marți, 4 septembrie 2018

Nicolae Sava 1897-1972, din BrătășancaFratele Nicolae Sava, s-a născut la 29 sep­tembrie 1897, în comuna Brătășanca, jud. Pra­hova. Părinții s-au numit Nicolae și Ana.
A făcut cele 4 clase primare în comună.
În anul 1910 a plecat din comuna na­tală ca să-și câștige pâinea.
În anul 1912 a intrat pentru prima dată în Casa de rugăciune a Bisericii Baptiste și Domnul i-a cercetat inima. În 1914  primește botezul, oficiat de fr. Constantin Adorean.
Fr. Sava a lucrat și la convertirea fr. Jean Staneschi, în anul 1916.
De numele fr. N. Sava este legată înfiin­ţarea Bisericii Baptiste din Ferentari-Bucuresti, în anul 1922.
În anul 1926, fr. N. Sava devenit pastor, a fost angajat în această calitate de păstor la Biserica Baptistă din Craiova, unde a lucrat până în anul 1936, când a fost trimis ca pastor la laşi, unde a lucrat până în anul 1941.
În anul 1928, pe când era la Craiova, a fost ordinat ca păstor.
 Între anii 1946—1950 este angajat ca pastor al Bi­sericii Baptiste din Sânicolau Mare, jud. Timiş.
În anul 1950 s-a mutat la Timişoara, unde a organizat Biserica Baptistă din Timişoara II, pe care a păstorit-o timp de trei ani.
Fratele a editat revista „Luminătorul Creștin”, a colaborat și la revista cultului baptist „Farul Mântuirei”, dar s-a ocupat pe lângă păstorire și cu muzica. Pe lângă acestea, a scris și cartea de poezii: „Tezaurul Tineretului”.
Ultimele sale zile le-a petrecut în comuna sa natală, de unde Domnul l-a chemat acasă, pen­tru răsplătirea în odihnă veşnică, dar aminti­rea sa rămâne neştearsă în multe inimi.

În ziua de 23 februarie 1972, a trecut în veş­nicie, fratele Sava Nicolae. Înmormântarea a avut loc în ziua de 28 februarie, în comuna Brătășanca, locul natal al fratelui.
Serviciul de înmormântare a fost condus de fratele Poiş Dumitru, pastorul cercului de bise­rici de pe Valea Prahovei, ajutat de fratele Bunaciu loan, directorul Seminarului, precum şi de alți frați pastori.

Surse
Alexa Popovici
Ioan Bunaciu
Marius Silveșan
Farul Mântuirei
Farul Creștin
Îndrumătorul Creștin BaptistNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu