luni, 24 septembrie 2018

Varga Iosif 1926-1979, din Tulca

Fr. Varga Iosif, s-a născut la data de 21 aprilie 1926, în comuna Tulca, jud. Bihor.
În anul 1946, l-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor, depunând mărturia de credinţă, în apa  botezului.
Din anul 195260, fr. Varga Iosif,  împreună cu soţia sa Ana, au locuit în oraşul Dr. Petru Groza, unde împreună cu grupul de credincioşi pe care i-a cunoscut la locul de muncă, au format o biserică, iar apoi un mic cor mixt. Frăţietatea din oraşul Dr. Petru Groza, regretă mult pierderea acestui frate scump.
Redăm mai jos câteva aspecte din activitatea fra­telui Varga Iosif, care ilustrează rodnica lui lucrare pe ogorul Domnului, în special între tineret .
Din anul 1960, până la 14 ian.1979, care a fost ultima duminică petrecută în mijlocul fraţilor, fra­tele Varga Iosif a scris cântări pe note pentru fan­fara bisericii, pe 2546 de pagini, în 68 de caiete legate special în acest scop. Tot în aceasta perioadă, a mai scris cântări pe note pentru corul bărbătesc, în 10 caiete muzicale, pe 250 de pagini, ceea ce totalizează cifra de 2.796 de pagini, lucrate de dânsul pentru fanfară şi corul bărbătesc al bisericii.
Acest frate, care s-a afirmat prin calităţi excep­ţionale, a fost îmbrăcat în haina modestiei şi a dragostei de muncă, dovedind pe întreg parcursul slujirii sale, o activitate şi corectitudine remarcabile.
În ziua de 24 ianuarie 1979, a trecut la cele veşnice fratele Varga Iosif, dirijorul de famfară şi cor bărbătesc din Biserica Creştină Baptistă  Tulca, jud. Bihor.
Serviciul de înmormântare s-a ţinut în Biserica Creştină Baptistă din Tulca, la 26 ianuarie 1979, unde un mare număr de fraţi din Tulca şi satele de prin împrejurimi au luat parte la serviciul fune­bru, iar alături de fratele Badea Pavel, pastorul Bi­sericii din loc, au mai vestit Cuvântul Domnului fr. Gherghel Dumitru, pastorul Bisericii Baptiste din Tăut, fr. Cotrău Ioan, pastorul Cercului bisericesc Gurbediu şi fr. Gherle Moise, pastorul Cercului bi­sericesc Tinca.
Serviciul divin ocazional a fost îm­podobit pe lângă predici şi mesaje din Cuvântul Domnului şi de cântări în cor şi fanfară : a cântat fanfara Bisericii Baptiste din Tulca şi din Gurbediu.
Frăţietatea din Tulca a pierdut un stâlp de nădejde prin plecarea fratelui Varga Iosif, care mai mulţi ani a fost şi membru în comitetul de conducere al acestei biserici.
Surse:
BADEA PAVEL
Îndrumătorul Creștin Baptist


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu