vineri, 15 aprilie 2022

Pe urmele Domnului Isus spre Ierusalimul Ceresc, suntem gata de plecare?

 


Capitolul 20 din Sfânta Evanghelie a lui Matei, ni-l prezintă pe Domnul Isus mergând spre Ierusalim și o mare gloată a mers după Isus.

În acest drum, Domnul Isus explică oamenilor de ce a venit pe pământ.

28. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” (Matei 20:28)

În acest drum, pe urma Domnului s-a alipit mult popor, ne vom alipi și noi azi? Este drumul cel mai sigur și duce exact unde Dumnezeu a planificat din veșnicie.

29. Când au ieşit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus. (Matei 20:29)

Mergând după Mântuitorul Isus vom ajunge în Ierusalimul Ceresc, ude a mers Domnul după Învierea Sa, să ne pregătească un loc.

Este obligatoriu să mergem în urma Lui, pentru că este singura cale dată de Dumnezeu, ce  duce la Dumnezeu.

6. Isus i-a zis: „Eu sunt Calea , Adevărul şi Viaţa . Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
(Ioan 14:6)

Mergând după Domnul vom găsi milă, de la oameni, doar dispreț.

30. Şi doi orbi şedeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus şi au început să strige: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!”
31. Gloata îi certa să tacă. Dar ei mai tare strigau: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!
(Matei 20:30-31)

Gloatele au certat pe cei doi bolnavi să tacă, doar Domnul are milă de noi.

32. Isus S-a oprit, i-a chemat şi le-a zis: „Ce vreţi să vă fac?”
33. „Doamne”, I-au zis ei, „să ni se deschidă ochii!”
34. Lui Isus I s-a făcut milă de ei, S-a atins de ochii lor şi îndată orbii şi-au căpătat vederea şi au mers după El.
(Matei 20:32-34)

Nici ucenicii nu au fost mai buni, pentru că au certat mamele care aduceau copiii la binecuvântare, doar Domnul Isus a spus aceste sfinte cuvinte:

14. Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.” (Matei 19:14)

Și Maria, mama Domnului, ne spune memorabile cuvinte:

5. Mama lui a zis slugilor: „Să faceţi orice vă va zice.” (Ioan 2:5)

Dacă tot zicem că o respectăm, o cinstim pe Maria, mama Domnului Isus, să facem ce ne spune ea, pentru că știe ce spune și cine este Fiul său.

Concluzia: lasă orice altceva și vino la Isus și după Isus și vei fi în cea mai mare siguranță.

A Domnului să fie slava, cinstea și închinarea, iar nouă ascultarea.

Amin!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu