sâmbătă, 29 mai 2021

Botezul cu Duhul Sfânt este coborârea Duhului în viața credinciosului

 


Faptele Apostolilor 11: 1 – 18 (v.16)

După ce am întrebat: „Ai auzit că s-a dat Duhul Sfânt?” am prezentat că: „DuhulSfânt se primește într-o inimă curată prin punerea mâinilor.” Mergem mai departe să vorbim azi, prin Duhul, încă un adevăr din Cuvânt: „Botezul cu Duhul Sfânt este coborârea Duhului în viața credinciosului.”

În textul nostru de azi, ne este prezentată nemulțumirea Iudeilor de la Ierusalim, care l-au certat pe apostolul Petru că a intrat să mănânce în casa păgânilor, în casa sutașului Corneliu. Petru argumentează cum Dumnezeu l-a trimis prin două semne mari: „fața de masă coborâtă din cer” Fapte 10: 9 – 16 și „coborârea Duhului Sfânt, identică cu cea din ziua de Rusalii”.

Petru le explică iudeilor simplu, că este vorba de botezul cu Duhul Sfânt, despre care vorbește Ioan Botezătorul și Domnul Isus.

      I.          Botezul cu Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu v. 17.

1.    Domnul Isus le-a promis Duhul Sfânt, dar apostolii erau interesați de instaurarea Împărăției lui Israel. Fapte 1: 4-6.

2.    La botezul în apă este prezentă Dumnezeirea, care își face desăvârșită lucrarea în cel credincios.

3.    Nimeni, niciodată nu cere daruri, ci ele se primesc gratuit și sunt surprize.

 

    II.          Experiența de la Rusalii și cea din casa lui Corneliu, este împlinirea promisiunilor v. 16

1.    Ioan Botezătorul a fost cel ce a arătat spre Domnul Isus, că va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Matei 3:11.

2.    Înainte de înălțare, Domnul le face promisiunea:

   Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”
(Faptele apostolilor 1:5)

3.    Aceste cuvinte, „nu după multe zile,” s-au împlinit în ziua de Rusalii. Acesta este Botezul cu Duhul Sfânt.

  III.          Slujitorii lui Dumnezeu botează în apă, iar Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt în același timp; v. 16, 17 și Fapte 10: 44 – 48.

1.    Duhul Sfânt vine ca promisiune a lui Dumnezeu în cel ce crede Cuvântul. Ioan 7:37-39

2.    Se coboară în ființa umană prin punerea mâinilor și rugăciune de către ceata prezbiterilor.

3.    Această lucrare a lui Dumnezeu este numită Botezul cu Duhul Sfânt. Ea  s-a petrecut în casa sutașului Corneliu și apostolul se îndreptățește în fața celor care l-au mustrat. V 17.

În cartea Evrei ni se spune că aceste lucruri sunt începătoare, elementare, pe care trebuie să le știm și trebuie să mergem spre cele desăvârșite, mature, fără să stăm tot la fundație. Noi trebuie să gustăm darurile cerești, să pricepem dimensiunile părtășiei cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Evrei 6: 1- 5.

Lui Dumnezeu îi dau slavă în veci!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu