sâmbătă, 25 septembrie 2021

Duhul Sfânt vorbește, dar avem urechi, să auzim ce spune?Dumnezeu a creat în așa fel pe om, ca el să audă de la susurul blând până la bubuitul tunetului care ne îngrozește și ne face să ne vedem mici și neputincioși. Urechea este creată ca să audă toate sunetele din jur și să percepem ce se întâmplă în jurul nostru dar și să putem comunica între noi. Dumnezeu ne atrage atenția într-un mod serios și solemn că avem urechi, dar din cauza inimii corupte și împietrite auzim doar ce vrem noi pentru aici și acum. De asemenea ni se spune să auzim ceea ce spune Duhul Sfânt, pentru că este spre folosul și mântuirea veșnică a noastră.

  I.          Duhul vorbește, dar cea mai mare parte a omenirii și-a împietrit inima ca să nu audă ce spune Duhul iar Domnul i-a împietrit și pedepsit .

Este oare drept, ca Dumnezeu să împietrească inima omului și apoi să-l pedepsească pentru că nu-i face voia? Poate face Dumnezeu, Cel care este drept această mare nedreptate? Realitatea de azi și ceea ce ne învață Dumnezeu prin Cuvântul Său, demonstrează fără tăgadă, că Dumnezeu are dreptate și este fără vină în această judecată a Lui.

1.    Pentru că oamenii nu erau interesați de Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Isus le vorbea oamenilor în pilde, lucruri simple, pe înțelesul tuturor, doar trebuia un pic de atenție ca să înțelegi. Matei 13: 10 – 16.

2.    În pornirea lor turbată oameni caută doar folosul, păcătuind față de Dumnezeu și sunt vinovați. Isaia 6: 1 – 13 v 3, 5, 8, 9-13

3.    Este un lucru extrem de grav ca Dumnezeu să te corecteze și să nu vrei să te îndrepți. Ieremia 5: 20 – 31. 21, 23, 24, 30.

II.          Duhul vorbește, dar omul nu aude din cauza răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Ezechiel 12: 1, 2.

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. „Fiul omului, tu locuieşti în mijlocul unei case de îndărătnici, care au ochi să vadă, şi nu văd, urechi de auzit, şi n-aud, căci sunt o casă de răzvrătiţi.
(Ezechiel 12:1-2)

Fraza: „Cine are urechi de auzit să audă” este pronunțată în 9 versete.

1.    Aceste atenționări sunt date într-un context, în care trebuie să stăm și să analizăm bine ce spune: Matei 13: 1 – 9 v. 9.

Omul, fiecare dintre noi trebuie să analizăm inima noastră, din ce fel de aluat este plămădită.

2.    Trebuie să analizez dacă sunt grâu sau neghină în ogorul lui Dumnezeu. Matei 13: 37 – 43. V. 43.

3.    Trebuie îndepărtate impuritățile din sare ca aceasta să dea gustul cel bun. Luca 14: 33 – 35. V. 35.

4.    Trebuie să fim o lumină pusă în sfeșnic ca să luminăm; citind doar superficial vom uita imediat acest adevăr și vom pune o învelitoare ca să nu se știe cine suntem și ca să putem face ce vrem. Marcu 4: 21 – 25. V. 23.

III.          Duhul vorbește și dacă ne vom forma urechea astfel încât, să auzim ce spune Domnul vom beneficia de binecuvântările veșnice ale lui Dumnezeu.

Când suntem într-o conversație cu cineva și nu suntem atenți la ce vorbește nu vom înțelege ce spune și nu vom face cum a spus. Apoi ne vom scuza, mințind că așa am înțeles. Nu ai înțeles, pentru că nu ai vrut, nu l-ai ascultat

1.    Ca să auzi bine trebuie să acorzi minimum de atenție mesajului.

2.    A auzi bine înseamnă fericire și viață veșnică.

3.    Bisericile din Apocalipsa capitolul 2 și 3 au aceste imense binecuvântări –  condiția este să auzi și să biruiești

Apocalipsa 2: 7 ; 2: 11 ; 2: 17; 2: 26 – 29 ; 3: 5, 6 ; 3: 12, 13 ; 3: 19 – 22.

Concluzia este fascinantă, este de dorit. Deschide urechile pentru Cuvântul lui Dumnezeu și te vei bucura veșnic în Împărăția lui Dumnezeu în Ceruri. Domnul Isus bate la ușă ca să-i deschizi, să stea la masă să-ți deslușească adevărul frumos al lui Dumnezeu. Pentru verificarea vieții noastre de credință și dacă urechile noastre aud bine cuvântul sfânt este mesajul de la încheierea Bibliei:

17. Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Şi cine aude să zică: „Vino!” Şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată! (Apocalipsa 22:17) 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu