miercuri, 19 septembrie 2018

Danoiu Vasile (leprosul) din TichileștiConjunctura, necazul, boala sau alte evenimente plăcute sau neplăcute, nu sunt motive să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Frumusețea lui Dumnezeu stă în aprecierea diferită față de noi, a valorilor. Dumnezeu primește la sânul Lui un om, care în această lume era plin de bube și respinge pe un om îmbrăcat strălucitor. De ce? Pentru că unul s-a pocăit și altul, nu.
Fr. Danoiu Vasile, știm că și-a încetat activitatea pe acest pământ în anul 1973, dar nu avem alte date despre dumnealui. A fost bolnav de lepră și locuia la Tichilești. Aici aude Cuvântul Domnului predicat de frații: Gheorghe Madan, Teodor Cenușă, Maxim Oniscenco din Ismail și Bolșacov din Isaccea. Nu se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu pentru boala lui, ci primește Cuvântul în inimă și este botezat. Nu știm anul când s-a botezat, știm doar că în anul 1938 este activ prin ce scrie.
Știm că în anul 1937 s-a oficiat primul botez în leprozeria din Tichilești.
Fratele  Danoiu Vasile în anul 1938, scrie o scrisoare către redacția revistei „Farul Creștin”,  prin care își exprimă mulțumirea față de Dumnezeu și Cuvântul său și față de baptiștii care îi vizitează. Iată ce scrie în revistă:

„SCRISOARE DE LA FRAŢII LEPROŞI.
Fraţii leproşi ne scris următoarele:
„Mul­ţumiri fie Domnului Isus că lucrul Său merge bine între noi, leproşii. Ne vizi­tează fraţii din când în când. Mai ales fratele Petre Stamate din Satul Nou, a stat opt zile între noi. Ne-a învăţat no­tele, pentru cântece în cor şi trei din Cântările Sionului. A făcut evanghelizări, dimineaţa şi seara, întotdeauna aproape până la orele unu noaptea. Domnul ad­ministrator i-a dat o cameră din clădirile stalului şi e foarte bucuros de vizita fraţilor. Tot în aceste zile, a venit la noi şi fratele Teodor Cenuşă din Tulcea. Au avut o marc bucurie, când s-au întâlnit amândoi. Fratele Cenuşă ne-a împărţit Cina Domnului. Am luat cu toţii parte la Masa Domnului. Vasile Dănoiu”


Sub caldele raze de soare ale duminicii din 18 noiembrie 1973, s-a oficiat slujba de înmormântare a rămăşiţelor pământești ale celui care a fost VASILE DANOIU, diaconul Bise­ricii Creştine Baptiste din Tichileşti, jud. Tul­cea, care după o grea şi îndelungată suferinţă a încetat din viaţă la data de 14 noiem­brie 1973.
Serviciul de înmormântare a fost condus de fr. Dinu Ioan, pastorul Bisericii Baptiste din Tulcea şi Tichileşti, ajutat de fr. Cenuşe Teodor, care a fost primul păstor al Bisericii Baptiste din Tichileşti, iar din partea Comunităţii Baptiste Bucureşti, a luat parte fr. Bolea Ioan, secretar, care a adus un omagiu cald celui trecut în veşnicie, precum şi cuvinte de mângâiere şi îmbărbătare în nu­mele Domnului Isus, pentru cei prezenţi. A mai luat cuvântul fr. Cristodoru Nicolae, din partea Bisericii din Tulcea şi fr. Pleşoianu Petre, din partea Bisericii Baptiste din Galaţi.
Datorită vieţii predate pe deplin în mâna Domnului Isus, fr. Dănoiu a fost înzestrat cu calităţi deosebite, în raport cu majoritatea se­menilor săi.
Fr. Dănoiu se bucură acum în sfera cerească, în locul pregătit de către Mântuitorul nostru, Isus Hristos.

Surse:
Alexa Popovici
Boldea Ioan
Stoica Daniel
Călăuza
Farul Creștin
Îndrumătorul Creștin Baptist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu