sâmbătă, 8 septembrie 2018

Julean Ilie 1864 – 1930, din CurticiFr. Ilie Julean, s-a născut la 16 Iulie 1864, în localitatea Curtici.
 A auzit vorbindu-se de pocăință și credință și s-a hotărât să asculte mesajul Evangheliei, primind botezul la 31 Octombrie 1897.
Timp de 33 ani a fost membru al Bisericii Baptiste din Curtici.
Fr. Julean Ilie a fost membru al co­mitetului bisericesc şi membru al Comitetului Executiv al Uniunii Baptiste.
În anul 1930, Domnul își cheamă slujitorul credincios acasă.
Biserica Baptistă din Curtici, în ziua de 21 Ianuarie 1930, a depus în mormânt corpul neînsufleţit al fratelui Ilie Julean.
Înainte de trecerea din această viață, cu 9 ore, a fost întrebat de către păstorul bisericii, dacă are teamă de moarte, la care a răspuns cu seninătate su­fletească, cu „Nu". Pentru el „viața a însemnat Christos, iar moartea câştig". Biserica prin plecarea fr. Ilie Julean, suferă o mare pier­dere şi îndeosebi săracii bisericii al căror purtător de grijă a fost timp îndelungat.
Înainte de moarte cu 6 zile, mergea pe drum cu trăsura lui să macine făină pentru săracii bisericii.
In ziua de 21 Ianuarie deja pe la orele 11, se vedeau pe străzile comunei grupuri de bărbaţi şi femei, îndreptaţi spre casa defunctului, bap­tişti, ortodocși şi catolici. Defunctul frate şi-a câştigat stima întregii co­mune, făcând parte şi din consiliul co­munal, ca membru permanent.
La în­mormântarea lui a participat comisia interimară, în frunte cu preşedintele şi notarul.
Serviciul de înmormântare a fost oficiat de către păstorul bisericii, asistat de fr. Ilie Mariş, Gheorghe Vărşendan, Flore Ardeleanu, T. Iov.
In jurul sicriului erau trişti, soţia fratelui cu cei 2 copii şi trei fiice, precum şi cu gineri, nurori şi nepoţi şi fratele său de corp şi în Christos.
Fr. Ungureanu, citeşte epistola către Filipeni I, după care urmează predicile fraţilor notaţi mai sus, precum şi cântări funebre intonate de corul mixt, bărbătesc şi de fanfara bisericii.
De acasă, până Ia cimitir, străzile erau pline de mulţimea care a ținut să ia parte la această înmormântare, a unui om „bun".
Rugăm pe Domnul să dea mulţi bărbaţi ca acela care s-a numit Ilie Julean, care a ştiut să se roage mult şi să ierte pe toţi cari i-au greşit,
Surse:
Petru Truța
Farul Mântuirii


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu