duminică, 24 aprilie 2022

Cristos Domnul a murit și înviat ca noi să avem aceleași simțăminte ca El

 


1 Petru 4:1-11

Venim după o Săptămâna Mare în care ne-m înfrânat trupul, ne-am rugat, am fost mai aproape de cele sfinte, lăsându-le pe cele lumești și trecătoare, această stare trebuie să continue, nu trebuie întreruptă. Trăirea după simțămintele Domnului ne face creștini, dar dacă le abandonăm, suntem păgâni. Va trebui azi să aleg între creștinism și păgânism. Eu aleg creștinismul, să fiu al lui Cristos și încerc să trăiesc după simțămintele Lui.

-   Primul simțământ este să o sfârșim cu păcatul. V. 1

1. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul; 1 Petru 4:1.

-  Al doilea simțământ este să nu mai trăim după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. V. 2

2. pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. 1 Petru 4:2.

-   Al treilea simțământ să nu mai trăim ca neamurile păgâne, pentru că suntem creștini. V. 3 – 6.

3. Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite.
4. De aceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop de desfrâu şi vă batjocoresc.
5. Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să judece viii şi morţii.
6. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia şi celor morţi, pentru ca să fie judecaţi ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh.
1 Petru 4:3-6.

-   Al patrulea simțământ, trăirea în înțelepciune, veghe și rugăciune. V.7

7. Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar şi vegheaţi în vederea rugăciunii. 1 Petru 4:7.

-   Al cincilea simțământ, trăirea după caracterul lui Dumnezeu. V. 8 – 10.

8. Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate.
9. Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire.
10. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.
1 Petru 4:8-10.

 

-   Al șaselea simțământ, creștinul vorbește cuvintele date de Dumnezeu. V. 11.

11. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia sunt slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

1 Petru 4:11.

 

Aceste șase simțăminte ne vor face diferiți de lumea păgănă, care merge la pierzare veșnică și vom fi creștini adevărați care vom fi cu Mântuitorul nostru, care a murit pentru noi. Ce vom alege azi, în a doua zi de Paște, să trăim ca păgânii sau să-L urmez pe Dumnezeu în duh.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu