sâmbătă, 18 septembrie 2021

Duhul Sfânt vorbește lămurit

 1. Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor,
2. abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor.
3. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul.
4. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri;
5. pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.
6. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum.
7. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios.
8. Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare.
(1 Timotei 4:1-8)

 

Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său și cu cât citim și-l studiem mai mult, vedem tot mai deslușit, mai lămurit, lucurile ce dau mântuire și care nu sunt de niciun folos. Cei care predică din Biblie indiferent din ce denominațiune ar face parte, sunt obligați să predice lămurit Cuvântul ca Dumnezeu să nu le pună eticheta de „învățători mincinoși”. Predicatorii care nu predică adevărul lui Dumnezeu sunt folosiți de diavol pentru lepădarea de credință a oamenilor, care îi ascultă pentru că aceștia creează confuzie; și atunci oamenii nu mai știu ce să creadă și omul se lamentează. Soluția lui Dumnezeu este una singură, pune mâna pe Biblie și citește sincer, iar Duhul Sfânt te va ajuta ca să înțelegi deslușit Calea Mântuirii.

I.          Predicatorii, preoții și orice credincios este obligat să predice deslușit, ce este învățat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca să aibă o învățătură sănătoasă. V. 1 și 6.

1.    Lepădarea de credință vine pe filiera acelor propovăduitori care nu predică clar Evanghelia mântuitoare a Domnului Isus Cristos.

2.    Noi, firea umană, avem impresia că ceea ce spune Dumnezeu nu este chiar așa și îndemnați de viclenia diavolului răstălmăcim adevărul lui Dumnezeu.

3.    Să nu lăsăm înșelăciunea să ne manipuleze, ci să ascultăm de Duhul care ne lămurește Cuvântul Domnului în adevărul Lui absolut.

Eva, mama tuturor oamenilor, așa a fost amăgită de diavol și consecințele le vedem cu toții azi. Marea durere este, că din cauza noastră și a cochetării noastre cu cel rău vin necazuri și noi dăm vina pe Dumnezeu. Absolut diabolic.

II.          Și ne spune că orice abatere de la Cuvântul Sfânt este înșelăciune și o învățătură drăcească. V. 2 și 3.

1.    Oprirea căsătoriei și înființarea mănăstirilor de către Vasile cel Mare în jurul anului 350 este o învățătură greșită.

2.    Posturile înființate cu mâncăruri de dulce și de post este o altă înșelăciune, spune Pavel lui Timotei.

3.    Dureros este că mai marii noștri care au ajuns să înțeleagă Cuvântul, atrag atenția ca să nu ne băgăm în viața Cultelor pentru că fiecare cu credința lui.

Avraam cât a crezut de mult și nu i-a fost bună credința, atunci când Dumnezeu i-a promis un fiu, dar el și soția lui au crezut greșit și de aceea s-a născut Ismail. A venit Isaac și  credea că îl va omorî pe Isaac și Dumnezeu îl va învia, dar a fost o credință greșită. 19. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar şi din morţi: şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.  (Evrei 11:19)

Credința lui Moise nu a fost bună, atunci când a gândit, că prin faptul că a omorât un egiptean Evreii vor înțelege că a venit vremea ca să iasă din Egipt, dar nu a fost așa. Credea că fraţii lui vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea, dar n-au priceput. (Faptele apostolilor 7:25)

Credințele oamenilor sunt foarte greșite, dar se pot corecta după tiparul lui Dumnezeu, adică să ne asimilăm Credința dată de Dumnezeu?  3. Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. (Iuda 1:3) Această credință este cea care ne este garanția mântuirii. Celelalte sunt înșelătorie și vor sfârși dureros în mare chinuri, în Locuința Morților.

III.          Și acel predicator care predică lămurit Evanghelia este un bun slujitor al lui Cristos. V. 6.

1.    Predică lămurit după cum Duhul vorbește și nu te teme că vei zdruncina credința cuiva, dar cu dragoste.

2.    Predică adevărul lui Dumnezeu chiar dacă lovește într-o țintă.

3.    Predică ca să fii fără vină înaintea Domnului și cine aude să înțeleagă, iar mai apoi este datoria lui să decidă.

Prea multă sfială în popor,  - să nu supărăm pe cineva, dar așa este de supărat Dumnezeu și degeaba Duhul vorbește deslușit, că eu sunt un zid ca oamenii care mă ascultă să nu înțelegă, iar dacă nu înțeleg se rătăcesc.

IV.            Și dacă vrei să fii mântuit ia Cuvântul Domnului care vorbește deslușit și citește-l cum a făcut famenul etiopian și Duhul Sfânt va avea grijă să înțelegi pe deplin calea ce duce la mântuire.

1.    Noi, oamenii, vrem să înțelegem după interesul și plăcerea noastră, dar Pavel spune că evlavia are făgăduința veșniciei. V. 8.

2.    Dacă noi vrem să înțelegem cum ne place, Dumnezeu ne dă ceea ce ne place, dar această plăcere va duce la moarte așa cum s-a întâmplat în cazul lui Ahab. 1 Regi, capitolul 22

3.    Găsește-ți plăcerea în Cuvântul Domnului și fă diferența între ce este Cuvânt și ce este basm băbesc și alege Cuvântul! V. 7.

4.    Acum ai șansa să fi mântuit, nu în clipa viitoare, care poate să nu mai fie niciodată. Ia în serios îndemnul lui Pavel și nu vei pierde!

Acest îndemn al apostolului Pavel către Timotei este îndreptat în mod expres, către mine și tine, cititorul meu drag. Acesta este adevărul lui Dumnezeu și ca să fiu mântuit trebuie să mi-l însușesc așa cum este scris. Eu te voi învăța poate cum nu-ți place, altul te va învăța ceea ce îți place să auzi, dar nu ne lua pe nici unul în considerare, doar Biblia spune ceea ce contează și ce este Adevăr. Nu fi nepăsător, pentru că în mâna fiecărui om stă decizia aducătoare de tristețe, durere, chin sau din contra, bucuria și fericirea veșnică.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu