duminică, 16 septembrie 2018

Negrei Ilie 1894 – 1974, din ZlagnaFratele Negrei Ilie s-a născut la data de 28 ianua­rie 1894, în localitatea Zlagna, jud. Caraş Severin, unul din cei 7 copii ai ţăranilor săraci,  Pantelimon şi Sabina Negrei.
După terminarea școlii de 4 clase din satul natal, a fost angajat de părinţi, ca ucenic în oraşul Caransebeş, unde a învăţat meseria de croitor, pe care o absolvă în anul 1910.
În anul 1914, a luat parte la războiul din Italia, la poalele munţilor Alpi, unde a fost rănit. În acel timp l-a întâlnit pe fratele Bona Ilie, care prin comportarea sa sinceră şi curată, a semănat în sufletul lui Negrei Ilie, adevărul mântuirii prin jertfa Domnului Isus Hristos.
În 30 septembrie 1917, este botezat de fr. Ignea Ștefan.
În anul 1921, fratele Negrei Ilie s-a căsătorit cu sora Muraru Elena din Lugoj, care a plecat spre Patria de sus, mai curând cu patru ani decât fratele Negrei.
Fratele Negrei a fost ales pentru lucrarea de slujire prin ceata prezbiterilor formată din fraţii : Suveţ Ioan, Drăgilă Dumitru, Albu Gheorghe şi Craioveanu Ilie, la data de 28 ianuarie 1922.
În decembrie 1923, la Caransebeș se desfășoară Conferința Anuală din cercul Lugoj, la care fr. Negrei Ilie are un mesaj despre evanghelizare, arătând că întreaga lume are lipsă de lumină, care trebuie răspândită printre noi.[1]
În ziua de 15 august 1926, a condus serviciul Divin cu ocazia inaugurării noului locaș de rugăciune din Caransebeș.
În ziua de 24 mai 1928, s-a ținut la Biserica din Buchini prima întrunire a corurilor din împrejurimile Caransebeșului, iar fratele Negrei Ilie a ținut un mesaj.
Societatea Tineretului Baptist Român din Cercul Caransebeș s-a întrunit la Biserica Baptistă din Gliboca, unde a sărbătorit ziua de 10 Mai 1930. Fr. Negrei Ilie a dat sfaturi bune tineretului.
La serbarea mamelor, ținută la Lugoj, la 10 mai 1941, fratele a avut un mesaj din partea Domnului.  
A lucrat neobosit în bisericile Domnului din Caransebeş, Mehadia, Orşova, Turnu Severin.
În dala de 12 sept. 1974, după o viaţă în a cărei desfăşurare s-a văzut împlinirea Cuvântului lui Dum­nezeu din Iov 5:26 „Vei intra în mormânt la bătrânețe, ca snopul strâns la vremea lui”, a trecut din viaţa aceasta pe malurile râului de viaţă vie, cel care a fost fratele şi păstorul NEGREI ILIE.

Serviciul divin ocazional a avut loc în Biserica Baptistă din LUGOJ, iar Cuvântul Domnului a fost vestit de mai mulţi fraţi : Turcu Teodor, pastorul bisericii,  Jigore Simion şi Dragomir Nicolae, pastori în cercurile formate din activitatea fratelui Negrei, Băleanu Gheorghe, pastorul Bisericii Baptiste din Bocşa, unde fratele şi-a trăit ultimul timp din viață  şi fratele Găvăgină Irimia, păstorul Bisericii din Ca­ransebeş,  unde fratele şi-a început activitatea.
Surse:
Alexa Popovici
Găvăgină Irimia
Farul Creștin
Farul Mântuirei
Glasul Tineretului Baptist           


[1] Farul Mântuirei, Anul V, No. 3-4, București februare 1924, p. 14.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu