luni, 18 aprilie 2022

Nu căuta să-l prinzi pe Isus cu vorba, ci caută să-L primești în inimă ca Domn

 După intrarea Domnului Isus în Ierusalim, în Templu, unde a făcut o curățenie, seara a plecat în Betania și luni dimineața s-a întors din nou în Templu și învăța pe oameni.

- În săptămâna de la intrarea Domnului în Ierusalim și până în seara de joi, când Domnul Isus a fost arestat, s-a dat o luptă între lumină și întuneric și a câștigat întunericul.

52. Isus a zis apoi preoţilor celor mai de seamă, căpeteniilor străjerilor Templului şi bătrânilor, care veniseră împotriva Lui: „Aţi ieşit după Mine ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege?
53. În toate zilele eram cu voi în Templu, şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului.”
(Luca 22:52-53)

O cercetare pentru noi azi:

 1. Suntem influențați de lumina Cuvântului Sfânt?

105. Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. (Psalmii 119:105)

2. Suntem influențați de întunericul care dovedește boala care stăpânește în trupul omenesc?

22. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină;
23. dar, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!
(Matei 6:22-23)

- Învățătura lui Isus nu a plăcut conducătorilor religioși de la Templu și căutau cu tot dinadinsul să-i găsească vină.

45. După ce au auzit pildele Lui, preoţii cei mai de seamă şi fariseii au înţeles că Isus vorbeşte despre ei
46. şi căutau să-L prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele Îl socoteau drept proroc.

(Matei 21:45-46)

- Firea păcătoasă duce mai departe adversitatea față de Domnul Isus.

15. Atunci, fariseii s-au dus şi s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba.
(Matei 22:15)

-  Nu căuta să fii împotriva Domnului, să găsești motive să nu-i slujești, pentru că într-o zi vom sta înaintea Lui și vom vedea că Domnul a avut dreptate.

- Învățătura Domnului Isus este uimitor de înțeleaptă și Domnul nu poate cădea în cursa netrebniciei noastre trecătoare.

22. Miraţi de cuvintele acestea, ei L-au lăsat şi au plecat. (Matei 22:22)

33. Noroadele care ascultau au rămas uimite de învăţătura lui Isus. (Matei 22:33)

În Săptămâna Mare ne vom alipi noi de Domnul Isus să-l ascultăm și să ne bucurăm de marea Sa dragoste care ne-a arătat-o?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu