sâmbătă, 16 aprilie 2022

Domnul Isus a intrat în Ierusalim, în Templu și vrea și în inima taSărbătorim an de an Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, dar azi, direcția lui de mers este la „tine”. El este singurul Rege care vine la tine și te cheamă personal să vii la El. Este singurul Rege care are timp să te asculte și apoi nevoile le comunică Tatălui Său și Tatăl ne ascultă, datorită Lui. Atunci a intrat în Ierusalim și în Templu, iar azi, locația spre care se îndreaptă Domnul, este inima ta. În inima noastră sunt multe lucruri de dat afară, avem idolii noștri, mijlocitorii noștri pe care ni i-am făcut, dar care nu pot mijloci, avem interesele noastre, drumurile noastre, dar Domnul Isus este singura Cale care  duce la mântuire.

I.          În anul 33, anul Domnului, Regele Isus s-a îndreptat spre ținta finală, folosind ucenicii pentru a duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu.

1. Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici
2. şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. În el veţi găsi îndată o măgăriţă legată şi un măgăruş împreună cu ea; dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine.
3. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi că Domnul are trebuinţă de ei. Şi îndată îi va trimite.”
4. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice:
5. „Spuneţi fiicei Sionului: ‘Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.’”
6. Ucenicii s-au dus şi au făcut cum le poruncise Isus.
7. Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei şi El a şezut deasupra.
8. Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum.
9. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă strigau: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”
Matei 21:1-9

Isus Regele conduce întreaga acțiune din această zi.

Ucenicii Lui ascultă de El și toate lucrurile ies bine la festivitate.

Dacă vrei ca lucrurile tale să iasă bine la final, ascultă de Domnul.

 

II.          În anul 33, anul Domnului, Regele Isus a intrat în orașul Ierusalim și în Templu, azi în anul 2022, locația este inima a ta și a mea.

L-ai primit în inima ta?

6. Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, Coloseni 2:6.

Dacă l-ai primit, trebuie să-l sfințești ca Domn.

15. Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă,
16. având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău.
1 Petru 3:15-16.

Dacă l-ai sfințit ca Domn, El domnește singur, nu mai poate domni și altcineva.

24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. Matei 6:24

La acest Domn venim cu bucuriile și necazurile noastre.

Acest Domn ne dă pacea de care avem nevoie.

 

III.          În anul 33, anul Domnului, Regele Isus a fost singurul care a fost ovaționat sau huiduit, azi în anul 2022, tu și eu decidem comportamentul față de El.

14. Nişte orbi şi şchiopi au venit la El în Templu şi El i-a vindecat.
15. Dar preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea şi pe copii strigând în Templu şi zicând: „Osana, Fiul lui David!”, s-au umplut de mânie.
16. Şi I-au zis: „Auzi ce zic aceştia?” „Da”, le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea: ‘Tu ai scos laude din gura pruncilor şi din gura celor ce sug’?”
Matei 21:14-16

Acest Rege face vindecări, pentru oamenii bolnavi.

Acest Rege este urât și ofensat de oamenii religioși.

Acest Rege învață pe oameni adevărul lui Dumnezeu.

 Astăzi este valabil același adevăr și anume, că doar Domnul Isus trebuie să fie ovaționat și nimeni altcineva, nici Maria, mama Domnului, pentru că atunci doar pe Domnul Isus unii l-au iubit și alții L-au urât.

IV.          În annul 33, anul Domnului, Regele Isus a curățit Templul, Casa lui Dumnezeu, de lucrurile care deturnau întrebuințarea sa, azi în anul 2022 tu și eu trebuie să-l las să facă aceeași operație în viața personală.

12. Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei
13. şi le-a zis: „Este scris: ‘Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.’ Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.”
Matei 21:12-13

Doar Domnul Isus are această autoritate de la Dumnezeu.

Doar Domnul Isus poate face curățenie în inima noastră a tuturor.

Doar Domnul Isus știe cu precizie ce trebuie să dea afară.

Dar noi o să-I dăm voie să ne curățească, să ne elibereze din lanțurile robiei și a deșărtăciunii?

În toată ziua aceea când Domnul Isus, Regele Regilor a intrat în Ierusalim, a fost singurul subiect de discuție, laudă și cântare sau dispreț și ură. A fost singurul care a captat atenția tuturor oamenilor. Azi în anul 2022, să ne ajute Bunul Dumezeu să facem din Domnul Isus ținta cercetării și adorării noastre. Toți apropiații Domnului au căutat să facă parte din marea gloată a celor mântuiți. Azi toți sfinții fac parte din gloata mântuită și nu pot lua din atributele Domnului Isus.

20. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,
21. a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

Efeseni 3:20-21.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu