vineri, 14 septembrie 2018

Friedrich Wilhelm Schuller 1880 -1957, din BodFratele  Friedrich W. Schuller, s-a născut la 30 Iulie 1880, la Bod, jud. Brașov.
A făcut  şcoala la Braşov.

În anul 1893, părinţii lui s-au mutat la Bucureşti, unde li se oferiseră condiţii mai bune de trai.
La etatea de 14 ani, F. W. Schuller a intrat ca practicant în serviciul unui comerciant, unde în decurs de 7 ani a ajuns contabilul firmei.
În anul 1901 a ajuns la credinţă în Biserica Baptistă din str. Popa Rusu nr. 22, unde a fost botezat.
Cu o sârguință extraordinară a învăţat şi a citit tot timpul liber, pentru a dobândi toate cunoştinţele necesare unui om, care doreşte să fie de folos în societate.
În anul 1905 se căsătorește cu Maria Hehn, fiica colportorului de Biblii din Bucureşti şi membră credincioasă a Bisericii Baptiste din Popa Rusu. După alţi doi ani. F. W. Schuller vine definitiv la Bucureşti.
Din căsătorie au rezultat  opt copii.
F. W. Schuller a desfăşurat o activitate vie în Biserica Baptistă din Popa Rusu. Aici a organizat  Şcoala de Duminică, a cărui conducător a fost.
După întoarcerea fratelui Constantin Adorian de la Seminarul din Hamburg, a colaborat cu acesta la întărirea bisericii.
Pentru a întări legături cu fraţii din alte ţări, a participat împreună cu o delegaţie, în frunte cu fratele C. Adorian, la congresele baptiste din Berlin şi Stockhojm.
F. W. Schuller a colaborat apoi şi la traducerea cântărilor din limba germană în limba română, astfel că s-a putut înjgheba o lucrare, care mai târziu a fost numită „Cântarea Sionului“ şi răspândită în comunităţile baptiste române. Şi din punct de vedere editorial, F. W. Schuller, a contribuit la editarea revistei Cultului Baptist din România  „Farul Mântuirii“ , căutând şi pe această cale să răspândească cuvântul Domnului.
Chemat la Seminarul Baptist din Bucureşti, pentru a colabora în corpul profesoral al Seminarului, F. W. Schuller a activat un timp la Seminar, în calitate de profesor de omiletică.
După decesul primei soţii, s-a căsătorit cu sora Ida Hurley.
La ora 4 dimineaţa în ziua de 22 august 1957, Domnul l-a chemat acasă în patria Lui cerească.
F. W. Schuller, a fost un om cu o excepţională putere de muncă şi cu o energie şi voinţă deosebită. El a învăţat până în ultima clipă a vieţii sale, pentru a fi la
înălţimea cerinţelor timpului.. Viaţa lui a fost un exemplu de consacrare și servire a bisericii.
Friedrich   Wilhelm Schuller, a fost cumnatul şi colaboratorul intim al
fratelui Constantin Adorean.
 Soția dumnealui a fost activă în lucrarea cu surorile.
Surse:
Alexa Popovici
Îndrumătorul Creștin Baptist
Farul Creștin

Un comentariu: