miercuri, 20 aprilie 2022

Să studiem Scripturile ca să nu ne rătăcim Matei 22:29

 


La jumătatea Săptămânii Mari ai citit în Evanghelii despre patimile Mântuitorului Isus Cristos? Patimile le-a îndurat pentru noi oamenii și pentru mântuirea noastră, iar dacă nu ai avut timp să citești, este o mare problemă. Lasă orice alt lucru și ia Biblia, ca să știi ce s-a petrecut în această săptămână în viața Domnului Isus.

Domnul Isus Mântuitorul, în Săptămâna Mare, ne dă o informație care trebuie să ne-o însușim, ca să nu greșim drumul ce duce în cer. Scripturile trebuie cercetate pentru că vorbesc despre Domnul Isus. Scripturile trebuie cercetate ca să fim destoinici și să nu ne rătăcim de la credința în Domnul Isus. Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu și este hrana pentru suflet.

Scripturile trebuie cercetate pentru că vorbesc despre Domnul Isus.

39. Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. (Ioan 5:39)

Domnul Isus este obiectul Vechiului Testament, despre El vorbește că trebuie să vină.

Domnul Isus este obiectul Noului Testament, despre El vorbește ca despre cel ce a venit și despre care au vorbit Legea, Moise, Psalmii și Proorocii.

Domnul Isus trebuie să fie Domn în viața și inima mea, cum spune Scriptura.

Domnul Isus este singura cale spre Dumnezeu, cum spune Scriptura.

5. „Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te duci. Cum putem să ştim calea într-acolo?”
6. Isus i-a zis: „Eu sunt Calea , Adevărul şi Viaţa . Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

(Ioan 14:5-6)

 

Scripturile trebuie cercetate ca să fii destoinic și să nu te rătăcești.

16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire,
17. pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
(2 Timotei 3:16-17)

24. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Oare nu vă rătăciţi voi din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? (Marcu 12:24)

Domnul Isus le-a spus celor ce-l ascultau că necunoașterea Scripturilor duce la rătăcirea de la credința adevărată în Domnul Isus.

29. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. (Matei 22:29)

Ca să nu ne rătăcim trebuie să studiem Scripturile și prin Scriptură să filtrăm învățăturile oamenilor.

11. Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa.
(Faptele apostolilor 17:11)

 

Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu și este hrană pentru suflet.

4. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’” (Matei 4:4)

Hrănindu-ne din Cuvântul lui Dumnezeu vom crește spre statura plinătății Domnului Cristos.

13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;
14. ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire,
15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
(Efeseni 4:13-15)

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu