joi, 6 mai 2021

Congresul al II –lea Mondial Baptist din 18-25 iunie 1911, în Philadelphia, Pennsylvania, SUA.

 

Acest Congres  a fost  denumit „ Congresul al doilea a reuniunii universale a baptiștilor”.

Frații noștri au ales ca loc de desfășurare orașul Philadelphia, pentru că aici se aflau cam o sută de adunări baptiste, cu locașuri încăpătoare dotate cu școli și institute de învățământ.

Congresul a debutat în ziua de luni, 19 iunie, la ora 14.30 după amiază. Sala templului era plină toată. Toate lojele erau pline. Erau prezenți aproape 300 de reprezentanți ai baptiștilor din lumea întreagă.

La masa cea mare a Congresului stăteau frați dintre cei mai distinși, ca: Dr. Clifford- Londra, Henry Haslam –Philadelphia, Dr. Conwell- Philadelphia, Dr. Strong – Rochester, Dr. Marshall – Londra, F. B. Meyer – Londra, Rushbrooke – Anglia, Shakespeare – Anglia și alți frați destoinici ai lucrării noastre.

 

Fratele I. Rottmayer scrie pentru revista baptiștilor români din Ardeal, (Ungaria) despre primirea uimitoare pe care le-au făcut-o frații americani. După deschiderea Congresului reprezentanții celor 8 milioane de baptiști au fost primiți de președintele și vicepreședintele Americii, care au stat de vorbă separat cu fiecare și au dat mâna cu toți baptiștii prezenți

Dr. Cornwell de pe scaunul prezidial, a deschis ședința cu cuvintele sale însuflețitoare. Dr. A. H. Strong i-a salutat pe trimiși în numele tuturor baptiștilor din America, mai ales pe frații ruși, care pentru credința lor au suferit așa mult în Siberia. La aceste cuvinte de onoare au răspuns dr. Clifford și fratele Festler, din St. Petesburg. Cel dintâi vorbi, despre primirea cea plăcută, ,,în care ne-am împărtășit și care ne-a surprins de tot”. Cel de-al doilea a vorbit despre acele împrejurări, care au împiedicat până acum creșterea numărului baptiștilor în Rusia,  exprimându-și speranța, că de-acuma va veni o perioadă mai bună.

După aceea reprezentanții țărilor unul câte unul au amintit într-o cuvântare de câte 3 minute, despre particularitățile cele mai mari ale misiunii iar în încheiere s-a cântat câte o cântare sau imnul național. Reprezentanți ai 60 de națiuni au vorbit și în biserica cea mare baptistă numită ,,Memorial” unde a decurs și festivitatea deschiderii Congresului. Voi aminti unele dintre națiunile participante: Anglia, Scoția, Olanda, Suedia, Danemarca, Germania, Brazilia, Cuba, Mexic, în care sunt 74 de adunări și 3000 de membri. În America centrală sunt 2 milioane de membri. Din Africa de sud a fost prezent H. Gustche. Aici, cu 30 de ani mai înainte s-a format întâia adunare iar acum sunt 790 de membri.

Prânzul și cina au fost oferite reprezentanților celor din străinătate în localitățile din apropierea templului. Au servit chelneri negri.

Sâmbătă seara în 26 Iunie, a fost adunarea finală. Templul nu putu adăposti toți participanții, mulți trebuind să stea afară. După introducerea edificatoare de la început, s-a dat citire la următoarea temă prin referatul: ,,Baptiștii, și venirea  împărăției lui Dumnezeu: a) în țări necreștine, b) în țări necreștine, c) în America”. Apoi luă cuvântul Dr. Clifford  și rosti un discurs de despărțire. Cu o cântare din inimă și rugăciune fierbinte evenimentul se sfârși. Și această adunare însufleți mai ales Duhul unității, a pietății și a voinței de a servi, urmând exemplul lui Cristos. Noi am petrecut timpul la înălțimea credinței și respiram aerul acelei înălțimi.

S-a  convenit ca congresul viitor universal să se țină în 1916 în Germania, la Berlin. Despre soarta acestui Congres doar Dumnezeu știa, oamenii nu bănuiau ce avea să vină peste întreaga lume, de aceea al III-lea congres s-a ținut în 1923 în SUA.

  Președintele cel nou e Dr. Robert Stuart Mac Arthur – New York, care făgădui, a face tot ce se putea mai bine în lucrarea Reuniunii Universale Baptiste.

Din partea maghiarilor participară frații: Udvarnoki și  Gerwich; aceștia au reprezentat și baptiștii români din Ungaria și Transilvania. Baptiștii români din România nu au fost reprezentați de nimeni.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu