joi, 21 aprilie 2022

Cristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, iar noi să ieșim să murim împreună cu El

 


13. Să ieşim dar afară din tabără la El şi să suferim ocara Lui. Evrei 13:13.

20. Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea:
21. „Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru”?
22. Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor şi sunt întemeiate pe porunci şi învăţături omeneşti,
23. au, în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune într-o închinare voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sunt de niciun preţ împotriva gâdilării firii pământeşti.
Colo. 2:20-23.

Sărbătoarea de Paște nu este despre lumină, ouă, iepurași, distracție sau veselie, pentru că acestea sunt elementele de sărbătoare păgână. Sărbătoarea de Paște este despre Domnul Isus, Mielul lui Dumnezeu care a fost jertfit pentru păcatele noastre, ale tuturor. De aceea vreau să ne îndreptăm privirile în duhul în anul 33, anul Domnului, să privim pe dealul Golgota unde Domnul a fost răstignit pe cruce între doi tâlhari.

Tot ce s-a petrecut cu Domnul Isus în Joia și Vinerea Mare este legat de fiecare dintre noi, pentru că a murit pentru păcatele noastre, El cel neprihănit pentru cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Trebuie să fim mai entuziaști pentru Domnul Isus, trebuie să-L pomenim, să vorbim despre suferința, batjocurile, disprețul, care le-a îndurat.

-   Cristos Domnul este Împăratul Împăraților, dar a fost disprețuit

14. Era ziua pregătirii Paştelor, cam pe la ceasul al şaselea. Pilat a zis iudeilor: „Iată Împăratul vostru!”
15. Dar ei au strigat: „Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!” „Să răstignesc pe Împăratul vostru?” le-a zis Pilat. Preoţii cei mai de seamă au răspuns: „Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul!”
16. Atunci, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus şi L-au dus să-L răstignească.
(Ioan 19:14-16)

 Așa anunțau profeții din Vechiul Testament.

1.     Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului?
2. El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.
3. Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
(Isaia 53:1-3)

 

Așa s-au petrecut lucrurile pe dealul Golgotei.

39. Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap
40. şi ziceau: „Tu, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei zile, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!”
41. Preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii şi bătrânii, îşi băteau şi ei joc de El şi ziceau:
42. „Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce şi vom crede în El!
43. S-a încrezut în Dumnezeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubeşte. Căci a zis: ‘Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!’”
44. Tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El Îi aruncau aceleaşi cuvinte de batjocură.
(Matei 27:39-44)

Ce vom face noi azi, îi aruncăm aceleași vorbe de dispreț, de batjocură, de indiferență și vom fi oameni mândri de noi și de realizările noastre?

- Cristos Domnul este Omul care va zdrobi capul șarpelui prin suferință și moarte.

5. Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. „Iată Omul!”, le-a zis Pilat.
6. Când L-au zărit, preoţii cei mai de seamă şi aprozii au început să strige: „Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!” „Luaţi-L voi şi răstigniţi-L”, le-a zis Pilat, „căci eu nu găsesc nicio vină în El.”
(Ioan 19:5-6, VDCC)

 

-    Cristos a murit pentru păcate, nu pentru greșeli, nu pentru scăpări, cum ne place să le numim.

Așa au anunțat profeții Vechiului Testament și adevărul este acesta: „Toți au păcătuit” Romani 3: 23.

4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
6. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.
(Isaia 53:4-6)

Noul Testament confirmă că suntem păcătoși și Domnul a murit pentru păcate.

3. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, (1 Corinteni 15:3)

24. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. (1 Petru 2:24)

Dacă cineva consideră că nu are păcate, Domnul Isus nu a murit pentru acel om. Totuși să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru iertarea care ne-o dă prin Sângele Domnului Isus, care a curs pe lemnul crucii.

-     Cristos Domnul a murit ca Om, dar a fost Dumnezeu.

54. Sutaşul şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” Matei 27:54

Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat a petrecut 33 de ani ca om pe pământ, făcându-și timp pentru cel mai de jos om, are timp pentru noi azi să ne asculte, deci să petrecem cu El clipe de mare înălțare sufletească.

Ce vom face noi?

 Concentrarea va fi pe ce izbește ochiul sau în duh de rugăciune și citirea Cuvântului Domnului, ne vom lăsa copleșiți de frumusețea Dumnezeirii?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu