și pocăință.

Dumnezeu nu lucrează la fel ca omul, doar prin relații și pile, doar așa putând să ajungem la El. Dumnezeu ne cheamă la El prin Fiul Său și suntem așteptați cu brațele deschise fără vreo altă intervenție în afară de El. De aceea Domnul ne spune: 37. Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară, (Ioan 6:37)

 

    II.          Dumnezeu este cel care L-a dat pe Isus Cristos ca jertfă și omul ar trebui să fie beneficiarul acelei jertfei.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

1.    Lucrarea de mântuire a omului este planul veșnic al lui Dumnezeu și omul nu ia parte la conceperea acestui plan.

2.    Acest plan funcționează după cum este conceput de Dumnezeu și omul dacă vrea să fie beneficiarul acestui plan trebuie să se supună voii Lui.

3.    Acest plan demonstrează dragostea mare a lui Dumnezeu și binele enorm pe care voiește să ni-L facă.

O altă dragoste mai mare ca aceasta nu există. Valoarea aceastei jertfe este egală cu Dumnezeu și nu are corespondent în valorile noastre omenești.

18. căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.
(1 Petru 1:18-19)

 

  III.          Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său ca să ne facă cunoscut planul Său și omul este obligat să-l cunoască ca să-l poată pune în practică. V. 3.

1.    A-L cunoaște pe Dumnezeu și planul Său este Viață Veșnică.

Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. (Ioan 17:3)

2.    Păzirea poruncilor lui Dumnezeu demonstrează că îl cunoaștem pe Dumnezeu și planul Său.

3.    Dumnezeu apreciază comportamentul nostru prin tiparul Lui.

Noi, oameni, putem să spunem despre noi multe lucruri de bine și aprecieri pozitive, însă Dumnezeu ne cunoaște.

11. Fariseul stătea în picioare şi a început să se roage în sine astfel: ‘Dumnezeule , Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari, sau chiar ca vameşul acesta.
12. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.’
13. Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer, ci se bătea în piept şi zicea: ‘Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!’
14. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă va fi smerit şi oricine se smereşte va fi înălţat.”
(Luca 18:11-14,)

Concluzia care se desprinde este următoarea: Isus Cristos Domnul este jertfa lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră; putem să fim beneficiari ai jertfei prin ascultarea și păzirea poruncilor Lui iar Dumnezeu apreciază corectitudinea noastră și nu noi suntem în măsură să ne apreciem. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu